Varför betalar de japanska bilföretagen för laddinfrastruktur?

Creative commons license

Toyota, Nissan, Honda och Mitsubishi ska vara med och betala för den publika laddinfrastrukturen i Japan samt sätta upp en gemensam organisation som ska sätta upp laddplatser och organisera betalningen för laddning. Den nya organisationen kommer vara igång våren 2014 [1].
Beskedet kommer som en fortsättning på beskedet i somras om att de skulle samarbeta om laddinfrastruktur i Japan [6].
Bilföretagens subventioner kommer vara utöver de subventionerna som den japanska staten redan står för. I januari 2013 fick METI 100,5 miljarder JPY (6 miljarder SEK) [11] för att finansiera en utbyggnad av laddinfrastruktur i Japan.
Den rikliga summan kan delvis förklaras av den japanska ekonomiska politiken där mycket satsas på infrastruktur för att få igång den japanska ekonomin [11].
De japanska statliga subventionerna för laddinfrastruktur är [13]:
* 2/3 av kostnaderna för installation och inköp för laddplatser längs motorvägar där laddplatserna ligger enligt en laddplatsplan framtagen av motorvägsmyndigheter och lokala myndigheter.
* 1/2 av kostnaderna för inköp och installation av laddplatser som inte ligger vid platser som är med i planen.
* 1/2 kostnaderna för inköp och installation av laddplatserna vid parkeringar vid flerfamiljshus.
* 1/2 kostnaden av inköp av laddplatser för alla andra platser.
Bilföretagen kommer vara med och subventionera inköpet för publika laddplatser utöver de här subventionerna. Men de kommer också subventionera underhåll och själva laddkostnaden [1].
Varför betalar de japanska bilföretagen för laddinfrastruktur?
Mina gissningar är:
I Japan har de flesta hushåll endast tillgång till 100 V/6A. Det är en svag effekt som ger en lång laddtid. Därför är publik laddinfrastruktur och snabbladdare extra viktigt i Japan.
Japan är Nissans hemmamarknaden för LEAF. Nissan vill få upp sina försäljningssiffror för sina laddelbilar i Japan. En mer utbyggd laddinfrastruktur kan få den konsekvensen.
Nissan är inte bara laddelbiltillverkare. De gör också snabbladdare. Det fanns ca 1700 CHAdeMo laddare i Japan mars 2013. Ungefär 800 av de laddarna var tillverkade av Nissan [10].
Det finns ett mål om ca 5 000 snabbladdare i Japan till 2020 [13]. I bland nämns också målet 36 000 snabbladdare i Japan på sikt [13]. Det skulle innebära lika många snabbladdare som bensinstationer i Japan. Det finns mycket statliga pengar att använda i Japan, men kanske det extra tillskottet från bilföretagen ökar utbyggnadstakten ännu mer. Den japanska staten låter sedelpressarna gå varma.
De japanska bilföretagen vill få ut ännu mer CHAdeMo laddare.
Bilföretagen i Japan har varit med i projekt för att bygga bränsleinfrastruktur förut. Toyota, Honda och Nissan är alla med i vätgasinfrastrukturssatsningen i Japan. 100 vätgasstationer ska byggas till 2015. METI står för 50% av kostnaderna att bygga en vätgasstation [15].
Källor
[4] Toyota, Nissan, Honda and Mitsubishi to Provide Financial Assistance for Electric Vehicle Charging Infrastructure in Japan. Nissan Pressrelease. 12 nov 2013. länk
[5] Facility Requirements for Financial Assistance and Maximum Number of Eligible Chargers. 12 nov 2013. länk (pdf)
[6] Toyota, Nissan, Honda and Mitsubishi Agree to Joint Development
of Charging Infrastructure for PHVs, PHEVs and EVs in Japan. Nissan Pressrelease. 29 juli 2013. länk
[7] EV Quick Chargers and New Charging /
Electricity Supply Equipment Technologies. 3 oct 2013. NICHICON CORPORATION. länk
[8] Emergency Economic Measures for the Revival of the Japanese Economy  Outline of FY 2012 Supplementary Budget for METI-related Measures January 15, 2013, Ministry of Economy, Trade and Industry. länk
[9] Governance for electric vehicle innovation Lessons from South Korea, India, China and Japan. Tillväxtanalys. 2013. länk
[10] Nissan. CSR Report 2013. Environmental. länk
[11] Analysis: Japan’s mission impossible: to spend $100 billion in 15 months. Reuters. 21 feb 2013. länk
[12] Editorial: Japanese automakers take lead to build EV infrastructure in Japan. Hybrid_EV.com.18 jan 2013. länk
[13] Government’s Efforts in Developing Charging Infrastructures. Tomosaburo Yano Tomohisa Maruyama. METI, Japan. September 17, 2013. länk
[14] EV Developments in Japan and Implications for Maui. Maui College Earth Day Event. Maui EVA Seminar.Hiroshi Kuniyoshi. Executive Director. New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO). länk
[15] FCV / Infrastructure. Demostration Program in Japan. Sept. 30, 2013 Tetsufumi Ikeda General Manager FCV / Infrastructure Demonstration Project Department The Research Association of Hydrogen Supply / Utilization Technology (HySUT)