Etikettarkiv: Prognoser

”CAN WE REACH 100 MILLION ELECTRIC CARS WORLDWIDE BY 2030? A modelling/scenario analysis”

Världen hade i slutet av 2016 ca 2 miljoner laddbara personbilar. Många anser att världen bör ha 100 miljoner laddbara personbilar 2030 om vi ska klara klimatmålen.

Organisationen Global Fuel Economy Initative (GFEI) har analyserat om det är rimligt. Slutsaten är att det kan gå, men det blir svårt. Dagens nyhetsbrev är en sammanfattning av deras analys.

I Sverige har Trafikanalys haft ett regeringsuppdrag att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska fordonsflottans utveckling avseende bland annat drivmedel, vikt och koldioxidutsläpp för både lätta och tunga vägfordon.

Trafikanalys släppte sin rapport ”Prognoser för fordonsflottans utveckling i Sverige” (pdf, ca 80 sidor) i slutet av april.

I sin huvudprognos tror Trafikanalys för nyregistrering av personbilar 2020 i Sverige:

Bensin                 44%
Diesel                  40%
Batterielbil             2%
Hybridbil (HEV)    10%
Laddhybrider       17%
Gasbilar                1%

Inom Trafikanalys uppdrag har även SWECO gjort en bedömning hur utvecklingen kan se ut till 2030 samt gjort en utblick till 2050. Rapporten finns att läsa här (pdf, 89 sidor). Analysen är baserad på en litteratursammanställning samt intervjuer och workshops. Utvecklingen tyder på att 2030 kommer Sveriges transporter fortsätta att vara beroende av fossila bränslen. Fortsätt läsa ”CAN WE REACH 100 MILLION ELECTRIC CARS WORLDWIDE BY 2030? A modelling/scenario analysis”

2 miljoner elbilar samt IEA:s sammanfattning av elbilsläget

skrivet av Magnus Karlström

Två miljoner elbilar fanns i slutet av 2016 enligt en ny rapport från IEA [1,2]. I begreppet elbilar inkluderar IEA batterielbilar, laddhybrider och bränslecellsbilar.

Rapporten är bl a baserat på information från EVI (The Electric Vehicles Initiative) länderna, som är tio länder som tillsammans står för ca 95% av all försäljning av elbilar. Sverige är med i EVI. Fortsätt läsa 2 miljoner elbilar samt IEA:s sammanfattning av elbilsläget

Beskrivning av JRC:s modell om försäljning av lätta fordon med olika drivlinor i EU fram till 2050

Joint Research Centre (JRC) har gjort en modell för att räkna ut marknadsandelar för olika drivlinor för lätta fordon i alla 28 EU-länder under perioden 1995-2050. JRC ska stödja Europeiska kommissionen med evidensbaserade studier för att undersöka förslag om EU policy.

Modellen heter Powertrain Technology Transition Market Agent Model (PTTMAM) och är en simuleringsmodell som använder en agentbaserad metod, som innebär ungefär att olika aktörsgrupper beslut modelleras och sedan finns det en återkoppling mellan olika beslut.

PTTMAM är en grov modell, men det är intressant för den försöker inkludera många samband samt att den antagligen kommer användas för att studera olika EU policy förslag. Fortsätt läsa Beskrivning av JRC:s modell om försäljning av lätta fordon med olika drivlinor i EU fram till 2050

33rd International Battery Seminar and Exhibit – del 1 prognoser om elfordon- och batteripris

Idag får ni Johan Scheers bevakning av en batterikonferens.

Han skriver om batteripris- och elfordonsprognoser.

33rd International Battery Seminar and Exhibit (ISBE), Fort Lauderdale, 21-24 mars – Rapport 1(2): Ytterligare en prognos för elfordon- och batteripris

Fortsätt läsa 33rd International Battery Seminar and Exhibit – del 1 prognoser om elfordon- och batteripris

Prognoser nr 2 – Gissning om när politiska mål för försäljning kan nås

Den här veckan skriver vi om prognoser om försäljning för laddbilar (batterielbilar samt laddhybrider) till 2025/2030.

Igår skrev jag om det svåra med att göra prognoser och egenskaper hos de som är riktigt bra på att göra prognoser.

En av egenskaperna de är bra på är att bedöma vilka faktorer som driver utvecklingen, men de är också väldigt duktiga att avgöra skillnaden på kvalité på olika påstående om förändringar av faktorn.

En faktor som på något sätt spelar roll för försäljningen av laddbilar är om länder har mål. Det är dock så att politiska mål har olika kraft beroende på hur väl förankrat i det politiska systemet samt hur starkt just det målet är i en valsituation mot andra mål. Det som egentligen spelar roll är ju också om det politiska system får ihop stödsystem som är tillräckliga i förhållande till de politiska målen.

Idag får ni en gissning när politiska mål i olika länder kan nås. Fortsätt läsa Prognoser nr 2 – Gissning om när politiska mål för försäljning kan nås

TCO-studier, prognoser och kunders preferenser del 1

Trots att HEV kan vara en god ekonomisk affär för en del kunder i Tyskland idag, så har HEV endast 0,9% av marknaden [1].

Det finns också länder/regioner/städer där laddfordon med subventioner är ekonomiska i jämförelse. Ni kan t ex använda amerikanska Alternative Fuels Data Center beräkningsmodell Vehicle Cost Calculator, samt inkludera subventioner för upp till 10 000 USD vid inköp, så finns det några BEV och PHEV modeller som har bättre TCO (total-cost-of-ownership) än jämförbara bilmodeller. Trots att de har bättre TCO i många delstater så har BEV/PHEV i USA inte en dominerande marknadsställning.

Min tolkning är att enbart använda TCO okritiskt som förklaringsvariabel för försäljning går att diskutera.

Därför kommer ni få tips på artiklar och rapporter som diskuterar TCO, kunders preferenser för inköp samt modeller för att göra prognoser för försäljning. Ni får första delen idag.

Ska dock varna er. Jag har läst vetenskaplig litteratur några dagar inom området. Det är inte mycket. Läs extra kritiskt. Fortsätt läsa TCO-studier, prognoser och kunders preferenser del 1

200 fordonschefer tolkar trender och gissar framtid

Davos höjdarmöte var förra vecka. Många sessioner sändes live. En var en intervju med Mary Barra (hela intervjun finns att se), som är chef för GM.

Hon sa mycket, men ett extra intressant citat om fordonsindustrin var ”We think there may be more change in the next five to ten years than there have been in the last 50”.

Men vilka förändringar är på gång?

KPMG har frågat 200 personer i ledande ställning inom den globala fordonsindustrin. Deras svar är sammanställda i dagens nyhetsbrev. Fortsätt läsa 200 fordonschefer tolkar trender och gissar framtid