Etikettarkiv: Sverige

Beräkning av bortfall av skatteintäkter med laddbara bilar i Sverige

En vanligt förekommande kommentar om eldrivna personbilar är att vid en för stor skala så kommer minskade bränsleskatter vara en stor minskning av statsbudgeten.

Idag får ni en försök att försöka beräkna vad bortfallet skulle vara i Sverige.

Egentligen så finns ett politiskt beslut i Sverige att alla transportslag, bränslen och fordon ska betala sina externa kostnader (samhällsekonomiska) på marginalen dvs vad blir kostnaderna om ett fordon körs en km till. Om ni vill ha en detaljerad förklaring varför så fråga en ekonom nära er. Jag gör också en jämförelse med hur eldrivna fordon borde beskattas för att de ska täcka sina externa kostnader för samhället enligt de senaste siffrorna från VTI:s beräkningar. Fortsätt läsa Beräkning av bortfall av skatteintäkter med laddbara bilar i Sverige

Parlamentarischer Abend Elektromobilität

skrivet av Maria Schnurr (RISE Viktoria)

From a German perspective, Sweden – or the Nordics in general – have long been perceived as a poster child when it comes to environment and sustainability. To hear from Swedish counterparts that the opposite also applies – like the outstanding endeavour in order to achieve the German “Energiewende” – usually comes as a surprise to Germans. That’s exactly what happened on the Parlamentarischer Abend Elektromobilität which took place on March 9th in the “Felleshus” (the Nordic Embassies) in Berlin. The working group on e-mobility of the Federal German Parliament had invited representatives from German and Swedish industry and R&D to discuss the prospects of electrified vehicles in the two countries. The program included keynotes by

Fortsätt läsa Parlamentarischer Abend Elektromobilität

Miljöbilar som försvinner från den svenska marknaden

skrivet av Martin Borgqvist (SP)

En relativt stor andel miljöbilar i Sverige avregistreras och lämnar landet varje år visar en Trafa-rapport [1]. Det är framförallt vanligt att avregistrerade bilar som drivs med diesel eller med alternativa drivmedel, som t.ex. gas eller el, lämnar landet. Dessa bilar har ofta gynnats av ekonomiska styrmedel, men lämnar alltså landet efter några få års användning i Sverige. Effekten är inte så stor för laddbara fordon men kan bli betydande för t.ex. gasbilar. Fortsätt läsa Miljöbilar som försvinner från den svenska marknaden

Nulägesrapport inom samordningsuppdraget fossilfri transportsektor

”Varför är vi inte fossilfria idag? Hinder och utmaningar beskrivs i en nulägesrapport som lämnas in till Regeringskansliet idag.

Att ställa om transportsektorn till fossilfrihet är komplext och det finns många olika förslag till lösningar. Som en del i uppdraget att ta fram en nationell strategi för omställningen till fossilfrihet har Energimyndigheten tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen gemensamt tagit fram en nulägesbeskrivning av dagens transportsystem.

Nulägesbeskrivningen beskriver exempel på hinder och utmaningar till varför transportsystemet inte är fossilfritt idag men också pågående strategiskt arbete inom transportområdet.”

Läs rapporten här (82 sidor, pdf).

[1] En fossilfri transportsektor kräver samordning och engagemang. Energimyndigheten. 28 okt 2016. länk

En norsk och en svensk rapport om styrmedel för vägtransporter

I Paris förhandlar världen om ett nytt klimatavtal. Nu har de flyttat fram sista-dagen till på lördag.

I både Sverige och Norge har miljöekonomer tagit fram statliga rapporter om lämpliga styrmedel för att minska klimatgaser och andra miljöproblem. Den svenska rapporten har fokus på att minska växthusgaser från svenska vägtransporter och den norska rapporten handlar mer generellt om hur miljöskattesystemet ska se ut, men en hel del handlar om transportsektorn.

Den norska rapporten har också hunnit bli kritiserad. Fortsätt läsa En norsk och en svensk rapport om styrmedel för vägtransporter

Web-tv 8:30 Öppet seminarium om en fossiloberoende transportsektor

OMEV är tänkt att komma ut ca 4 ggr i veckan. Tyvärr har jag en elek influensa just nu, så den här veckan blir lite sämre frekvens.

Idag blir det tips om att ni kan se en livesändning från och med 8:30 från ett seminarium om en fossiloberoende transportsektor som Trafikutskottet anordnar.

För övrigt kan jag också berätta att det nu också går att ladda hem vårt senaste podavsnitt via Itunes här.

Podden handlade om svensk elbilshistoria med fokus på 1990-talet. Fortsätt läsa Web-tv 8:30 Öppet seminarium om en fossiloberoende transportsektor

”Regeringen satsar på elbilar och elbussar”

Svenska regeringen släppte nyheten igår att de tillför mer pengar till supermiljöbilspremien, men halverar premiens storlek för laddhybrider från och med 2016.

De inför också en speciell premium till inköp av elbussar för åren 2016-2019.

Samt de tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärde för vissa miljöanpassade bilar förlängs till och med 2019. Nedsättningen omfattar förmånsbilar som är batterielbilar, laddhybrider och gasbilar.

Satsningen är del av budgetpropositionen för 2016, som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Mer pengar till supermiljöbilspremien

Regeringen satsar 132 miljoner kronor för innevarande budgetår.

Nästa år satsar de  309 miljoner kronor.

Det innebär en total satsning på 441 miljoner SEK. 

För året 2016 halverar de premien för laddhybriden dvs de som köper en laddhybrid får 20 000 SEK.

För batterielbilar är premien oförändrad dvs 40 000 SEK får både 2015 och 2016.

Målet är att stödet ska räcka till 1 januari 2017 då ett Bonus Malus-system ska vara infört.

Det innebär att pengarna räcker till max 11 000 batterielbilar om enbart de köps eller till max 18750 laddhybrider om enbart de köps.

Regeringen bedömer att alla som köper en bil som uppfyller kraven under 2015 och 2016 bör kunna få premien om max 40 000 kronor, med dessa förändringar.

Elbusspremien

En ny premie för att stötta marknadsintroduktion av eldrivna bussar införs från 2016. Under 2016 är premien 50 miljoner kronor och för åren 2017-2019 100 miljoner kronor per år.

Det innebär att satsningen till 2019 är 350 miljoner SEK på elbussar.

Argumentet för är att ”Eldrivna bussar ger mindre klimatutsläpp, mindre buller och frigör biodrivmedel till andra tunga fordon som är svårare att elektrifiera. Svenska tillverkare kommer att börja serietillverka elbussar inom kort. Regeringen bedömer att en premie till just elbussar kan bidra till ökad efterfrågan och därigenom fler arbetstillfällen”.

Det står inget om hur stort stödet ska vara per elbuss eller om det enbart gäller batterielbussar eller om laddhybridbussar inkluderas.

Förlängning tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärde

”Regeringen föreslår att den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärde för vissa miljöanpassade bilar förlängs till och med 2019. Nedsättningen omfattar förmånsbilar som är elbilar, laddhybrider och gasbilar och ger ytterligare stimulans till köp av dessa fordon.”

Egen kommentar

För 2016 vill regeringen stimulera mer köp av batterielbilar genom att minska premien för laddhybrider. Det är ett tydligt val.

Det står ingenting om hur bränslecellsbilar hanteras i pressreleasen.

Är lite osäker på exakt hur mycket en premie för inköp av elbuss kommer bli samt om de kommer stödja laddhybridbussar också.

Om vi låtsas att stödet blir ca 1 miljon SEK per batterielbuss så skulle det kan ge en marknaden på ca:

50 batterielbussar / år för 2016 samt 100 batterielbussar/år för åren 2017-2019.

Det är enbart en uppskattning.

I en rapport från Ecotraffic som vi skrev om förra veckan uppskattade de att antal stadsbussar i Sverige är ca 7000 – 8000. Stadsbussar är väl den mest troliga användningen av elbussar.

Total försäljning av alla sorters tunga bussar i Sverige är ca 900-1400 de senaste åren [2].

De argumenterar för elbussstödet inte enbart baserat på miljöpolitik utan också på näringspolitik.

Om jag tolkat svensk inrikespolitik rätt (läs decemberöverenskommelsen) så är det väl klart att de här förslagen införs.

Referenser

[1] Regeringen satsar på elbilar och elbussar. Pressrelease. 9 sep 2015. länk

[2] Statistik om bussbranschen Maj 2015. länk