FoU budget bilbolagen samt trender FoU

Creative commons license

Tesla hade huvudrollen 2013, men 2014 är min gissningen att ”Das Auto”-gruppen kommer synas mest inom det vi bevakar.
VW-gruppen markerar. Winterkorn har kallat 2014 för ”a key year of electric mobility”.
Den 8-21 mars kommer VW-gruppen ha elektromobilitetsveckor i Berlin. Den 13 mars kommer cheferna vara där för att berätta om VW-gruppens satsningar. .
VW-gruppen var företaget som satsade mest på FoU i världen 2012 [5]. Men Toyota är fortfarande världens största bilföretag räknat i sålda bilar 2013 [4].
Dagens analys är en överblick av FoU satsningar hos fordonsföretagen. Analysen är baserad på rapporter som nyligen är publicerade.

BCG anser att fordonsindustrin är i en guldålder

Fordonsindustrin är mitt in i en guldålder av teknisk förändring enligt en rapport från Boston Consulting Group.
Det var ett litet hack under krisåren omkring 2008, men nu har takten av förändringen ökat [1,2].
Det är inom några områden som förändringen är mest markant. Det är drivlinan, lättviktsmaterial, uppkopplade fordon, aktiv säkerhet och autonoma fordon [1,2].
För att möjliggöra allt så sker en transformering av bilen från ett mekanisk/hydraulisk föremål till en maskin som kontrolleras av mjukvara och elektronik.
Förändringarna håller på att ändra hur bilar uppfattas, designas, tillverkas, servas och körs enligt BGC.
BGC har frågat konsumenterna vad de vill ha från bilföretagen.
De vill köpa bilar från innovativa företag och de anser att bilföretagen som först lyckas få ut ny teknik i ett fordon är innovativa.
Innovationer som konsumenterna mest efterfrågar är aktiv säkerhet och autonoma fordom. Efter det kommer enklare gränssnitt och lokaliseringshjälp. Först på femte plats kommer alternativ till bensin samt ännu längre ner kommer eldrivlinor.
Egen kommentar
Min åsikt är att BGC rapport använder för stora ord, men en lärdom jag tar med mig är att förändringen av bilen inte är endimensionell. Det är inte bara drivlinan som förändras just nu. Det är en härlig mix av olika förändringar. Den svåra frågorna är hur fort förändringarna går.
 

EU Kom: FoU hos världens företag med fokus på bilindustrin

VW-gruppen satsade mest pengar på FoU 2012 av alla företag i världen enligt en sammanställning av kommissionen [5].
På femte plats kommer Toyota [5]. En del av förklaringen att Toyota har förlorat placeringar är att den japanska yenen har tappat nästan 15% av sitt värde under 2012.
Bilindustrin är välrepresenterade på topplistan. Nio av de tretio företag som satsar mest på FoU är bilföretag eller leveratörsföretag som mest säljer till bilindustrin.
FOU Topplistan bland bilföretagen är (2012)
Ranking                                   Miljoner EUR
alla företag
1         VOLKSWAGEN              9515,0
5        TOYOTA MOTOR            7070,9
11      DAIMLER                       5639,0
12       GENERAL MOTORS       5584,4
14        ROBERT BOSCH           4924,0
16        HONDA MOTOR          4906,3
23        FORD MOTOR             4168,6
25         NISSAN MOTOR        4115,0
27         BMW                        3952,0
34          FIAT                       3295,0
39         DENSO                    2938,0
Som en jämförelse så är de svenska företagen som satsar mest
28            Ericsson                3862,7
51            Volvo                     2351,3
Listan och datan för de 2000 största företagen på FoU finns här (excel).

Tyska och japanska företag dominerar FoU inom bilindustrin

Nedan finns en sammanställning av hur stor del som företag från olika länder står för inom FoU inom bilindustrin 2012. Jag har räknat ihop själv från listan på den 2000 största företagen inom FoU  [5].
Tyska              33,6 %
Japanska         31,8 %
Amerikanska   14,7 %
Franska            6,8 %
Italienska          4,2 %
Kinesiska           2,3 %
Koreanska        2,3 %
Brittiska           1,7 %
Det innebär att de tyska och japanska företagen står för ungefär lika mycket FoU. Samt att alla andra länder får dela på 1/3 av all FoU.
Några andra intressant fakta från [5] är att:
Japanska och tyska företag stod tillsammans för (2012):
57% av all omsättning hos bilindustrin
81% av vinsten
53% av alla anställda.
Egen kommentar
Mest pengar är inte allt, men att tyska och japanska företag tillsammans är så mycket större i FoU kommer betyda något.
Det är intressant att de står för ca 80% av vinsten 2012.
Den som vill gissa bilindustrins framtid bör veta vad länderna Japan och Tyskland som kollektiv gör.
 

Thomson-Reuters: Ranking av de 100 mest innovativa företagen

Thomson Reuters gör årligen en analys av de 100 mest innovativa företagen. Analysen är baserad på en avancerad patentanalys. Om ni vill läsa om deras metod finns den beskriven här.
Listan 2013 innehöll åtta bilföretag.
De var:
Delphi
Ford
Honda Motor Company
Jatco (Japan)
NGK Spark Plug Co., Ltd. (Japan)
Nissan Motor Company (Japan)
Toyota Motor Corporation (Japan)
Valeo (Frankrike)
dvs 5 japanska företag, 2 amerikanska och 1 franskt företag.
2011 fanns det sex svenska företag på listan, 2012 fanns det tre svenska och på årets lista fanns det två. Det är Sandvik och Ericsson.
Egen kommentar
Även här är Japan framstående. Men det är intressant att företag som VW och Bosch inte är med.
 
Källor
[1] Accelerating Innovation: New Challenges for Automakers. Boston Consulting Group. 2014. länk
[2] Automotive Industry Is Entering a New Golden Era of Innovation. BGC. 13 jan 2014. länk
[3] Thomson Reuters Names the World’s Top 100 Most Innovative Organizations for 2013. 7 oct 2013. länk
[4] Toyota världens största biltillverkare igen. 24 jan 2014. Teknikens Värld. länk
[5] VW tops global R&D ranking, but EU companies put in mixed performance. European Commission. 18 nov 2013. länk