Arkiv / Samhälle

En strategisk agenda för innovation och utveckling av E-Mobility i Sverige

Creative commons license

Roadmap:Sweden har publicerat sin agenda för e-mobility i Sverige. Rapporten finnshär (pdf).

Roadmap:Sweden är ett näringslivsinitiativ som verkar för främjandet av elektrifiering av vägtransporter i Sverige. Företag som varit med i Roadmap:Swedens styrgrupp är AB Volvo, ABB, Autoliv, Hertz, IBM, Siemens, Vattenfall och Volvo Cars.

E-mobility defineras i rapport som ”elektrifiering av vägtransporter. Det omfattar teknik och tjänster för fordon och relaterad infrastruktur där framdrivningen helt eller delvis sker med hjälp av en elektrisk drivlina, företrädelsevis syftande till energieffektivisering eller för att använda el från elnätet.”

I rapporten finns en kartläggning av alla offentliga medel som satsas på e-mobility i Sverige. Den totala summan är nästan 400 miljoner SEK/år. En stor del av pengarna kommer från kommuner och regioner. Men en slutsats är att satsningarna är mycket fragmenterade, företrädelsevis små och fördelade på många nivåer och platser, med begränsad koordinering och inte så mycket kunskapsutbyte.

Roadmap:Sweden ska ta tre steg snart för att förverkliga den strategiska agendan för innovation och utveckling. De är:

* etablera ett nationellt forum för e-mobility,

* identifiera och definierar demonstrationsmiljöer,

* och bygga en central portal för kunskaps- och informationsspridning.

(Det står mer detaljer om de tre stegen på sid 25 i rapporten)

För det nationella forumet kommer en pressrelease släppas nästa vecka med mer info.

För punkt 2 och 3 kommer Roadmap:Sweden informera mer efter semestern, men en del detaljer kommer presenteras under Almedalen.

Slutligen så kommer Roadmap:Sweden bjuda in till ett seminarium i oktober.

Referens

[1] Roadmap: Sweden En strategisk agenda för innovation och utveckling av E-Mobility i Sverige. länk