Seminarium om hållbara transporter i Shanghai

Creative commons license

Skrivet av Johan Wedlin och Stefan Pettersson, Viktoria Swedish ICT.

I Kina finns det svenska transportklustret [1], ett nätverk av svenska företag med verksamhet inom transportindustrin och etablerade i Kina, bland andra Autoliv, Ericsson,  Luftfartsverket, Scania,  SKF, Volvo Cars och Volvo Group. Klustret leds av Svenska Ambassaden i Peking, Svenska Konsulaten i Shanghai och Hongkong, Tillväxtanalys och Business Sweden i Peking.

För ett par veckor sedan arrangerade klustret ett semarium om hållbara transporter [2] i samband med Shanghai-konsulatets temavecka ”Smart Urban Living – Sino-Swedish solutions for cities on the move” [3]. Efter inledning av svenska generalkonsuln Viktoria Li och Shi Yong, chef för Shanghai Transport and Port Research Center, hölls totalt 8 presentationer från såväl kinesiska som svenska organisationer. Viktoria Swedish ICT deltog med en presentation om trenderna inom hållbara transporter i Sverige. Volvo berättade om sina projekt med elektrifierade bussar och Bus Rapid Transports. Numera levererar Volvo inga rena dieselbussar alls längre till städer i Europa. SKF beskrev sitt arbete med att nå miljövänliga transporter, bland annat genom att sänka friktionen i lager men även sensorer, elektriska aktivatorer och elmotorer.

Problemen med dålig luft i de kinesiska storstäderna är välkända, men det gäller också att få ett effektivt utnyttjande av landområden för att få en bra livsmiljö i städerna. 2015 beräknas resenärerna använda kollektivtrafik till 27 % av resorna, cyklar, mopeder eller gångtrafik till 51 % och privatbilar till 22 % (ökat från 18 % 2005). För att öka kapaciteten i transportsystemet så bygger man till exempel ut tunnelbanenätet i Shanghai – en av linjerna har byggt ut två stationer bara på ett år. I Shanghais centrum är det nu ca 600 m i snitt mellan stationerna i centrum och man integrerar metrosystemet med såväl tåg som taxi. Man satsar också på hyrcykelsystem, bilpooler och samåkningslösningar. Samtidigt så bygger man i hög hastighet (!) ut höghastighetstågen för att knyta ihop landets olika delar och planerar också för sådana så långt bort som till Singapore.

Samtidigt så växer verksamheterna i städerna. Ett stort tillväxtområde i Shanghai är Pudong – som både betyder och ligger öster om Huanpufloden som rinner genom Shanghai. För bara några år sedan var Pudong vischan. Idag finns här både Shanghais hamn – världens största räknat i volym – och Shanghais internationella flygplats, till vilken det går ett Maglevtåg (magnetic levitation), världens snabbaste tåg i reguljär trafik, det tar ca 7 minuter att åka de 30 km in till stan (toppfarten var 431 km/h när vi åkte det). Men trängseln på vägarna i Pudong är ändå stor och man försöker bland annat med olika IT-system koordinera och styra trafikflödet.

Det finns också satsningar på elbilar, som nyhetsbrevet tagit upp flera gånger tidigare. I stadsdelen Jiading i nordvästra Shanghai finns ett democenter för elbilar i den s.k. ”EV Zone”, och man har där också gjort försök med nya affärsmodeller. Bland annat har man startat en elbilspoolverksamhet placerad vid Tongji-universitetet. Samtidigt så har man – om vi förstod talaren på seminariet rätt – ytterligare skärpt regelverket för att få en registreringsskylt i Shanghai. Numera nytilldelas sådana bara till ”New energy vehicles”, i princip bara elbilar. De som har en registrerad förbränningsmotorbil kan dock få köpa en ny sådan och få den registrerad. Det bör ändå innebära att trycket på ökar på att gå över mot elektromobilitet.

Egna kommentarer

Seminariet visade på att det finns ett stort och ökande intresse för att hitta lösningar på Kinas transportproblem. Samtidigt så verkar det inte finnas någon samordning mellan olika initiativ, utan olika myndigheter på olika nivåer, och olika organisationer genomför sin uppgift utan någon större samordning med andra. Eftersom transportsystemfrågor är av den digniteten att det krävs systemsyn så verkar många av initiativen misslyckas. Man verkar vara mer medvetna om detta nu, och det kan finnas möjligheter för svenska aktörer att bidra med just systemsyn och övergripande lösningar.

Referenser

[1] Klustret hållbara transportlösningar. länk

[2] Seminar on Sustainable Transport Solutions. länk

[3] Smart Urban Living – Sino-Swedish Solutions for Cities on the Move. länk