Etikettarkiv: TCO

Scania om fossilfria tunga transporter till 2050

skrivet av Magnus Karlström

Scania bedömer att “fossiloberoende inom tunga transporter senast 2050 är inte bara möjligt, utan också ekonomiskt attraktivt från ett samhällsperspektiv”.

Resultatet kommer från en Scania studie, som de kallar “The Pathways Study: Achieving fossil-free commercial transport by 2050” [1,2].

De har haft en akademisk panel som granskat rapporten. Fortsätt läsa Scania om fossilfria tunga transporter till 2050

2 miljoner elbilar samt IEA:s sammanfattning av elbilsläget

skrivet av Magnus Karlström

Två miljoner elbilar fanns i slutet av 2016 enligt en ny rapport från IEA [1,2]. I begreppet elbilar inkluderar IEA batterielbilar, laddhybrider och bränslecellsbilar.

Rapporten är bl a baserat på information från EVI (The Electric Vehicles Initiative) länderna, som är tio länder som tillsammans står för ca 95% av all försäljning av elbilar. Sverige är med i EVI. Fortsätt läsa 2 miljoner elbilar samt IEA:s sammanfattning av elbilsläget

Sammanfattning av stor amerikansk LCA och kostnadsstudie för personbilar (2015) samt (2025-2030)

Forskare från Argonne National Laboratory har tillsammans med den amerikanska bilindustrin, bränsleindustrin, elkraftsindustrin samt andra myndigheter i USA gjort en analys av utsläpp av växthusgaser från bränsleproduktion, fordonsanvändningen samt fordonstillverkningen från nuvarande och framtida (2025-2030) drivlinor och bränslen för medelstora personbilar i USA [1].

Studien innehåller också kostnadsuppskattningar till kund för de olika alternativen.

Det är en rejäl studie, som jag tänkte sammanfatta och analysera idag. Fortsätt läsa Sammanfattning av stor amerikansk LCA och kostnadsstudie för personbilar (2015) samt (2025-2030)

Samhällsekonomiska kalkyler för elbussar

Idag får ni Martin Borgqvists analys av en rapport om samhällsekonomiska kalkyler för elbussar.

Martin tipsar också om ett event i Lund.

”The future starts now” den 1/12 i Lund. Se bifogat för program för hela konferensen.

Länk till mer info.

På em kommer det att hållas en session om elektrifiering av stadens transporter. Sessionen om elektrifiering innehåller presentationer av SP, Trivector, Elonroad (utvecklar en elväg) och Uniti (som utvecklar en elbil).

Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan till hela konferensen.

Anmälan och program för sessionen om elektrifiering.” Fortsätt läsa Samhällsekonomiska kalkyler för elbussar

TCO-studier, prognoser och kunders preferenser del 2

Idag fortsätter vi med funderingar kring TCO-studier, prognoser och kunders preferenser. Del 1 kom igår.

TCO står för Total-Cost-of-Ownership.

Min fråga är hur bra är TCO-analys som enda indata för prognoser för att gissa framtida försäljning av olika drivlinor. Fortsätt läsa TCO-studier, prognoser och kunders preferenser del 2

TCO-studier, prognoser och kunders preferenser del 1

Trots att HEV kan vara en god ekonomisk affär för en del kunder i Tyskland idag, så har HEV endast 0,9% av marknaden [1].

Det finns också länder/regioner/städer där laddfordon med subventioner är ekonomiska i jämförelse. Ni kan t ex använda amerikanska Alternative Fuels Data Center beräkningsmodell Vehicle Cost Calculator, samt inkludera subventioner för upp till 10 000 USD vid inköp, så finns det några BEV och PHEV modeller som har bättre TCO (total-cost-of-ownership) än jämförbara bilmodeller. Trots att de har bättre TCO i många delstater så har BEV/PHEV i USA inte en dominerande marknadsställning.

Min tolkning är att enbart använda TCO okritiskt som förklaringsvariabel för försäljning går att diskutera.

Därför kommer ni få tips på artiklar och rapporter som diskuterar TCO, kunders preferenser för inköp samt modeller för att göra prognoser för försäljning. Ni får första delen idag.

Ska dock varna er. Jag har läst vetenskaplig litteratur några dagar inom området. Det är inte mycket. Läs extra kritiskt. Fortsätt läsa TCO-studier, prognoser och kunders preferenser del 1