Strategi för att minska växthusgasutsläpp från tunga fordon i EU

Creative commons license

Strategin har kortsiktiga och och mer långsiktiga mål.

Det kortsiktiga målet

Det kortsiktiga målet är att certifiera, rapportera och övervaka CO2 utsläppen från nya tunga fordon.

Kommissionen har utvecklat ett datasimuleringsverktyg som heter VECTO som kommer användas för att mäta och certifiera CO2 utsläpp från tunga fordon.

Nästa år kommer kommissionen presentera en lagstiftning som kommer kräva att CO2 utsläppen från nya tunga fordon blir certifierade och rapporterade.

Målet är det ska bli mer transparant vilka CO2 utsläpp olika fordon har.

Mål på medellång sikt

När lagstiftning för att certifiera CO2 utsläpp från tunga fordon är på plats kommer kommissionen föreslå åtgärder för att minska utsläppen från tunga fordon.

Olika åtgärdsförslag är t ex

* att införa g CO2/km lagstiftning som finns för t ex personbilar i EU.

* införa mer infrastruktur för alternativa bränslen.

* bättre prissättning av användning av infrastruktur.

* mer samordnad beskattning av tunga fordon i hela EU.

Alla förslagen kommer utvärderas så kommissionen hittar den mest kostnadseffektiva lösningen.

Studier som gjorts innan strategiförslaget tyder på att det finns teknologier som kostnadseffektivt kan införas som kan minska utsläppen från tunga fordon med minst 30% .

Definition av tunga fordon

Tunga fordon är lastbilar eller bussar. Lastbilarna ska väga väga mer än 3,5 ton och bussarna ska ha mer än 8 passagerare. 

Nuläge och trender för utsläpp av växthusgasutsläpp från tunga fordon i EU

Växthusgasutsläppen från tunga fordon står för ca 5% av alla utsläpp i EU i dagsläget. Eller 25% av alla växthusgasutsläpp från vägtrafiken.

Om inga policyåtgärder görs bedömer kommissionen att växthusgasutsläppen från tunga fordon kommer vara ungefär lika stora 2030-2050 som nu i EU.

Enligt kommissionen är det inte tillräckligt när målet är att minska växthusgasutsläppen med 60% från vägtrafiken fram till 2050 i jämförelse med utsläppsnivåerna 1990.

Varför behövs lagstiftning enlig kommisonen

Det behövs för att bryta trenden.

Liknade lagstiftning om att certifiera och mäta CO2 utsläpp från tunga fordon är redan införd eller på väg att införas i Japan, Kina och USA.

Kommissionen anser inte att alla kostnadseffektiva tekniska åtgärder som finns redan är införda

Enligt kommissionen är det tydligt att det finns kostnadseffektiva åtgärder för att minska CO2 utsläppen som inte är införda för tunga fordon.

Det är visat i de bakgrundsrapporterna som finns till strategin.

Det är ett antal skäl till åtgärderna inte införs. Ett skäl är avsaknad av certifierade mätvärden för olika åtgärder. Den nya lagstiftningen kommer göra att den informationen blir transparent.

Kommissionen hänvisar till en rapport som vi har skrivit om i det här nyhetsbrevet om varför inte kostnadseffektiva åtgärder att minska CO2 utsläppen från tunga fordon blir införda. Sammanfattning av den rapporten finns här. Rapporten är baserad på många intervjuer med kunder.

Egen kommentar

Det här är början på en lång process. Lagstiftning inom EU systemet är speciell. Läs gärna tidningen Fokus beskrivning av hur lagstiftningen sker inom EU för att få lite insyn.

Industrin verkar stödja arbetet med VECTO och vara positiva till att certifiera CO2 utsläpp från tunga fordon [6].

Däremot så kommer det nog bli mycket mer diskussion om åtgärderna att minska utsläppen. Förvänta er en lång diskussion och process.

Källor

[1] Climate action: Commission sets out strategy to curb CO2 emissions from trucks, buses and coaches. 21 mja 2014. Pressrelease. länk

[2] Questions and Answers on the Commission strategy for reducing Heavy-Duty Vehicles’ (HDVs) fuel consumption and CO2 emissions. MEMO/14/366. 21 maj 2014.länk

[3] UPDATE 1-EU policymakers inch towards regulating truck emissions. Reuters. 21 maj 2014. länk

[4] COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE  EUROPEAN PARLIAMENT Strategy for reducing Heavy-Duty Vehicles’ fuel consumption and CO2 emissions. Hela strategin som pdf. länk

[5] Impact Assessment accompanying the document Strategy for Reducing Heavy-Duty Vehicles Fuel Consumption and CO2 Emissionspdf(1.54 Mb). länk (En konsekvensanalys av olika policyåtgärder för att minska utsläppen från tunga fordon i EU).

[6] European auto industry welcomes transparency for customers on CO2 from heavy-duty vehicles. ACEA. 21 maj 2014. länk