Arkiv / Samhälle

Toyotas försäljning av 6 miljoner fullhybrider

Creative commons license

Enligt mig är År 0 för fordon med eldrivlinor när Toyota Prius började säljas december 1997.
Nu har Toyota sålt 6 miljoner hybrider.
Men först en kommentar på gårdagens utskick. Jag skrev igår om den begränsade nederländska studien från TNO som visade att laddhybrider körs mer på bensin än el. Per Gyllenspetz skrev in och kommenterade att för en ännu mer sann bild bör CO2-utsläppen från den nederländska elmixen tas med i CO2 beräkningen. Det är helt sant.
Jag vill passa på att kommentera TNO studien. Det är en bra studie för sitt syfte, men resultatet  går inte använda till någon generell slutsats om att laddhybrider inte körs mycket på el. Omständigheterna är mycket speciella eftersom förarna inte har något ekonomiskt incitament att minska sin bensinanvändning. Det är förarnas företag som betalade bränslet.

Toyotas försäljning av 6 miljoner fullhybrider

Den stora volymsökningen av försäljningen av fullhybrider för Toyota var 2012. Det var en dubblering av försäljningen mellan åren 2011 till 2012. 2012 kom de nya varianterna av Prius.
2012 sålde Toyota 1,219 miljoner fullhybrider och 2013 hade det ökat med ca 60 000 till.
Numera säljer Toyota 24 bilmodeller som är fullhybrider och de nästa två åren kommer de komma ut med 15 fullhybrider till.
Geografisk uppdelning av försäljningen
Av de ca 6 miljonerna fordons som sålts har:
2,8 miljoner sålts i Japan
2,3 miljoner i Nordamerika
samt ca 0,6 miljoner i Europa.
Försäljningen av Toyotas hybridbilmodeller 
Prius                                 3,2 miljoner
Prius α, Prius v, Prius +      0,4 miljoner
Aqua, Prius c                     0,6 miljoner
Camry Hybrid                     0,4 miljoner
Lexus RX 400h/RX 450h    0,3 miljoner
Övriga                                1,1 miljoner
Försäljningen av fullhybrider i USA 2013
Toyota har en marknadsandel på försäljningen av hybrider (icke laddhybrider) i USA på 66% 2013 [3]. Ford har näst högsta marknadsandelen av hybrider (icke laddhybrider) i USA på 13%.
Den totala marknadsandelen för hybrider (ej laddhybrider) är 2,67% i USA för 2013 [3].
Det kan jämföras med försäljningen av laddelbilar i USA som 2013 hade en marknadsandel på ca 0,7%.
Men laddelbilar får ordentliga subventioner i USA och Toyotas hybrider (icke laddhybrider) får inga längre [6].
I Japan toppar Prius Aqua försäljningen för 2013 
I Japan så var Aqua den mest sålda bilmodellen 2013. Totalt såldes 262 000 Aqua 2013. Näst mest sålda bilmodellen var Prius med 250 000.
Japan är en stor del av förklaringen att Toyota säljer så mycket som nästan 1,3 miljoner hybrider per år.
Nästa generation Prius kommer ca 2015
Toyotas uppdatering av Prius kommer troligtvis 2015. De planerar att förbättra bränsleekonomin med 10% igen.  De kommer bygga Prius inom ramen för Toyota New Global Architecture (TNGA).
Bränsleförbättringen som de planerar för Prius  innebär en bränsleförbruking på ca 55 MPG i USA dvs ca 4,2 liter/100 km. Nu är bränsleekonomin ca 50 MPG [5].
Egen kommentar
Det är lätt att glömma hur tidiga Toyota var att volymssälja bilar med eldrivlina.
Förra året tror jag att jag glömde att kommentera att försäljningen av fullhybrider från Toyota blev dubbelt så mycket i jämförelse med 2011. Det är en rejäl ökning.
Är så nyfiken på mer detaljer vad Toyota kommer göra med sin nästa generation av Prius.
Källor
[1] Worldwide Sales of Toyota Hybrids Top 6 Million Units. Toyota Pressrelease. 14 jan 2014. länk
[2] Worldwide sales of Toyota hybrids top 6 million units. Green Car Congress. 15 jan 2014. länk
[3] December 2013 Dashboard. Hybridcars. länk
[4] JADA. 2013 new passenger car sales monthly. länk (engelska)
[5] 2015 Toyota Prius: Next Hybrid Aims For 55 MPG, More Room, Better Handling. Green Car Report. 28 augusti. länk
[6] Toyota’s Prius: Performance Is All That Matters. WSJ. 1 nov 2013. länk