Arkiv / Fordon

Taxinyheter

Creative commons license

Taxi är en möjlig introduktionsmarknad för batterielbilar, som idag har höga inköpskostnader men låga bränslekostnader. Taxi har ofta långa körsträckor per år och en batterielbil kan därför bli ekonomiskt lönsam.
I många städer har också den politiska makten möjlighet att bestämma i detalj hur taxi ska fungera. En del vill införa batterielbilar i stor skala.
Dagens nyhetsbrev är en sammanfattning av några nyheter och rapporter om taxibatterielbilar.

New York Citys rapport om utvecklingen av eltaxi

New Yorks förre borgmästare Michael Bloomberg satte upp målet att en tredjedel av alla taxibilar i New York City ska vara elektriska till 2020 [1].
En kommission blev tillsatt som heter Long-Term Electric Taxi Tack Force för att undersöka eltaxi i NYC.
De har nyligen publicerat en roadmap för eltaxi i NYC [2]. Några utvalda slutsatser är:
* Elfordonsteknologi utvecklas snabbt. Om elfordons- och batteripriser sjunker så snabbt som några industriexperter tror och subventionerna från staten finns kvar så kan en batterieltaxi ha en TCO (Total-cost-of-ownership) som är lägre redan 2017. De räknar på en batterieltaxi som har ett batteri på 35 kWh.
* Det behövs ett stort nät av snabbladdare för att 1/3 av alla taxibilar ska vara batterielbilar. Totalt behövs 350 snabbladdare på 50 kW.
Viktiga förutsättningar för kalkylen
Det finns tillstånd att köra 13 237 taxi i New York. En tredjedel är ca 4412.
NYC taxi kör mycket. I medel kör en taxibil 112 000 km/år samt varje skift kör i medel 180 km. 90% av alla bilarna i NYC körs i tvåskift.
De antar att en batterieltaxi har ett batteri på 35 kWh. För att batterieltaxi ska kunna köra tvåskift behöver den snabbladdas fyra gånger per dag.
Snabbladdningen ökar belastningen på batteriet så de antar att efter 2,76 år eller 2850 snabbladdningar har batterierna endast kvar 80% av sin kapacitet. Det innebär att batterierna måste bytas då. De inkluderar kostnaden för batteribyte i sin kalkyl.
De har en ganska positiv åsikt till vad ersättningsbatterier kommer att kosta olika år.
2017 9940 USD (35 kWh, 284 USD/kWh)
2020 7000 USD (35 kWh, 200 USD/kWh)
2025 5600  USD (35 kWh, 160 USD/kWh)
De tror också att drift och underhållskostnaderna kommer vara mindre för batterieltaxi. De antar 3500 USD mindre över en period på fem år.
Snabbladdningssystemet för 1/3 av taxi bilarna
För att en tredjedel av taxibilarna ska vara batterielbilar krävs 350 st 50 kW snabbladdare.
Det innebär att det behövs en snabbladdare för var 13:e batterieltaxi.
Snabbladdningsystemet kommer att kosta ca 20 miljoner USD/är.
De tror att de kan få intäkter på 13 miljoner USD/år.
Det innebär att snabbladdningssystemet går med en förlust på ca 7 miljoner USD/år.
[1] Mayor Bloomberg Delivers 2013 State Of The City Address. NYC. Pressrelease. 14 feb 2013. länk
[2] TAKE CHARGE A Roadmap to Electric  New York City Taxis. 31 dec 2013. länk (pdf)

Exjobb med ett case om eltaxi i Stockholm

Ett examensarbete från KTH har nyligen undersökt framtiden för snabbladdning i Sverige [3]. Ett scenario de räknar på är batterieltaxi i Stockholm.
De räknar på att det finns ca 5300 taxibilar i Stockholm samt att varje taxibil i Stockholm kör i medel 120 mil/dag.
Deras resultat är om 30% av alla taxibilar i Stockholm är batteribilar behövs 42 snabbladdare om en laddmöjlighet per station.
Om 50% är batterieltaxi behövs 69 snabbladdare.
Om 100% är batterieltaxi behövs 138 snabbladdare.
Källa
[3] Framtiden för snabbladdning och marknadsaktörerna inom eMobilitys syn på laddinfrastruktur. Sundberg, Malin och Fagraeus Lundström, Monica. 2013. KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Energy Technology. länk (fulltext, pdf).

London planerar att ha nollemissionstaxi efter 2018

Borgmästaren i London Boris Johnson presenterade nyligen en plan för taxi i London [4]. Enligt planen ska all taxi i London efter 2018 ha möjlighet att vara nollemissionsfordon [4].
[4] London’s black cabs to go green. Telegraph. 16 jan 2014. länk

Problem med Pekings eltaxi

I Kina finns ett antal stora försök med eltaxi.
I Peking finns ca 1150 eltaxi.
Förarna är delvis missnöjda för att det tar lång tid att ladda samt batterierna förlorar i kapacitet snabbt [5].
[5] The woes of Beijing’s electric taxi drivers. South China Morning Post. 14 jan 2014.länk

Norsk rapport om eltaxi i Trondheim

Ett försök med 6 LEAF som eltaxi har genomförts i Trondheimområdet.
Slutrapporten är publicerad [6].
Slutsatsen var:
”Hovedkonklusjonen for eltaxi i Trøndelag, er at både driftsøkonomi og inntjening er for dårlig til at eltaxi med  Nissan Leaf er økonomisk bærekraftig. Det er tre hovedmomenter som spiller inn her:
De faste utgiftene må ned  2-3.000 kr pr. måned, det bør kjøres inn 10-14.000 kr mer pr. måned;
og på grunn av lavere innkjøring, er
drosjeeiere nødt til å kompensere sjåførene lønnsmessig for at disse skal opprettholde normal inntekt.
Prosjektet konkluderer imidlertid også med at vi i Trøndelag med 2-3 nye hurtigladere strategisk plassert i  forhold til topografi og områder med mye taxitrafikk, lavere ladekostnader og enda bedre styring av eltaxiene fra  taxisentralene, kan nærme oss lønnsomhet. Bruk av 2013-modell Nissan Leaf med en del forbedret rekkevidde,
vil trolig også bedre inntjeningen. Driftskostnadene, spesielt til service og vedlikehold, er inntil 50-70% lavere  for en eltaxi enn en dieseltaxi.”
[6] ELtaxi Trøndelag. Pilotstudie med Nissan Leaf som fly- og lokaltaxi 2011 – 2013. Sluttrapport desember 2013. länk

Elektrisk taxi i början av 1900-talet

För er som är intresserade av historia så är företaget The Electric Vehicle Company i USA intressant.
Företaget satsade på att bli stora på eltaxi i slutet av 1800-talet. De använde sig av ett batteribytessystem och de hade en flotta på 2000 fordon i början av 1900-talet.
De råkade ut för problem p.g.a. kvalitetsproblem och bilarna stod ofta stilla.  Till slut gick företaget i konkurs 1907 [7].
[7] How A New York Taxi Company Killed The Electric Car In 1900. 25 jan 2012. Jalopnik. länk