Aktuellt

Forskningsstudie: Marknadsmognad för Vehicle-to-Grid (V2G) i Europa »

Vehicle-to-Grid (V2G), även benämnt som dubbelriktad laddning på svenska, är ett teknikområde där det satsas stora forsknings- och utvecklingsresurser. Men osäkerheten kring om och i så fall när V2G kommer nå kommersiellt genomslag ä...

Samhälle / 2023-11-17

Brådskande behov av elektriker och byggnadsarbetare för att möjliggöra en energiomställning

Investeringar i ren energi har ökat med 40 procent under de senaste två åren, vilket skapat en stark efterfrågan att anställa fler [1-4]. De rena energisektorerna har skapat 4,7 miljoner nya arbetstillfällen globalt från 2019 till 2022. Den totala arbetskraften ...

Samhälle / 2023-11-16

Leasingföretagens roll för elbilsförsäljning i EU

Leasingbilar blir allt vanligare i Europa. Det ger leasingbolagen en viktig roll för bilflottans utveckling. Två nya rapporter har undersökt hur branschen bidrar till elektrifiering [1, 2]. Leasing ökar Hälften av alla nybilsköp i Europa är numera en ...

Aktuellt / Samhälle

Tio finansieringsförslag för ellastbilar och laddinfrastruktur »

Ellastbilar, vätgaslastbilar, laddinfrastruktur och vätgasinfrastruktur kostar mer vid inköp nu. Det är också bråttom att nå nettonoll. Det finns därför ett behov att hitta lösningar för att säkra tillgången på ...

E-mobilitet Samhälle / 2023-11-27

Handlingsprogrammet för laddning och vätgastankning – vad händer nu

Energimyndigheten och Trafikverket har slutredovisat ett uppdrag från regeringen att ta fram ett ”handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas”. Vi sammanfattar innehållet och ger några glimtar av vad som händer framöver. ...

Teknik Samhälle / 2023-11-24

Dokumentärfilmen: Made in Europe from mine to electric vehicle

Kina dominerar. Europa har sovit. Vi måste vakna genom att bygga upp en egen oberoende värdekedja för batterier och elbilar. Europa måste därför öppna nya gruvor, processanläggningar, återvinning och battericellstillverkning. Annars gör ...

Aktuellt / Teknik

Dokumentärfilmen: Made in Europe from mine to electric vehicle »

Kina dominerar. Europa har sovit. Vi måste vakna genom att bygga upp en egen oberoende värdekedja för batterier och elbilar. Europa måste därför öppna nya gruvor, processanläggningar, återvinning och battericellstillverkning. Annars gör ...

Teknik / 2023-10-10

Global Hydrogen Review 2023

År 2022 användes 95 Mton (miljoner ton) vätgas globalt. Ökningen var generell över världen 2022, men i Europa minskade produktionen, främst på grund av höga naturgaspriser [1,2]. Endast 0,7% av den vätgasen var producerad med elektrolysörer med grö...

Teknik / 2023-09-01

Risker för tvångsarbete vid tillverkning av batterier i Kina

Kina är en stor tillverkare av batterier till elfordon. Den auktoritära regimen tillämpar dock flera system med tvångsarbete. I en ny rapport kartläggs risker för att batterier till fordon tillverkas under sådana förhå...

Aktuellt / Fordon

EU-parlamentets förslag till koldioxidkrav på tunga fordon »

Processen med att fastställa nya regler för koldioxidutsläpp från tunga fordon går vidare. För ett par veckor sedan beskrev vi besluten i Europarådet och EU-parlamentets miljöutskott [1]. I tisdags var det EU-parlamentets tur [2...

Fordon Samhälle / 2023-11-09

Beslut om EU:s koldioxidkrav på tunga fordon allt närmare

Av Mats-Ola Larsson I början av året kom ett förslag från EU-kommissionen att skärpa kraven på tunga fordons utsläpp av koldioxid. Till år 2040 ska utsläppen från nysålda fordon minskas med 90 procent. Europeiska ...

Fordon / 2023-10-27

Däck och batterielektriska bilar – Slitage, grepp och energiförbrukning

Däck är en fordonskomponent som ofta förbises, detta trots dess kritiska påverkan på vägegenskaper. De negativa konsekvenserna i form av partikelutsläpp från däck har dock aktualiserats på senare tid. För cirka ett å...

omEV gör omvärldsanalys av vägfordon med eldrivlina för aktörer från svenska myndigheter, universitet, svensk industri.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här