Arkiv / Samhälle

World Energy Investment Outlook – Special Report

Creative commons license

Följ pengarna är ofta en bra start av en analys. Inget storskaligt händer utan investeringar, som ofta syns i pressreleaser och rapporter till aktiemarknaden.

T ex tror jag batteriinvesteringar är en bra mått på maxgränser för sålda laddelbilar i världen de närmsta 3-5 åren. Tesla försöker höja maxgränsen på antal sålda laddelbilar med sin Gigafactory.

Investeringarna vi gör idag bestämmer vad som är möjligt att göra i framtiden.

IEA har nyligen analyserat investeringarna i världens energi och transportssystem till 2035. Dagens nyhetsbrev är ett urval av IEA:s slutsatser.

World Energy Investment Outlook – Special Report

Världen måste öka investeringartakten för energisektorn enligt IEA:s huvudscenario till 2035 [1-3].

De total investeringarna i energiutbud var 1600 miljarder USD per år 2012.

De måste öka till 2000 miljarder USD/år i medel fram till 2035.

Investeringarna i energieffektivitet måste öka från 130 Miljarder USD/år till 550 miljarder USD/år.

Investeringarna i energieffektivitet och energiutbud behöver totalt vara 48 000 miljarder USD fram till 2035. Det är en ganska stor kaka att dela på.

Ni kan se IEA presentera det viktigaste från sin rapport här (30 min video).

Varför fokusera på investeringar?

Vilken framtid vårt energisystem får beror på tillgång och val av investeringar.

Kommer policy och marknadssituation göra så att världen investerar tillräckligt eller inte. Samt kommer pengarna användas till den framtid vi vill ha.

Det är också så att ta fram energi blir dyrare. De senaste tio åren har det blivit i medel en fördubbling av kostnaden att ta fram en enhet energi.

Investeringar i energiutbud till 2035

Investeringarna var ca 750-800 miljarder USD/år 2000. Investeringarna är numera ca dubbelt så mycket.

Investeringarna i fossilt bränsle var ca 1100 miljarder USD/år 2012.

2011 var investeringarna i förnyelsebar energi ca 300 miljarder USD 2011. 2012 sjönk investeringarna i förnyelsebart lite.

En viktig slutsats är fram till 2035 måste världen spendera den större delen av investeringarna för att upprätthåll produktion av olja och el. Endast 41% av alla investeringarna kommer användas för att bygga helt ny produktion.

Så större delen av investeringarna krävs t ex för att ersätta oljefält som sinar samt ersätta kraftanläggningar som är för gamla.

Investeringar i energieffektivitet

Hushållen är den viktigaste gruppen för att investera i energieffektivitet.

Enligt IEA behövs ny modeller för finansiering och investering som stödjer hushållen att göra energieffektivitetsinvesteringar.

Det skiljer sig från de andra investeringar som ofta görs av stater och stora företag.

Världens energisystem ägs mer av stater och inte av privata företag

Statsägda företag äger ca 50% av alla kraftanläggningar och ca 70% av alla olja och gasreserver.

Enligt IEA kommer staterna öka sin ägarandel i världen.

Det innebär att staternas inriktning kommer vara viktigare för utvecklingen av investeringar än marknadssignaler. Det är få platser där investeringar görs i helt oreglerade marknader.

Investeringar i olja i mellanöstern är den viktigaste parametern för oljepriset

Det krävs mycket investeringar i oljeproduktion i mellanöstern annars kommer oljepriset bli ännu osäkrare och rörliga på 2020-talet.

Oljeproduktion ökar i USA nu, men det kommer inte hålla i utan Mellanöstern är den viktiga regionen.

IEA är oroliga för kraftinvesteringar i Europa

IEA anser att designen av policy i Europa gör att investeringar i ny kraftproduktion i Europa är för liten.

Det är svårt att räkna hem investeringar i Europa samt Europa måste ersätta äldre kraftanläggningar de närmsta åren. Totalt behöver Europa investera 2200 miljarder USD i nya kraftanläggningar fram till och med 2035.

Att nå 2 graders mål kräver inte så mycket mer investeringar, men mer fokus på energieffektivitet

Alla siffror som jag redovisat tidigare är från IEA:s basscenario ”New Policies Scenario”.

I rapporten räknar de också på ett scenario de kallar ”450 scenariot”. Det är ett scenario där världen klarar 2 graders målet.

Beloppet som behöver investeras i 450 och New Policies Scenario är ungefär  lika stora.

Skillnaden är att i 450 scenariot behövs större investeringar i energieffektivitet och CCS (koldioxidavsiljning och lagring).

Det finns också en skillnad hur mycket pengar som behöver investeras i nya bränsleinfrastruktur för fordon.

IEA anser att naturgas och el är de två fordonsinfrastrukturen som behöver byggas i stor skala till 2035.

I ”new energy policies” behövs 55 miljarder USD användas både för bygga upp en naturgas- och en laddinfrastruktur globalt fram till 2035.

För att nå 2 graders målet så krävs fler laddelbilar och då måste mycket mer laddinfrastruktur byggas. Kumulativt behövs 400 miljarder USD investeras till 2035 då.

Egna kommentarer

IEA har haft fel innan. Det finns ganska många analyser hur de räknat fel på framtida oljepris, men också att de helt missade hur snabbt förnyelsebart sjönk i pris.

Men jag tycker rapporten var intressant för att den sätter fokus på en avgörande fråga. Hur ska vi få fram kapital för investeringar. Rapporten har också med analyser om möjlighet att få fram kapital.

Sverige skapades delvis som industriland när Gripenstedt övertygande riksdagen att belåna hela Sverige för att få fram ett järnvägsnät. Jag har skrivit om den historienhär. Stora investeringar har gjort förändringar innan.

Den är också intressant att världens energisystem blir mer och mer förstatligad. Stater tänker annorlunda än en fri marknad.

Referenser

[1] IEA. 2014. World Energy Investment Outlook – Special Report. länk (pdf) 190 sidor

[2] World needs $48 trillion in investment to meet its energy needs to 2035. IEA Pressrelease. länk

[3] WORLD ENERGY OUTLOOK 2014 special report: World Energy. Investment Outlook. Maria van der Hoeven, Executive Director, IEA 3 June, 2014, London. Opening remarks. länk

[4] Powerpointpresentation av rapporten länk.

[5] IEA Expects World to Rely More on Middle East Oil. U.S. Oil Boom Expected to Start Waning in 2020. Wall Street Journal. länk

[6] Energy Supply Requires $40 Trillion Investment to 2035, IEA Says. Bloomberg.länk

[7] World needs $48 trillion of investment by 2035 to keep the lights on says IEA. The Telegraph. länk

[8] World not moving fast enough on renewable energy, says IEA. The Guardian. länk

[9] IEA warns of looming energy investment shortfall. Petroleum Economist. länk