Arkiv / Samhälle

Mer om projekt och försäljning i Nederländerna med fokus på Rotterdam

Creative commons license

Ibland har jag tur och får vara i Rotterdam, som är maskrosbarnet till Amsterdam och Berlin. Staden är klätt som ett ungt New York och i mitten finns 4 mil hamn, som är tratten som 200 miljoner européer får mycket av sitt. Staden är också en drivande part i den nederländska satsningen att vinna EM i elektromobilitet. Nederländerna ska ha 200 000 laddelbilar 2020.
Försäljningen i Nederländerna 2014 efter skatteförändringen
I måndags skrev jag om försäljningsstatistik för laddelbilar i Nederländerna. Ca 25% av alla nyregistrerade personbilar i december var laddelbilar. De flesta var laddhybrider. Det beror på att den Nederländska staten ändrat i sitt subventionssystem årsskiftet 2013/2014. Många passade på att köpa innan ändringen.
Sten Karlsson (Chalmers) skrev in och tipsade om underlagsrapporten (pdf) om Nederländerna som gjordes till Utredningen om fossilfri fordonstrafik. I den rapporten beskrivs hur subventionssystemet har fungerat. En kort version är att de varit mycket gynnsamt att leasa en laddelbil för en privatperson och använda den i tjänsten, men det har också varit lönsamt för leasingföretaget. Nu är systemet ändrat. De är inte lika gynnsamt längre, men det är fortfarande subventionerat att ha en laddelbil både för företaget och privatpersonen. De har dock gjort en markering att subventionerna är lite större för batterielbilar än för laddhybrider.  I [1] finns det nya systemet beskrivet samt en kalkyl för hur förändringen kan bli finns i [2-3]. En gissning för hur det kommer påverka försäljningen finns i [4-5].
2013 såldes ca 2000 BEV och ca 20 000 PHEV i Nederländerna. 2014 tror de i [4] att försäljningen blir ca 1500 BEV och 10000 PHEV p.g.a. skatteändringen. Det innebär att de kommer ha lite mer än 30 000 BEV+PHEV i Nederländerna efter 2014. I deras nationella mål så ville de ha 20 000 BEV+PHEV 2015. Det har de redan uppfyllt.
Källor
[1] Financial measures for full electric and semi-electric vehicles in the Netherlands in 2014. Steinbuch. 7 jan 2014. länk
[2] Elektrisch rijden: alle financiële voordelen op een rij. Z24. 11 jan 2014. länk
[3] Som [2] fast översatt till engelska med Google Translate. länk
[4] DE EV-MARKT VAN 2014: WAT WORDT HET. 24 dec 2013. länk
[5] Som [4] fast översatt till engelska med google translate. länk
Hur många elmil kör laddhybrider som fanns 2012 i Nederländerna?
Nederländska myndigheter gav TNO uppdraget att göra en utvärdering av laddhybrider i Nederländerna [6]. Målet var att utvärdera utsläpp och bränsleanvändning i riktig trafik.
TNO hade data för 540 Ampera/Volt  och 100 Prius Plug-in som användes i riktig trafik. TNO hade tillgång till data på hur mycket varje bil tankade eftersom varje förare betalade med ett bränslebetalkort som TNO hade data ifrån.
Enligt testcykeln ska Ampera/Volt ha ca 78% elmil av totala mil och Prius Plug-in ha ca 50% elmil.  Men i riktig trafik hade Ampera bara 24% elmil och Prius 22% elmil. Det gjorde att skillnaden i CO2/km enligt typgodkännandet och riktig trafik var stor.
Typgodkännande       Riktig Trafik
g CO2/km                    g CO2/km
Toyota Prius Plug-in                     49                       106
Volt/Ampera                                27                       110
Ibland förekommer påståendet att eftersom Prius Plug-in har så litet batteri kommer många inte ladda det. Men i den här studien så var tydligt att det gäller även för Volt/Ampera.
Författarna har förslag varför förarna inte laddar så ofta. En orsak är att bilarna oftast används i tjänsten. Förarna betalar varken bränslet eller laddningen. Det gör företaget. De skriver också att en utbyggnaden av laddinfrastrukturen inte är tillräcklig.
[6] TNO-Rapport Praktijkverbruik van zakelijke personenauto’s en plug-in voertuigen. 16 Juni 2013. TNO. länk
Utvärdering av vilka åker laddelbilar i Nederländerna
I en annan studie baserat på enkät till nederländska förare blev resultatet annorlunda. I enkäten svarade förarna till laddhybrider att de körde ca 68% av alla km som elkm.
I enkäten framkom att de flesta laddelbilförarna var män mellan 35 och 55 år. De hade hög utbildning.
1/3 av förarna ansåg att laddinfrastrukturen i Nederländerna inte var tillräckligt bra för deras behov [7].
Rapporten innehåller betydligt mer data om Nederländerna och deras laddelbilvanor.
[7] Electric mobility: charging ahead? Drivers survey The Netherlands 2013. länk (pdf)
Rotterdam – en viktig nod för satsningen på elfordon i Nederländerna
Rotterdam hade 500 publika laddplatser i slutet av 2013 och har som mål att ha 1000 laddplatser 2014 [8].
Staden har nyligen fått en ett eltaxi projekt [9]. Rotterdam  är också med i EU-projektet FREVUE, som syftar till att testa nollemissionsdistributionslastbilar. Ett antal städer är med som t ex Stockholm. I Rotterdam ska de testa ett antal olika fordons b la så har nyligen en 19-tons batteridistributionslastbil börjat gå i Rotterdam. Det är Heineken som kör lastbilen, som har en elräckvidd på 193 km.
De kommer också öppna (eller har öppnat) en ny vätgasstation snart i Rotterdam. Stationen är gjord inom ramen för EU-projektet HIT.
Rotterdam har också en batterielastbil som hämtar avfall samt två laddhybridlastbilar från Volvo. Batterillastbilen är gjord av Spijkstaal. Staden har också testat en batterielbuss som gått i vanlig trafik.
De har också elskotertillverkning i Rotterdam. Det är företaget ESFA.
Staden själva har mer än 100 elfordon som används dagligen. Samt staden har ett mycket fint showroom för att visa upp elfordon. Utställningen ligger precis vid centralstationen och heter The New Driving|Electric Vehicle Centre. Centret har personal så att vanliga konsumenter kan fråga om laddelbilar, laddboxar, säkerhet, priser och säkerhet. Det är också möjligt att provköra fordon.
Slutligen så är Rotterdam med i projektet A15, som syftar till att göra om motorvägen mellan Rotterdam och Nijmegen till en mer hållbar motorväg . Det finns en två minuters film om projektet här (nederländska med engelsk undertext).  De kommer göra olika projekt om vindkraft, solceller och laddelfordon längs med motorvägen.  Huvudpartner är det lokala energibolagaget Eneco samt Nederländska postkodlotteriet.
Det var öppning av projektet den 25 nov 2013. Då hade de stor filmvisning på en skyskrapa som finns i Rotterdam. En film från visningen finns här (ca 2 min). Rotterdammare vet hur man startar med en fest.
Det var ett tag sen jag såg ett svenskt demoprojekt starta med en filmvisning på ett höghus.
Tot ziens (Nederländska för vi ses)
Källor
[8] Eind 2014 moeten er minstens 1.000 elektrische oplaadpunten in Rotterdam staan. 16 dec 2013. länk
[9] Rotterdam promotes  electric mobility. Improved air quality and reduced noise pollution for everyone. Attractive scheme for electric charging stations. länk (pdf)  En rapport på engelska som beskriver vad Rotterdam gör.