Electric Vehicles in 2013: a Progress Report

Creative commons license

Idag får ni en sammanfattning av en rapport som undersökt nyregistreringen av laddelbilar i EU 2012 och 2013.

Electric Vehicles in 2013: a Progress Report

skrivet av Magnus Karlström

I EU 2013 var 1 av 250 nyregistrerade bilar en laddelbil enligt rapporten Electric Vehicles in 2013: a Progress Report [1]. Den totala summan nyregistrerade laddelbilar var 50 000 2013. Det är mer än en fördubbling från nyregistreringen 2012. Det kan också jämföras att 2010 blev 700 laddelbilar nyregistrerade.

Rapporten är skriven av miljöorganisationen Transport & Environment.

De mest nyreg. laddelbilmodeller 2013 [1]

   Bilmodell                                       Nyreg. 2013 (2012)

1. Renault ZOE (BEV)                           8500 (-)

2. Mitsubishi Outlander (PHEV)            8200 (-)

3. Volvo V60 Plug-in (PHEV)                7580 (40)

4. Nissan LEAF (BEV)                          6160 (2800)

5. Toyota Prius Plug-in (PHEV)            4620 (3200)

6. GM Volt/Ampera      (PHEV)             3860 (5300)

7. Daimler ForTwo Electric Drive (BEV)  2960 (1000)

8. Tesla Model S (BEV)                       1660 (35)

9. BMW i3 (BEV/PHEV)                        1050 (-)

10. VW eUP (BEV)                            950 (-)

11. PSA C Zero/iOn (BEV)                 880 (5100)

12. CeComp (Bolloré) Bluecar (BEV)  570 (1540)

13. Mia (Mia Electric) (BEV)               260 (510)

Toppsäljaren ZOE började säljas december 2012. Den bilen är mest nyreg. i Frankrike. Januari 2014 hade 10 000 ZOE blivit nyreg. i Frankrike.

De tre mest nyreg. modellerna 2013 är alla mer eller mindre bilmodeller som blev tillgängliga på EU marknaden 2013.

De är också anmärkningsvärt hur mycket mindre nyreg. är av PSA C Zero/iOn 2013 i jämförelse med 2012.

EU nyreg. i jämförelse med andra marknader

EU stod för ca 25% av nyregistreringen av laddelbilar i världen 2013 [1].

Den total nyregistreringen var ca 210 000 (2013) globalt [2]. 2011 var den totala nyreg. globalt ca 45 000.

EU stod för ca 50 000 st 2013. USA är den största marknaden. 2013 blev 96 602 laddelbilar nyregistrerad i USA [3]. Kalifornien dominerar laddelbilnyreg. i USA. Enbart i Kalifornien nyreg. ca 53 000 laddelbilar 2013.

I Norge blev ca 11 000 laddelbilar nyregistrerade 2013 [4]. I ref [1) skriver de att ca 9000 laddelbilar blev nyreg. 2013. Varför det skiljer vet jag inte, men jag gissar på att det hur de räknar bilar som först blir nyreg. i annat land som senare importeras till Norge. Det kan också vara en skillnad om de inkluderar skåpbilar eller inte.

I Japan blev ca 30 000 laddelbilar nyreg. 2013.

Transport & Environments prognos för framtiden

Transport&Environment försöker gissa den framtida nyreg. i EU.

De tror på:

2015     100 000 nyreg. elbilar

2020     500 000 nyreg.

2025    1 000 000 nyreg.

2030    2 000 000 nyreg.

Det innebär att marknadsandelen kan vara 15% 2030.

Om vi antar nyreg. av bilar är ca 450 000 2030 i Sverige, så skulle nyreg. av elbilar vara ca 67 500 om marknadsandelen är 15% i Sverige 2030.

Transport&Environment är positiva till en ökad försäljningen eftersom:

* Många fler modeller
* Många fler laddhybrider och det lockar en viss sorts kunder
* Batterikostnader sjunker och li-luft kan bli tillgängligt för bilar inom 10 år.
* Marknadsandel i de flesta EU länder är låg och kan öka.
* Många biltillverkare kommer med bränslecellsbilar 2015. Det kommer öka valmöjligheterna för kunderna och öka marknadsandelen för elbilar (Magnus kommentar: Transport&Environments rapport använder begreppet elbilar för alla bilar där en elmaskin används för framdrift dvs en bränslecellsbil är en elbil).

Kommentar

Rapporten innehåller ett försök till användbar siffersammanställning.

Tyvärr varnar T&E i rapporten att datan är osäker. De baserar sin data på statistik från Environmental Agency som i sin tur baserar datan från myndigheter i de 28 medlemsländerna. Det pågick en utvärderingsprocess av datan under tiden rapporten skrevs, så det är möjligt att det finns fel i datan.

T&E skriver att li-luft kan bli tillgängligt inom 10 år. Det är jag personligen mycket skeptisk till.

T&E gör också en analys i rapporten av hur mycket superkrediter varje tillverkare får för att de säljer många laddelbilar. Den frågan kommer jag skriva en analys av längre fram.

Jag sticker ut hakan redan nu och gissar att Outlander blir den mest sålda laddelbilen i EU 2014. Återkommer och berättar hur korkad jag är.

Källor

[1] Electric Vehicles in 2013: a Progress Report. Transport & Environment. länk

[2] DRIVING ELECTRIFICATION A GLOBAL COMPARISON OF FISCAL INCENTIVE POLICY FOR ELECTRIC VEHICLESPeter Mock and Zifei Yang.ICCT. 2013 länk

[3] December 2013 Dashboard. Hybrid Dashboard. länk

[4] Over 20.000 ladbare biler på norske veier. Gronnbil.länk