Transportutskottet i EU-parlamentet stödjer direktiv för utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen

Creative commons license

I går ställde sig Transportutskottet i EU-parlamentet sig bakom direktivförslaget som kräver att medlemsländer ska bygga upp nätverk av offentliga laddningsstationer samt tankställen för vätgas och naturgas till 2020 [ref] Alternative fuel stations: Transport Committee backs draft law to expand networks. EU Parlamentet. 26 Nov 2013. länk[/ref][ref]Alternative fuels for transport: Parliament committee vote supports roll-out of refuelling infrastructure. Kommissionen. 26 Nov 2013. länk[/ref].
Reglerna kräver också att varje land ska göra en plan för införande av alternativbränsleinfrastruktur för fordon. Transportutskottet har dock infört några förändringar från orginalförslaget som Kommissionen föreslog i januari. Mer om förändringarna längre ner.
Vi i nyhetsbrevet har skrivit om vad kommissionens förslag [3] var här samt sammanfattat svenska remisssvar på förslaget här.
Nu startar förhandlingen mellan parlamentet och Ministerrådet. Nästa steg är att Ministerrådet ska godkänna deras allmän inriktning den 5 december inför förhandlingen med parlamentet.
Ministerrådet har redan haft en första diskussion om förslaget. Då såg de positivt på förslaget, men var oroliga för att antalet laddstolar per land är för många, finansieringen samt till när direktivet skulle vara infört. De ville också att varje land skulle ha större flexibilitet för implementering  av direktivet [4].
Parlamentet hoppas att direktivet ska vara infört under våren 2014 [1].
Förändringar som parlamentet gjort
I direktivförslaget finns krav på länder vad de ska ha fram till december 2020.
Kommissionen hade  t ex ett krav på minst antal privata laddplatser i varje land. På Sverige fanns ett minikrav på 126 000 privata laddplatser till 2020.  Det kravet har parlamentet plockat bort.
Det fanns också ett krav på minst antal publika laddplatser. I Sverige skulle vi ha 14 000 publika laddplatser 2020. Kravet har minskats av parlamentet. Numera är det 8 000.
För vätgasstationer så gäller kravet att i medlemsländer där det finns vätgasstationer när direktivet införs så ska det finnas fler vätgasstationer december 2020. Det maximala avståndet mellan vätgasstationer i de länderna får vara 300 km. I det nya förslaget så har parlamentet lagt till ett krav på med medlemsländer som inte har en vätgasinfrastruktur. De länderna ska uppfylla samma krav senast den 31 december 2030.
För LNG (flytande naturgas) så ska det finnas stationerna längs alla vägar i TEN-T core network. Avståndet mellan stationerna får vara max 400 km. LNG-stationerna  är tänkta att användas för tunga fordon
För CNG (komprimerad naturgas) så ska det finnas stationer i hela EU. Avståndet får vara max vara 100 km mellan CNG stationer december 2020.
Parlamentet avser att det är extra viktigt att länderna bygger tillräckligt många laddplatser i urbana miljöer.
I parlamentets förslag vill de att de nationella planerna ska innehåll förslag på hur ”grön” elektricitet ska tas fram till laddelfordon samt innehålla mål för mer laddelfordon i kollektivtrafiken.
Parlamentet förslag innehåller också förslag på att finansiering av planerna kan komma från EU via Horizon 2020, Regional Development Fund, the Cohesion Fund och theConnecting Europe Facility.
Angående krav på gemensamma standards så innehåller parlamentets förslag en skrivning om CHAdeMo. Parlamentet vill att Combo 2 ska vara standarden för snabbladdning i EU, men de har ändrat tidpunkten till när CHAdeMO inte ska användas. De skriver 1 januari 2019. I kommissionens förslag stod 2017.
Parlamentet har också lagt till en skrivning att alla snabbladdare som installerats upp till tre år efter att direktivet införts får vara kvar i användning.
Parlamentets nämner också induktiv laddning som ett alternativ. Det var inte med i orginalförslaget.
Svensk Energi har varnat för att direktivförslaget kan fördyra utbyggnaden av publika laddplatser. Det finns två krav i direktivet som är onödiga och fördyrar laddplatserna enligt Svensk Energi. Det första kravet är att alla laddstationer ska ha så kallad smarta elmätare. Det andra fördyrande kravet är att varje laddkunden ska kunna välja elhandlare på laddstationen och att denna elhandlare ska kunna vara vilken elhandlare som helst inom EU [6].
Egen kommentar
Diskussion pågår. Jag undrar vilken överenskommelse det kommer bli mellan ministerrådet och parlamentet. Medlemsländerna vill kunna bestämma takten själva.
Det svåra med direktiv som bestämmer standards är att hänga med utvecklingen. Nu har de flyttat fram tidpunkten när CHAdeMo ska försvinna ännu mer samt infört induktiv laddning som alternativ.
Jag visste inte att stödet för CNG var så stort. Parlamentet har ökat kravet så det blir fler CNG-stationer i EU.
[3] Clean Power for Transport – Alternative fuels for sustainable mobility in Europe. Infohemsida om förslaget. länk
[4] 2013/0012(COD) – 11/03/2013 Debate in Council. länk
[5] EP transport committee vote on alternative fuels strategy. 26 nov 2013. Transport & Environment. länk
[6] ”Nya EU-regler riskerar bromsa laddningen”. Ny Teknik 4 nov 2013. länk