Etikettarkiv: USA

Introduktion av Annual Merit Review

skrivet av Magnus Karlström 

Imorgon börjar Energimyndighetens stora fordonskonferens. Där blir bl a ett 80-tal projekt blir presenterade från Energimyndighetens forskningsprogram inom transportområdet.

USA har en liknande konferens. Varje sommar har Department of Energy en konferens där projekt inom deras transport- och bränslecellsforskning presenterar.

Konferensen heterAnnual Merit Review and Peer Evaluation Meeting (AMR) for the Hydrogen and Fuel Cells Program and the Vehicle Technologies Office.

Efter några månader lägger du ut alla presentationer. Det är julafton att läsa igenom vad de kommit fram till. Fortsätt läsa Introduktion av Annual Merit Review

Ekonomisk analys av e-mobility i åtta länder

Inom ramen för samarbetet IA-HEV (The Implementing Agreement for co-operation on Hybrid and Electric Vehicle Technologies and Programmes) har partners från åtta länder försökt göra en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna av e-moblity utvecklingen i deras respektive land.

De har t ex räknat på hur många arbetet som blir till.

Dagens nyhetsbrev är en sammanfattning av deras rapport. Fortsätt läsa Ekonomisk analys av e-mobility i åtta länder

Batteriforskning i USA, Japan och Korea

skrivet av Helena Berg

Idag fortsätter vår omvärldsanalys av batteriforskningen i världen med en analys av USA, Japan och Sydkorea.

En kort sammanfattning är att i USA har USCAR har formulerat konkreta mål för olika typer av fordon och vad ett batteri måste/bör klara. I centrum för statliga forskningsanslag är Li-jon (nuvarande och nästa generation), Li-svavel, solid-state Li, och flödesbatterier, samt metodutveckling och forskning relaterad till BMS/BMU/Pack och säkerhet. Staten, akademin och industrin är delaktiga i forskningsnätverket JCESR där forskning har ett längre tidsperspektiv och kretsar kring multivalenta koncept och Li-syre. Fortsätt läsa Batteriforskning i USA, Japan och Korea

Sammanfattning av stor amerikansk LCA och kostnadsstudie för personbilar (2015) samt (2025-2030)

Forskare från Argonne National Laboratory har tillsammans med den amerikanska bilindustrin, bränsleindustrin, elkraftsindustrin samt andra myndigheter i USA gjort en analys av utsläpp av växthusgaser från bränsleproduktion, fordonsanvändningen samt fordonstillverkningen från nuvarande och framtida (2025-2030) drivlinor och bränslen för medelstora personbilar i USA [1].

Studien innehåller också kostnadsuppskattningar till kund för de olika alternativen.

Det är en rejäl studie, som jag tänkte sammanfatta och analysera idag. Fortsätt läsa Sammanfattning av stor amerikansk LCA och kostnadsstudie för personbilar (2015) samt (2025-2030)

USA – laddbilsägares användning av laddinfrastruktur

När jag granskar vetenskapliga artiklar inom ett fält brukar jag bli skeptisk till artikeln om författarna inte förhåller sig till nyckelreferenser inom ett fält. Om de t ex väljer bort en nyckelartikel för att den inte passar deras slutsatser.

Idag får ni en nyckelreferens inom området hur laddbilsägare använder laddinfrastruktur. Fortsätt läsa USA – laddbilsägares användning av laddinfrastruktur

DOE:s årliga fordonskonferens – del 2 analyser av marknader

Idag blir det mer från 2015 Annual Merit Review and Peer Evaluation, som är en årlig konferens om fordonsforskning i USA.

Det finns ca 500 presentationer att ladda hem från konferensen.

Idag blir det en sammanfattning av några presentationer från forskningsområdet Analys i programmet Vehicle Technologies Office. Fortsätt läsa DOE:s årliga fordonskonferens – del 2 analyser av marknader

USA:s energidepartements årliga fordonskonferens – del 1

Varje år kommer alla som får pengar till fordonsforskning från DOE (USA:s energidepartement) till en konferens.

Konferensen heter 2015 Annual Merit Review and Peer Evaluation Meetings.

ca 500 presentationer finns nu att ladda hem från konferensen.

Jag tänkte idag länktipsa, så att ni hittar fram till det ni vill ladda hem.

Torsdag och fredag tänkte jag sammanfatta några intressanta presentationer inom några ämnen. Fortsätt läsa USA:s energidepartements årliga fordonskonferens – del 1