Erfarenheter av alternativa bussar

Creative commons license

En nyligen publicerade rapport innehåller en sammanställning av erfarenheter från 100 europeiska offentliga organisationers erfarenheter av bussar med 17 olika bränsle och drivlinor [2].
Rapporten innehåller ekonomiska och teknisk medeldata för olika teknikalternativ. De har också sammanställt större demos och vanliga användning för de olika teknologierna.
Rapporten är skriven inom projektet The Clean Fleets, som har som syfte att hjälpa offentliga organisationer och trafikoperatörer att implementera the Clean Vehicles Directive och upphandla eller leasa ”rena” och energieffektiva fordon.
En annan rapport med liknande innehåll är från CIVITAS WIKI project [3]. Den rapporten innehåller också en analys av statusen för bussar med alternativ teknologi.
Det är också möjligt att lyssna på en webinar från 27 feb 2014 där innehållet i båda rapporterna presenteras.
Civitas rapportern börjar presenteras här.
Presentationen av The Clean Fleets rapporten börjar ungefär här.
Slutsatser från CIVITAS Wiki analys av bussteknologier
Diesel Euro VI bussar är de mest ekonomiska bussarna (total-cost-of-ownership) och har numera låga luftemissioner.
Naturgasbussar är dyrare samt de stora fördelarna med minskade luftföroreningar i jämförelse med dieselbussar har nästan försvunnit med Euro VI.
Bussar som använder biobränsle har jämförbara kostnader med dieselbussar. Emissionerna beror på vilket biobränsle det är.
Dieselhybrider har jämförbara kostnader med dieselbussar samt minskar CO2 utsläppen med ca 20%.
Batterielbussar och trådbussar är de mest ”miljövänliga” bussarna, men det är också bland de dyraste alternativen.
Bränslecellsbussar är ett lovande alternativ, men är fortfarande i ett experimentfas och är det dyraste alternativet.
Både batterielbussar och bränslecellsbussar har dyra investeringskostnader i ny infrastruktur.
Bilderna från presentationen av Civitas wikis analys finns här.
Clean Fleets sammanfattning av vad olika städer i EU tycker om nya bussteknologier
På sidan 7 i rapporten [2] så finns en syntestext där fördelar och nackdelar med olika bussteknologier presenteras.
Det är intressant att städerna har så olika erfarenheter av olika teknologier.
En skillnad mot Civitasrapporten är att städernas erfarenhet av dieselhybrider är mer positiv. I London är reduktionen av CO2 utsläpp ca 30% med dieselhybriderna. Londons erfarenhet beskrivs i en speciell rapport som finns här.
För batterielbussar beskrivs Wiens erfarenheter i den här delrapporten.
Det finns en tydlig skillnad mellan Civitas och Clean Fleets rapporten.
Civitas försöker beskriva generalla slutsatser, men Clean Fleets trycker på behovet att koppla städers olika situationer och vad som är en lämplig teknologi.
Enligt Clean Fleets rapporten är viktiga faktorer att ta hänsyn till vid inköp av bussar med alternativ teknologier:
* Finansiella kapacitet och stödsystem, som tex subventioner.
* Om hela livscykelkostnaden är med i beslutsprocessen.
* Hur viktigt är minskningen av luftföroreningar och växthusgaser.
* Finns olika bränslen tillgängliga.
* Topografi, klimat och vilken busstur det är.
* Vilken strategi som finns för hela bussflottan.
Om ni vill ladda hem bilderna från presentationen av Clean Fleets finns de här (pdf).
Ett fokusområde för Clean Fleets projektet är att stödja städer med upphandling. Projektet ska ha en workshop 25-26 mars i London om upphandling.
Egen kommentar
Det var lärorikt att läsa städernas uppfattning av de olika teknologierna.
Clean Fleet rapporten är en bra intro till vad som händer i EU om bussar. Jag gillar speciellt deras sammanställning av demos. De har inte med alla projekt, men en hel del.
Källor
[2] REPORT: CLEAN BUSES – EXPERIENCES OF FUEL AND TECHNOLOGY OPTIONS. 2014. länk
[3] Smart choices for cities. Clean buses for your city. Civitas Wiki Team. länk