Arkiv / Samhälle

EMOBILITY OUTLOOK 2014

Creative commons license

EMOBILITY OUTLOOK 2014 var den 28 jan. Det var en websänd konferens om utvecklingen av fordon med eldrivlinor.
Hela konferensen finns att höra på i efterhand samt alla presentationerna finns att ladda hem.
Idag fokuserar jag på att sammanfatta presentationerna från Navigant samt Frost&Sullivan.
Andra presentationer som var intressanta var Dr Sven Beikers och Michael Wynn-Williams. Beiker argumenterade för laddhybrider samt Wynn-Williams hade gjort ett försök på att bedöma utvecklingen av andrahandsvärdet av batterielbilar.
Wynn-Williams analys av utvecklingen av andrahandsvärdet går att kritisera, men vi återkommer när vi skriver en artikelserie om andrahandsvärde och servicekostnader för laddelfordon.
Jag tycker också att Lindsay Wilsons analys av koldioxidutsläpp för laddelbilar i olika delar av världen var bra. Hans presentation finns här.
Alla presentationer och frågestunden efter finns att lyssna på här.

The Role of EVs in Urban Mobility

Navigants analys av utvecklingen av laddelbilar i USA finns att ladda hem här.
Deras analys var att försäljningen av alla sorters personbilar fortsätter att öka. Försäljningen av personbilar blir ca 18 miljoner/år i USA 2022.
De tror på en trend med mindre fordon, mer bilpooler samt mer kollektivtrafik och tvåhjulingar i USA.
De tror på en försäljningsökning av BEV från ca 50 000/år 2013 till ca 250 000/år 2022. De tror också att andelen PHEV kommer vara större än andelen BEV 2022.
Totala försäljningen laddelbilar blir ca 450 000/år 2022 i USA. Det är en marknadsandel på ca 2,5%.
Fullhybrid försäljningen blir 1,2 miljoner/år i USA 2022.
Navigant bedömer också att priset för biltillverkarna för battericeller kommer vara ca 180 USD/kWh omkring 2020. De siffrorna ingår när de gör analysen för försäljningen på ca 450 000 laddelbilar per år 2022.
Enligt deras graf så anser de att priset 2014 är ca 400 USD/kWh för cellerna till de bilarna som säljs nu.
180 USD/kWh för celler är väl ca en standardgissning. På packnivå blir väl priset ca 1,5 – 2 ggr mer så 270 till 360 USD/kWh.
delutredningen om kostnadsutvecklingen för batterier i FFF utredningen kom de fram till:
”När det gäller energioptimerade batterier uppskattar vi att från dagens nivåer på ca 600-800$/kWh, är sannolikheten hög att vi år 2025 hamnar kring 200-400 $/kWh.”
Det är samma storleksordning.
Egen kommentar
Jag skulle vilja veta vad Navigant gör för bedömning av subventionernas storlek i USA på sikt.
En stor del av försäljningen av laddelbilar i USA är i Kalifornien. Där är maxsubventionerna för BEV ca 10 000 USD nu.
Om vi översätter det till per kWh batteri i en LEAF så är det ca 10 000 / 24 = 416 USD/kWh.
Jag undrar om Navigant gör bedömningen att subventionerna kommer vara lika stora 2022 eller kommer de minskas när batterikostnaderna sjunker?

Market Outlook of the Electric Vehicle Market and Charging Infrastructure

Frost & Sullivan gjorde också en analys av utvecklingen. Deras presentation finns här.
Deras gissning av försäljningen av personbilar med eldrivlinor är ca 14 miljoner/år globalt 2022.
Då är ca
48% HEV (fullhybrider, ej laddmöjlighet och de har med mildhybrider i samma kategori),
50% laddelbilar
samt 2% bränslecellsbilar.
De gör också bedömningen att lite fler PHEV säljs i jämförelse med BEV 2022.
Den globala marknaden 2013 för laddelbilar var:
58% BEV
14% EREV
22% PHEV
2 %  NEV (mindre elfordon)
4%   Annat
Uppdelat på olika regioner var försäljningen:
50% USA
26% Europa
17% Japan
5%  Kina
På sidan 5 har de försäljningsstatistik av laddelbilar för många biltillverkare för 2013.
För 2014 uppskattar de att försäljning av laddelbilar globalt kommer vara ca 260 000 – 280 000. Det kan jämföras med 2013 som hade ca en försäljning på 190 000 globalt.
Frost&Sullivan gjorde också en analys av utvecklingen av induktiv laddning för personbilar. De bedömer att 2015 kommer de första bilarna med induktiv laddning som tilläggsutrustning. 2017 kommer det vara standard i ett flertal modeller. 2020 kommer dynamisk induktiv laddning.
Egen kommentar
På bilmässorna borde vi se mer konceptbilar med induktiv laddning snart.
7 miljoner laddelbilar/år 2022 är lite mer än många andra prognoser som jag sett.
En försäljning på ca 260 000 – 280 000 laddelbilar 2014 verkar rimlig.
Jag skulle gärna ha hört vad Frost&Sullivan gör för antagande om batteripriser och subventioner.