Aktuellt

IEA Global EV Outlook 2024 »

Igår släppte IEA sin årliga Global EV Outlook [1]. Rapporten på totalt 174 sidor är en av de viktigaste rapporterna för att förstå hur marknaden för elektromobilitet utvecklas globalt. I rapporten berörs ämnen som försä...

Samhälle / 2024-04-25

EU:s nya avgaskrav euro 7 – utsläpp, slitagepartiklar och batteriprestanda

EU har nyligen beslutat ännu ett viktigt regelverk på miljöområdet. Denna gång gäller det avgaslagstiftningen. I euro 7 skärps utsläppskraven på lätta och tunga vägfordon. Där ställs för första ...

Fordon Samhälle / 2024-04-23

Snart fastställs EU:s skärpta koldioxidkrav på tunga fordon

Den 10 april fattade EU-parlamentet sitt definitiva beslut om nya koldioxidkrav på tunga fordon. Regelverket är nu förhandlat med EU-kommissionen och ministerrådets kommitté. Det kvarstår endast ett formellt beslut i ministerrådet. Om inget oförutsett händer ...

Aktuellt / Samhälle

Klara examensarbeten 2024 »

Nedan finns en lista på examensarbeten inom omEV:s bevakningsområden. Alla examensarbetena går att ladda hem som fulltext. Arbetsmaskiner Battery Swapping Feasibility in Construction Equipment Machinery: A TCO Analysis. Mälardalens University. Sanchez Rodriguez, Juan Pablo .Mohamed Abdisalan, ...

Samhälle / 2024-06-25

Bakgrund till Kinas satsningar på laddbara bilar

För cirka två veckor sedan skrev vi om införandet av importtullar i USA och hotet om införande av dito från EU mot kinesiska laddbara bilar [1]. För att förstå dagens situation kan det dock vara ...

Samhälle / 2024-06-14

Framtida global handel med elfordon och batterier

En ny vetenskaplig artikel från UC Davis undersöker hur internationell handel kommer påverka var batterier och elfordon kommer att tillverkas [1]. Kunskapsluckan som studien försöker hantera är att de flesta studier fokuserar på att bedöma ...

Aktuellt / Teknik

Klara examensarbeten 2024 »

Nedan finns en lista på examensarbeten inom omEV:s bevakningsområden. Alla examensarbetena går att ladda hem som fulltext. Arbetsmaskiner Battery Swapping Feasibility in Construction Equipment Machinery: A TCO Analysis. Mälardalens University. Sanchez Rodriguez, Juan Pablo .Mohamed Abdisalan, ...

Teknik / 2024-06-17

Nya katoder för Li-jonbatterier utmanar

av Daniel Brandell Kemisternas språk har alltid varit koncentrerat och koncist, där mycket information kan inhämtas ur ett fåtal tecken i en reaktionsformel. Som om inte detta vore nog har batterimaterialens värld tagit ytterligare ett ...

Teknik / 2024-06-05

Nytt forskningsprogram för framtidens batterier – första utlysningen öppen

Energimyndigheten startar ett nytt forskningsprogram för att bidra till en hållbar svensk värdekedja för batterier. Genom långsiktig forskning kan Sverige fortsätta bygga upp attraktiva forskarmiljöer på batteriområdet som kan attrahera talanger och ...

Aktuellt / Fordon

Elbussar, livscykelanalys och utmaningar med bristande spårbarhet i leverantörskedjan »

av Julia Lindholm Vår serie om elbussar fortsätter. Dagens brev sammanfattar användningen av data från leverantörskedjan och aktuella initiativ inom området livscykelanalyser och bussar. Elbussar är komplexa produkter. Det krävs mycket arbete fö...

Fordon / 2024-06-03

Elbussar – Globala och regionala försäljningstrender

Vår serie om elbussar fortsätter. Vi har tidigare släppt två poddar med perspektiv från Västtrafik och Nobina [1] och ett nyhetsbrev om utvecklingen i Sverige [2]. Där rapporterades det bland annat att elbussar mot slutet av 2023 ...

Fordon / 2024-05-31

Serie om elbussar: Svenska erfarenheter av elbussar i kollektivtrafik

Vår serie om elbussar inleddes med två poddavsnitt (del 1, del 2). I dagens nyhetsbrev har vi sammanställt intervjuer med regioner, kommun och bransch [1-8]. Vi summerar deras erfarenheter av elbussar i Sverige. Hur gör de för att ...

omEV gör omvärldsanalys av vägfordon med eldrivlina för aktörer från svenska myndigheter, universitet, svensk industri.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här