Europaparlamentet röstade igenom lagtext om 95 g CO2/km

Creative commons license

Europaparlamentet röstade igenom kompromissförslaget om 95 g CO2/km till 2020 igår [13,14].
Nu måste förslaget godkännas i ministerrådet också.
Kompromissförslaget innebär att:
* 95% av alla bilar måste uppfylla medelmålet 95 g CO2/km 2020. 2021 och efter måste medelvärdet vara 95 g och alla bilar måste inkluderas.
* Mer superkrediter för perioden 2020-2022. Superkrediter får en biltillverkare för bilar som släpper ut mindre än 50 g/km.
Multiplarna som kommer användas är:
2 personbilar 2020,
1,67 personbilar 2021,
1,33 personbilar 2022,
och 1 personbil 2023.
* Max superkrediter är 7,5 g/km över perioden 2020-2022.
* Kommissionen ska 2015 presentera en rapport hur lagstiftningen ska se ut efter 2020 dvs vad ska målet vara för 2025.
* En önskan att körcykelproceduren World Light Duty Test Procedure ska ”be applied at the earliest opportunity” i den godkända texten.
* Kommissionen ska ” carry out a robust correlation study between the NEDC and the new WLTP test cycles to ensure its representativeness regarding real driving conditions.”
* Den godkända texten nämner också att det är viktigt att undersöka livscykelutsläpp vid fordonsproduktion och bränsleproduktion så att de inte eroderar lagsiftningen.
Den godkända texten finns här. Välj Texts Part 1. Texten börjar på sidan 61.
Källor
[13] EU parliament backs tougher car emissions limits. 25 feb 2014. Euractive. länk
[14] Parliament backs law to cut car CO2 emissions. 25 feb 2014.European Parliament. Pressrelease. länk