EVS27 – Användningen av Amsterdams publika laddinfrastruktur

Creative commons license

EVS27 pågår för fullt i Barcelona. Nyhetsbrevet igår handlade om första dagen på konferensen.
Det finns guldkorn på konferensen. Idag får ni en sammanfattning av en presentation om en stor sammanställning av Amsterdams erfarenheter med publik laddinfrastruktur.
Data analysis on the public charge infrastructure in the city of Amsterdam
Amsterdam har ca 500 publika laddplatser och planerar 1000 till 2014. De har också ett system för att samla in data hur laddplatserna används.
Amsterdam funderar på hur och var de ska bygga de nya laddplatserna. De har därför bett forskare från University of Applied Science Amsterdam att göra en analys av befintlig användning. Forskarna presenterade på EVS27.
Det som är unikt med sammanställningen är att de har ca 100 000 laddtillfällen att göra analysen på.
Men några förutsättningar i Amsterdam är viktiga att förstå. Staden har många stödsystem för laddelbilar. När en amsterdambo vill ha laddplats efter de har köpt en laddelbil så ordnar staden det. Det finns få parkeringsplatser i Amsterdam och om du har en laddelbil så får du enklare tillgång till parkeringsplatser.
Staden har också ett Car2Go system med 282 elektriska Smart. De bilarna används flitigt.
Under perioden april 2012 till april 2013 laddade ca 2000 unika laddelbilar på de publika laddare som analysen är gjord på.
De gjorde inte analysen på alla 500 laddplatser som finns i Amsterdam utan på de som finns i några delar av staden. Under perioden april 2012 till april 2013 ökade antal laddplatser från ca 121 till 260 i den delen av staden som de gjorde analysen på.
Resultat från analysen var:
* Antal laddtillfällen per laddare ökade från ca 1,4 till 1,8 per dag.
* Total mängd energi från laddarna under perioden var ca 894 MWH under ca ett år. Det mest anmärkningsvärda var att mer energi laddas under sommaren. Forskarna tror att Car2Go systemet används mer under sommaren.
* 8,31 kWh laddas i medel per laddningstillfälle. Car2Go bilar laddar i medel mindre per laddningstillfälle.
* Laddplatser var upptagna ca 50-75% av tiden. Den var en generell trend att varje laddplatser används mer över tiden.
* Men det är skillnad på tiden som bilen står på laddplatsen och tiden som bilen laddar. Varje bil stod i medel ca 7 timmar på laddplatsen, men i medel laddade varje bil bara ca 1 timme. Enligt forskarna är det en ineffektiv användning av laddplatserna.
* Car2Go bilarna dominerar laddningen. De stod för ca 66% av alla laddtillfällen under perioden. Varje Car2Go bil laddades ca 258 gånger per år. Det som utmärker Car2Go bilarna är att de använder laddare på många fler platser.
En uppskattning från forskarna var att Car2Go bilar stod för ungefär hälften av all energi som laddats under året.
En rekommendation från forskarna till staden var att införa styrmedel som gör att färdigladdade bilar inte står kvar på laddplatserna.
Egen kommentar
Amsterdam är mycket speciellt. Det finns nästan inte parkeringsplatser. Det är nog svårt att översätta resultaten till en svensk situation.
Det är intressant att bilpoolssystemet står för så många laddtillfällen. De bilarna ökar verkligen användningen av en publik laddinfrastruktur.
Det är trevligt med artiklar som har så rik mängd data som den här studien.
Nederländerna är ett laddhybridland. Det var synd att forskarna inte gjorde en analys om det. De har data för vilken bil som laddade var, så de borde kunna plocka ut hur laddhybrider använder publika laddplatser.
Skillnaden mellan laddtid och parkeringstid är intressant. Det måste delvis bero på Car2Go bilarna. När de inte används står de väl på en laddplats. Styrmedlet borde gör att någon flyttar på Car2Go bilen till en icke-laddplats när bilen är färdigladdad.