Arkiv / Samhälle

Kinas mål för att minska utsläpp från vägtrafiken

Creative commons license

Anne Yu, Viktoria Swedish ICT

Med den snabba ökningen av antal privatägda bilar har många städer i Kina de senaste åren fått problem med svåra luftföroreningar. Luftföroreningar kan på sikt ge allvarliga hälsoproblem och då också påverka ekonomin i samhället.

 Fakta visar att astma och andra sjukdomar i andningsorganen hos småbarn ökar i Kina. De senaste 20 åren uppskattas astma ha ökat med upp mot 40 % [1]. I den tjocka smogen på Tiananmen Square i Beijing har man satt upp stora LED-skärmar som dagligen visar soluppgången för turister [2]. Centralregeringen har gjort ett antal åtgärder för att förbättra den dåliga luftkvaliteten. Man har då beslutat att eliminera fordon med höga utsläpp, med början i Clean Air Action [3] och sedan som en del av 2014-2015 Energy Saving and Emission Reduction Plan [4].

Sex miljoner bilar ska bort från vägarna

Måndagen 27 mars 2014 meddelade Kina officiellt ambitionen att skrota ca 6 miljoner fordon med höga avgasutsläpp innan årets utgång [4][5]. Syftet är att få ner luftföroreningsnivåerna. Enligt ett uttalande på kinesiska regeringens officiella hemsida så kommer den nya regeln att beröra de fordon som inte klarar utsläppsstandarderna, vilket innebär att alla ”gul-märkta” och skrotiga bilar kommer att avvisas från vägarna. Med gul-märkta bilar menas bensindrivna bilar som inte klarar kraven enligt Euro 1 och dieselbilar som inte klarar Euro 3-kraven. Nästan 20 % av de berörda bilarna finns i norra Kina (t.ex. Beijing, Tianjin, Hebei) där de flesta städerna lider av smog.

Enligt den officiella 2014-2015 Energy Saving and Emission Reduction Plan så är man beslutsamma i att förbättra luftkvaliteten genom att reformera den smutsiga industrin och omstrukturera transportsystemet. Innan detta års utgång ska all diesel som säljs i Kina möta China 4-kraven [6]; dessutom ska gul-märkta och skrotiga bilar elimineras från systemet, totalt ca 6 miljoner fordon (se tabellen nedan). Dessutom har man satt upp en vision för 2015 att gul-märkta bilar som registrerats före 2005 också ska bort från vägarna. Man räknar med att ytterligare ca 5 miljoner fordon i regionerna Beijing-Tianjin-Hebei, Yangzi River Delta (Shanghaiområdet) och Pearl River Delta (Guangzhouområdet) kommer att beröras av detta. Förutom att få bort fordon som inte klarar kraven har regeringen i planen också lagt tonvikt på ren fordonsproduktion och på kontroll.

Skotrar och luftförorening

En annan viktig utsläppskälla vid sidan om personbilar är skotrar. Forskare vid schweiziska Laboratory of Atmospheric Chemistry har framhållit att tvåtakts-skotrar kan dominera avgasutsläppen i stadsmiljö med betydligt mer organiska och aromatiska utsläpp än andra fordonsklasser [7]. Även om de flesta stora städerna redan har förbjudit användandet av bensindrivna skotrar och motorcyklar så finns det fortfarande ett stort antal lätta fordon i Kina jämfört med många andra länder. Så för att förbättra luftkvaliteten i detta stora land så är tvåhjulingar ännu en pusselbit att placera i det framtida mobilitetssystemet. Stringentare krav på bland annat avgasutsläpp från lätta fordon bör användas för att hålla gamla och smutsiga tvåhjulingar från gatorna. Man trodde att eldrivna skotrar skulle lösa en del av emissionsproblemen genom att ersätta fossila bränslen med elektricitet. Emellertid står kolk (69 %) och olja (19 %) fortfarande för den största delen av Kinas totala elkonsumtion och kommer även att fortsätta att vara de huvudsakliga källorna för elproduktion [8]. Att öka andelen ren energiproduktion bör alltså beaktas på vägen mot noll-emissioner och ren luft.

Personliga kommentarer

Hängivenheten hos den kinesiska centralregeringen att förbättra miljö imponerar och är både spännande och samtidigt oroande. Även om målen och antalen har beslutats för varje område så har mätetal och stödjande policyer ännu inte formulerats. Frågor som rör hur man ska genomföra planerna, hantera det stora antalet skrotade fordon samt nya mobilitetslösningar och teknologier för dem som ägt de skrotade bilarna hänger fortfarande i luften. Om elfordon ses som en del av den hållbara transportlösningen för framtiden så återstår att lösa problemen med PM2,5 från elproduktion. Med det tunga beroendet av kol för kraftförsörjning och industriprocesser står kolförbränning för 36,4 % av PM2,5-utsläppen i Beijings centrum och 48,6 % i förorterna. Utifrån detta borde man prioritera utvecklingen av hållbar kraftproduktion med förnyelsebara energikällor, ihop med omorganisering av vägtransport- och kollektivtrafiksystemen för att läsa grundorsakerna till Kinas luftkvalitetsproblem.

Ett systematiskt perspektiv krävs alltid för att lösa miljöproblem. Allmänheten som vill andas frisk luft väntar sig fungerande mobilitetslösningar det återstår viktiga uppgifter för den kinesiska regeringen avseende energi- och transportsektorerna.

Antal gul-märkta och skrotiga bilar att elimineras i Kina (tusental)

Beijing: 391

Tianjin: 143

Hebei: 660

Shanxi: 216

Neimenggu: 168

Liaoning: 349

Jilin: 170

Heilongjiang: 205

Shanghai: 160

Jiangsu: 307

Zhejiang: 281

Anhui: 258

Fujian: 99

Jiangxi: 146

Shandong: 428

Henan: 282

Hubei: 185

Hunan: 152

Guangdong: 493

Guangxi: 100

Hainan: 20

Chongqing: 57

Sichuan: 176

Guizhou: 69

Yunnan: 147

Xizang: 4

Shanxi: 134

Gansu: 72

Chinghai: 20

Ningxia: 44

Xinjiang: 75

Totalt: 6 011 

Referenser

[1] Wilkinson, L. (2013, Jun 26). China’s Asthma Problem is bad. Retrieved May 30, 2014, from The Atlantic: länk

[2] Liljas, P. (2014, Jan 17). Finally, A Better Way To Watch the Sunrise in Smog-Filled Beijing. Retrieved May 28, 2014, from TIME: länk

[3] State Council of China. (2014, May 27). Clean Air Action implementation measurement. Retrived May 28, 2014, from Chinese Government’s Official Web Portal:länk (in Chinese)

[4] State Council of China. (2014, May 26). 2014-2015 Energy Saving and Emission Reduction Plan. Retrieved May 28, 2014, from Chinese Government’s Official Web portal: länk (in Chinese)

[5] Xinhua. (2014, May 26). China scraps high-pollution vehicle in air cleanup.Retrieved May 27, 2014, from Chinese Government’s Official Web Portal: länk

[6] Ministry of Environmental Protection of the People’s Republic of China (2007).Limits and measurement methods for emissions from light-duty vehicles (III,IV). Retrieved June 2, 2014, from: länk (in Chinese)

[7] Green Car Congress (2014, May 23). Study shows two-stroke scooters dominant source of air pollution in many cities; asymmetric polluters. Retrieved May 27, 2014, from Green Car Congress: länk

[8] US Energy Information Administration (2014). China: Country Analysis Brief Overview. Retrieved June 2, 2014, from US EIA: länk

[9] Hu, D., Jiang, J. (2013). A Study of Smog Issues and PM2.5 Pollutant Control  Strategies in China. Journal of Environmental Protection.  länk