10:e ITS European Congress

Creative commons license

Idag får ni en sammanfattning av konferensen 10:e ITS European Congress. Anne Yu från Viktoria har hjälpt oss.

10:e ITS European Congress i Helsingfors, 16-19 juni 2014

skrivet av Anne Yu (Viktoria Swedish ICT)

Konferensen 10th Intelligent Transport System and Services European Congressgenomfördes i Helsingfors veckan före midsommar (16-19 juni). Till konferensen kom runt 2 500 deltagare från 65 länder runt hela värden, mestadels från företag och europeiska eller nationella organisationer inriktade på att förbättra transportsystems säkerhet, biljettsystem, nätverkseffekter, miljöpåverkan samt logistik- och informationsprocesser [1]. Det hölls fler än 100 seminarier och fanns 47 utställningsmontrar på plats i Messukeskus Expo and Convention Centre. Efter denna europeiska konferens kommer ITS World Congress att hållas i Detroit, Michigan, USA den 7-11 september [2].

Introduktion

Tema för konferensen var ”ITS in your pocket – proven solutions driving user services”. ITS-konferensen och utställningen är två av Europas största events för intelligenta transportsystem och tjänster. Årets teman var hållbarhet, multimodalitet samt innovation kopplad till användarbehov. Mer specifikt var mobilitet som en tjänst, fordonskommunikation och -teknologi, standardisering och samverkan mellan myndigheter och industri, datatillgång och datahantering samt applikationsutveckling i fokus i nästan alla seminarier.

Med ambitionen att införa ITS i Finland har finska transportdepartementet skapat ett trafiklabb [3][4] för att demonstrera innovativa transportlösningar. Tre populära ITS-trender är fokusområden för det finska labbet: mobilitet som förvandlas till tjänst, hur man hanterar det stora informationsflödet och vilken påverkan automatisering och robotisering får på mobilitet och transporter, enligt Henna Virkkunen, transport- och regionminister [5].

 Förutom presentationer och utställningar hölls också en prisceremoni för en tävling i utveckling av mobilapplikationer som främjar ITS, följt av en djupare diskussion kring öppen data, dataägande och -tillgång, samt dataanvändning och kommersialisering.

Mobilitet som en tjänst – koncept och diskussion

Ett av områdena som behandlades på konferensen var hur man kan förbättra och driva mobilitet som tjänst, där tjänsten levererar transport från punkt A till punkt B frikopplat från något specifikt transportmedel. Jean Mesqui, styrelseordförande för konferensen, poängterade att fragmentering är ett problem i det europeiska transportsystemet och att kommunikation kommer att vara nyckeln till att förbättra situationen. Interoperabilitet och samverkan saknas ofta mellan de olika europiska ländernas transportsystem. Tidigare fokus på transportkapacitet skiftar nu till att försöka jämka ihop olika transportsystem. Kostnadseffektivitet, delad användning och användarbehov poängterades starkt i denna del av konferensen. Google, Airbnb och Uber [6] är framgångsrika exempel på etablering av tjänster baserade på idén om person-till-personkommunikation, resursdelning och kundernas fria val.

 Standardisering tros komma att spela en nyckelroll vid etablerandet av mobilitet som en tjänst. Dessutom behöver man beakta principer för informationsdelning och användarintegritet. Det finska transport- och kommunikationsministeriet ser data som den femte transportmoden (utöver luftfart, sjöfart, järnvägstrafik och biltrafik) och försöker se transportlösningar ur ett systemperspektiv. Avreglering och standardisering behöver också beaktas i planeringen av det framtida transportsystemet. För att nå en standardisering inom detta område behöver emellertid allmänheten motiveras och engageras.

En annan fråga som lyftes vid konferensen var hur människorna kan fås att känna sig kopplade till transportsystemet. Framgångsrika affärsmodeller uppnås bara när kunderna känner sig personligen engagerade i produkten. Uppkopplade fordon, koncept som lyfter föraren till transportledare och syftar till att öka säkerhetsnivån och minska miljöpåverkan diskuterades också inom ramen för fordonsteknologi, kommunikation, datasäkerhet, fordonstjänster och utveckling av mjukvaruapplikationer.

 Mobilitet som en tjänst – utmaningar

Det är fortfarande svårt att se hur långt vi är idag ifrån full implementation av mobilitet som en tjänst. För att skapa ett ekosystem för användare och myndigheter krävs etablerandet av ett nätverk för kommunikation mellan infrastruktur, fordon och användare. Standardisering kan också möjliggöra samverkan mellan olika transportmoder. Edward Jung, grundare och teknisk chef vid Intellectual Ventures, sade att “Regeringen har en roll i att koordinera alla aktörerna i termer av riskvilja och olika mål… regeringen kan hjälpa och katalysera förändringar på många områden och återta en huvudroll i framtiden.”

För att möjliggöra mobilitet som en tjänst på marknaden är demonstrationsplattformar, där användare kan pröva nya saker och förstå sina egna behov, nyckeln till framgång. Från kommersiell produktutvecklingen syns det tydligt att försök är ett bra sätt att testa marknaden och förstå kunderna. Sist men inte minst förblev frågan om vem som ska ta initiativet att erbjuda tjänsterna obesvarad. Bör det vara kommunikationsföretag, fordonstillverkare eller transportföretag?

Ytterligare en utmaning för personbilstillverkare som diskuterades på konferensen var hur man ska bibehålla intresset för att köra fordonet när mobiltelefoner och till exempel Google glass konkurrerar om uppmärksamheten. Om intresset för att köra minskar så kanske kunderna kräver förarlösa tjänster i framtiden.

Elektromobilitet

Ett annat område som skapade livlig diskussion på konferensen var hur man kan möjliggöra elektromobilitet. Flera EU-projekt presenterades vid olika seminarier, till exempel: ICT4 EVEU, ett projekt om laddningsinfrastruktur som möjliggör gränsöverskridande försök mellan Spanien och Slovenien [7], MOLECULES, som fokuserar på ökad penetration av elektromobilitet med utveckling av ICT-tjänster [8], smartCEM, som demonstrerar tillämpning av ICT-tjänster på befintliga elektromobilitetssystem [9] och FABRIC, ett forskningsprojekt om konduktiv och induktiv laddning [10].

Elektromobilitet handlar inte bara om att byta förbränningsmotorn mot en elmotor utan också om att förse elfordon med tjänster och infrastruktur. Banbrytande forskning och innovation är på gång inom detta område med Horizon 2020-utlysningen samt pilot- och demonstrationsprojekt [11].

Avslutande kommentarer

Vid 10thITS European Congress samlades deltagare med dynamiska, intressanta och innovativa idéer för att spåna kring det framtida transportsystemet. Att etablera en miljö för mobilitetstjänster ses som en viktig princip för det intelligenta transportsystemet.

En annan vanligt förekommande term var användarcentrerad design. Ett vanligt mål som framhävdes i många seminarier var att förstärka bandet mellan människa och teknologi. Trots teknologidelen är många också nyfikna på kommersialiseringen av ITS. Enligt organisatören var seminariet ”Hur kan man göra pengar på ITS?” ett av de mest populära under konferensen. Affärsmodeller och riskhantering för innovationer är uppenbarligen viktiga steg för att nå fullskalig implementering av ITS.

Personliga kommentarer

Ett stort antal intressanta frågor lyftes under konferensen. Ändå gavs inga tydliga förslag till någon fullständig lösning. Personligen tycker jag att myndigheterna bör sitta vid rodret och skapa en plattform för att koordinera olika aktörer. Det är en svår roll som kräver synkronisering och engagemang från många olika domäner, vilket jag tror att endast myndigheterna har auktoriteten och resurserna att genomdriva. Vare sig automatiserade fordon, elektromobilitet eller ICT-lösningar kan enskilt lösa de komplicerade problemen.

Sammanfattningsvis levde den europeiska ITS-konferensen upp till sitt mål att samla expertisen inom området hållbar transport och kommunikation för att dela erfarenheter, söka inspiration och nätverka. Men trots det saknades på något sätt mer konkreta resultat från demonstrationer eller planer för mer långsiktiga implementationer.

Referenser

[1] The 10th ITS European Congress comes to an end. länk

[2] The Its World Congess. länk

[3] Traffic Lab. länk

[4] Building blocks for mobility as a service. Traffic Lab. länk

[5] Minister of Transport and Local Government Henna Virkkunen: Finland is a Traffic Lab. länk

[6] D2D – DESIGN TO DISRUPT: UBER, AIRBNB, KLM, ABN AMRO AT THE VINT SYMPOSIUM 2014. länk

[7] ICT 4 EVEU. länk

[8] MOLECULES. länk

[9] smartCEM. länk

[10] FABRIC. länk

[11] Liam Breslin. The answer from the EC in the field of Electromobility. Presentation at 10thITS European Congress, 16-19 June 2014, Helsinki.