Rapport om FCV, seminarium om FCV i GBG samt seminarium på Chalmers

Creative commons license

Idag är temat vätgasinfrastruktur och bränslecellsbilar.

Den 24 september i GBG är det slutkonferens inom projektet Next Move som handlar om vätgasinfrastruktur och bränslecellsbilar. Inom Next Move har de b la studerat en möjlig vätgasinfrastruktur i Sverige.

Har också sammanfattat en rapport om statusen för bränsleceller och vätgasinfrastruktur. Rapportens huvudförfattare är den välkända experten Joan Ogden från UC Davis. Rapporten är skriven inom det tvärvetenskapliga projektet NextSTEPS.

En annan forskare som b la är med i NextSTEPS kommer hålla ett intressant seminarium den 28 augusti på Chalmers. Forskaren heter Dr. Sonia Yeh och kommer prata om ”The future of global transportation in a carbon constraint world.

Mer info längre ner.

Sammanfattning: The Hydrogen Transition

Statusen för vätgasinfrastruktur och bränslecellsbilar, samt möjliga policyåtgärder för vätgas är sammanfattade i en 65-sidig rapport av Joan Ogden et al [1].

Fokus är på vätgasinfrastruktur i USA och Kalifornien.

Hela rapporten är också presenterade i en videopresentation länk (58 min).

Rapporten är skriven inom forskningsprogrammet NextSTEPS, som studerar transition till ett hållbart transportsystem. De studerar el, vätgas och biobränslen [5]. Hela forskningsprogrammet är tvärvetenskapligt där de undersöker konsumentbeteende men också livscykelanalyser.

NextSTEPS är lokaliserat på UC Davis, som antagligen är det mest inflytelserika universitet i världen om transportpolicy kring fordon och bränslen. Det beror på deras nära kopplingen till lagstiftningsmyndigheten i Kalifornien.

Joan Ogden har sysslat med att studera vätgas och bränslecellsfordon i mer är tretio år, samt hon brukar vara expert när amerikanska myndigheter gör stora transportstudier om framtiden.

Några utvalda budskap från rapporten:

* De uppskattar kostnaden att bygga en startvätgasinfrastruktur i en region, som t ex Kalifornien, till ca 150-300 miljoner USD (1-2 miljarder SEK) över en period på 7-9 år. Den infrastrukturen räcker till ca 50 000 – 100 000 bränslecellsbilar.

* En bra minnesregel är att kapaciteten 1 kg vätgas/dag räcker till ungefär en bränslecellsbil, så om det finns en vätgasstation med en kapacitet på 1000 kg vätgas/dag så räcker de till en flotta på ca 1000 bränslecellsbilar.

* Kalifornien, Japan och Tyskland är tre platser där finansieringen och planeringen är klar för den första vätgasinfrastrukturen. Det kommer att hända.

* Den övergripande vätgasinfrastrukturstrategin som myndigheter och bilföretag arbetar med är klusterstrategin dvs att bilföretagen bara säljer i en begränsad region och där hjälper myndigheterna till med att bygga en koncentrerat nät av vätgasstationer.

* Naturgasboomen i USA har ökat intresset för vätgas i USA. Det finns mycket som tyder på att vätgas kommer produceras från naturgas i USA i början. De uppskattar växthusgasutsläpp per fordonskm vara hälften om en bränslecellsbil använder vätgas från naturgas i jämförelse med en vanlig bensinbil.

* På sikt kan vätgas produceras från fossila bränslen med koldioxidavskiljning, från biobränslen eller förnyelsebar el. Vätgasen från de källorna kommer vara dyrare än från naturgas, men på sikt kan de vara ekonomiska gångbara.

* De redovisar också transitionskostnader för att bränslecellsbilar och vätgasinfrastruktur ska bli konkurrenskraftiga i jämförelse med vanliga bensinbilar.

Transitionskostnader är merkostnaden som någon behöver betala (troligtvis skattebetalarna) fram till att bränslecellsbilarna och vätgasinfrastrukturen är så billlig att de konkurrera på egen hand i jämförelse med bensinbilar och bensin.

Tanken är att när volymen på vätgasinfrastruktur och bränslecellsbilar är tillräckligt stor så blir de billiga nog.

De kommer fram till att transitionskostnaden blir mellan några tiotals till hundra miljarder USD över en period på 10-15 år.

De räknar också på BEV och PHEV och kommer fram till att det är samma storleksordningen på transitionskostnaderna att bygga upp en laddinfrastruktur och köpa ner kostnaderna för laddelbilar så de blir konkurrenskraftiga utan subventioner.

Observera att det dyra är inte att bygga vätgasinfrastruktur utan att köpa ner kostnaderna per fordon.

Totalsumman 30-100 miljarder USD kan jämföras med att USA kommer köpa bilar och bränsle för ca 15 000 miljarder USD fram till 2030. Det innebär transitionskostnaden över 15 år blir ca 0,2% till 0,7% av vad amerikanska konsumenterna lägger på bilar och bränslen.

* I rapporten gör de också en uppskattning på globala offentliga medel som satsas på bränsleceller och vätgas. De uppskattar summan till ungefär 1 miljard USD/år (2012).

Det finns mycket som tyder på att Kalifornien kommer bli en av de första marknaderna för bränslecellsbilar.

I somras gjorde ARB en analys av statusen för bränslecellsbilar och vätgasinfrastruktur i Kalifornien. De har frågat biltillverkarna hur många bränslecellsbilar de kommer sälja i Kalifornien [6].

Den totala flottan bränslecellsbilar i Kalifornien beräknas bli:

2017 6650 st

2020 18500 st

De uppskattar också att det kommer finnas 51 stationer i Kalifornien 2015. Den totala kapaciteten kommer vara 9400 kg vätgas/dag.

Det kommer behövas 49 vätgasstationer till 2020.

Mer detaljer om planerna för vätgas och bränslecellsbilar i Kalifornien finns i [7].

Egen kommentar

Har följt bränslecellsbilar och Ogden i mer än 15 år.

Hennes bedömning är att det är kritiska år för bränslecellsbilar och vätgasinfrastruktur. De första större näten av vätgasstationer kommer vara uppe 2015 samt det kommer kommersiella bränslecellsbilar från några av biltillverkarna samtidigt. Om de försöken blir lyckade kan försäljningen av bränslecellsbilar börja ta fart.

Biltillverkarna tror på en flotta på 6650 i Kalifornien 2017. Det borde innebär att en försäljning av 500-1000 bränslecellsbilar i Kalifornien 2015. Jag kommer ha koll om försäljningen tar fart 2015.

Det är bra att rapporten är skriven i NextSTEPS där de också studera laddelbilar och biobränslen. NextSTEPS slutar 2014. Därför borde det komma en syntesrapport snart där slutsatser kombineras om vätgas, el och biobränsle.

Rapporten har lite väl många egenreferenser för min smak. De borde kunnat ha med kritiska artiklar till deras slutsatser. Är alltid lite skeptisk till forskare som inte diskuterar motargument till sina egna slutsatser.

Källor

[1] NextSTEPS White Paper: The Hydrogen Transition. Joan Ogden, Christopher Yang, Michael Nicholas, Lew Fulton .Institute of Transportation Studies University of California, Davis. länk

[2] The Hydrogen Transition: This Time for real? ITS UC Davis. 13 aug 2014. länk

[3] UC Davis researchers suggest we may be at the beginning of a real hydrogen transition in transportation. 15 aug 2014. Green Car Congress. länk

[4] National Research Council. Transitions to Alternative Vehicles and Fuels. Washington, DC: The National Academies Press, 2013. länk

[5] Three Routes Forward for Biofuels. Dr. Lew Fulton | 07/24/2014. länk

[6] Annual Evaluation of Fuel Cell Electric Vehicle Deployment and Hydrogen Fuel Station Network Development, Air Resource Board, June 2014. länk

[7] Hydrogen Progress, Priorities and Opportunities Report. July 2014. CaFCP. länk

Seminarium: The future of global transportation in a carbon constraint world​

Seminarium: Dr. Sonia Yeh, Transportation Studies, University of California, Davis

The future of global transportation in a carbon constraint world

länk

Plats: Chalmers, EDIT-rummet (3364), EDIT-huset
Tid: 2014-08-28 15:00
Sluttid: 2014-08-28 16:00

Next Move – vätgas – slutkonferens 24 sep GBG

”Genom projektet Next Move har de första offentliga upphandlingarna av bränslecellsbilar och tankstationer för vätgas genomförts i Skandnavien.

Vi har analyserat stora mängder data, skapat ett kunskapscenter, genomfört en road-tour och kommunicerat med såväl makthavare som medborgare.

Alla som är intresserade av framtidens drivmedel som redan är här – vätgas – hälsas välkomna att ta del av våra erfarenheter.”

Next Move bjuder in till slutkonferens i Göteborg 24 september