Europaparlamentet godkände Direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel

Creative commons license

Direktivet om utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel är godkänt av europaparlamentet. Beslutet blev fattat igår [1,2].
Kommissionen förslog direktivet januari förra året. Då innehöll direktivet b la minikrav på antal laddstolpar, vätgasstationer och CNG-stationer hos medlemsländerna . Då var också så att originalförslaget krävde att snabbladdning med CHAdeMo skulle fasas ut.
I diskussionen mellan parlamentet, kommissionen och medlemsländerna har en del ändrats. En del medlemsländer var skeptiska till kraven på infrastruktur. Parlamentet gick med på många av medlemsländernas krav eftersom det fanns en risk att beslutet hade skjutits upp till efter parlamentsvalet annars [4,6].
För att direktivet ska bli godkänt måste europeiska rådet också säga ja. Det sker senare i år.

Hela texten som blev godkänd igår finns i ref [1].
Det är mycket text, men några av de viktigaste besluten har jag sammanfattat idag.
Direktivet kräver att varje medlemsland ska ta fram ett ramverk hur de arbetar med infrastruktur för alternativa drivmedel
Senast 24 månader efter att direktivet gäller ska varje medlemsland lämna in sitt nationella ramverk för alternativa bränslen till kommissionen.
Kravet på det nationella ramverket finns i Annex 1 i direktivet. Några viktiga punkter är en det ska finnas en sammanställning av nationell lagstiftning och stöd för infrastruktur för alternativa drivmedel. Ramverket måste också innehålla informationen hur varje medlemsland ska nå kraven i direktivet.
Ramverket ska också innehålla uppgifter hur mycket i statsbudgeten som årligen ges ut i stöd för:
*laddplatser och alternativa bränslestationer,
* produktionen av alternativa bränslen,
* Forskning, utveckling och demonstration av alternativa bränslen.
Var tredje år måste varje medlemsland lämna in rapport till kommissionen hur det går med implementeringen av ramverket.
Det finns mer krav på ramverket, så läs själva i ref [1] sid 186 i word-dokumentet.
Krav på Laddinfrastruktur
Innan hade direktivet krav på att varje medlemsland skulle ha ett visst antal laddboxar/laddplatser både i privat och offentlig miljö 2020.
Minikravet för laddplatser är borttaget.
Nu är formuleringen:
” Member States shall ensure, through their national policy frameworks, that an appropriate number of recharging points accessible to the public are put in place by 31 December 2020, in order to ensure that electric vehicles can circulate at least in urban/suburban agglomerations and other densely populated areas, and, where appropriate, within networks determined by the Member States”.
Speciellt fokus ska vara på ”of recharging points accessible to the public at public transport stations shall be taken into account, where appropriate.”
Kravet finns kvar i det antagna direktivet på att det ska vara möjligt att köpa elen från annan leverantör än den som sätter upp laddplatsen.
De offentliga laddplatserna ska vara ”union-wide non-discriminatory” dvs  ska vara möjligt att på laddplatsen  ”include different terms of authentication, use and payment.”
CHAdeMO får leva kvar
I direktivet innan så stod att CHAdeMo skulle fasas ut.
Nu står det att alla snabbladdarplatser ska vara utrustade med ”at least with connectors of Type ”Combo 2” as described in standard EN62196-3″. 
Det innebär att CHAdeMo kan finnas kvar. Organisationen för CHAdeMO verkar nöjda [5].
Vätgasinfrastruktur
I det första direktivförslaget från kommissionen så stod att alla länder som hade vätgasstationer när direktivet blev infört var tvungna att bygga ut ett nät av vätgasstationer. Miniavståndet mellan vätgasstationerna skulle vara 300 km.
Nu står det att varje land bestämmer själva om de vill inkludera vätgas i sitt nationella ramverk för alternativa bränslen. Om medlemslandet gör det så ska ett vätgasstationsnät byggas ut.
Formuleringen är
Those Member States which decide to include hydrogen refuelling points accessible to the public in their national policy framework shall ensure that an appropriate number of such points are available to ensure the circulation of hydrogen powered motor vehicles, including fuel cell vehicles, within networks determined by those Member States, including cross-border links where appropriate, by 31 December 2025 at the latest.”
CNG infrastruktur
Det är samma med CNG som med laddinfrastruktur. Det är medlemsländerna som bestämmer i sitt nationella ramverk, men det står att medelavstånd för CNG stationer bör vara 150 km.
Det står också att det bör finnas publika CNG stationer längs med TEN-T Core Network senast 2025.
Det står likadant för LNG stationer för tunga fordon. De bör finnas längs med vägarna i TEN-T Core Network. LNG stationerna bör ligga på ett maxavstånd så att tunga fordon kan tanka. I det antagna direktivet står att medelavståndet bör vara ca 400 km.
Egen kommentar
Min tolkning är att kommissionen försökte bestämma över medlemsländerna och parlamentet stödde kommissionen. Men nu ligger den mesta makten kvar hos medlemsländerna hur de vill göra.
Medlemsländerna kommer välja hur de vill göra i sina nationella ramverk för alternativa bränslen
En gissning är att det kommer skilja mellan Tysklands och Greklands plan.
Koordineringen och övervakning görs av kommissionen, men det är medlemsländerna som bestämmer.
Det finns en del luddiga formuleringar i direktivet. Det kommer vara möjligt att tolka om medlemsländerna uppnår kraven eller inte.
Referenser
[1] Direktivtexten  Alternative fuels infrastructure som blev godkänd igår. Texten som blev godkänd igår finns i den här word-filen Texts part 2 på den här länken. Texten börjar på sidan 108.
[2] European Parliament vote ”milestone” in the roll out of clean fuels for transport. European Commission. 15 april 2014. länk
[3] Deployment of alternative fuels infrastructure. European Parliamentary Research Service. 11 april 2014. länk
[4] Clean fuel infrastructure rules agreed by the Council and the European Parliament. 26 mars 2014. Council of the european union pressrelease. länk
[5] THE ASSOCIATION WELCOMES EU DECISION TO ENDORSE CHADEMO IN MULTISTANDARD CHARGERS. CHAdeMO. 15 april 2014. länk
[6] Deal on electric cars, but no EU targets. European Voice. 20 mars 2014.länk (subscription)