OmEV Podd 17: Batteriåtervinning

Råvarutillgångar och batteriproduktion blir mer och mer strategiska frågor för fordonstillverkarna. Priset på kobolt, som ständigt ökar, är en drivkraft för olika strategiska beslut. Ett exempel är VWs senaste drag att försöka säkra kobolttillgången. Reuters rapporterade nyligen att VW kontaktat koboltproducenter om materialleveranser till 2029 och att VW tänker investera minst 50 miljarder Euro [1].

Ett annat drag är batteriåtervinning. Både Honda och Toyota köper tillbaka uttjänta NiMH-batterier för att få tillgång till sällsynta jordartsmetaller. För Li-jonbatterier är det kobolt som är drivkraften idag för återvinning.

Batteriåtervinning bör fungera för att elfordon ska bli stort på ett hållbart sätt. Vi behöver ta tillvara råvaror och metaller, och helst även batteriernas funktioner.

Helena pratar i dagens avsnitt med ett antal experter inom batteriåtervinning. De är Lisbeth Dahllöf (IVL), Kristina Eriksson (El-Kretsen) och Lars Eklund (Naturvårdsverket), Christer Forsgren (Stena Metall), och Hans Eric Melin.

Hör på frågor de diskuterar som t ex:

  • Är volymer för små än så länge?
  • Varför olika metaller i batterier antagligen behöver olika processer för att återvinnas.
  • Hur påverkar trenden med mindre kobolt i batterier för fordon. Och varför driver kobolt återvinning av litiumbatterier idag.
  • Hur mycket mindre CO2 per kWh batteri blir det om vi kan återvinna batterier.
  • Vilka aktörer finns det som återvinner idag
  • Varför är insamlingen och transporterna så viktig.
  • Batteridirektivet håller på att göras om inom EU. Hur kan det påverka framtiden för återvinning av Li-jonbatterier.
  • Hur påverkar producentansvaret för batterier inom EU? Varför är det viktigt att veta vem som är producent.
  • Borde vi ha tredjepartsrevision av batterier innan återvinning/återanvändning.
  • Är återanvändning möjligt och när bli egentligen ett batteri avfall rent juridiskt?

Hans Eric Melin pratar om en artikel/studie i podden om hur mycket litium vi kan tänkas återvinna. Vill du läsa mer så kontakta gärna Hans Eric. Utdrag går även att läsa här.

Lisbeth Dahlöf refererar till den litteraturgenomgång som gjorts angående LCA-studier för Li-jonbatterier, och den går att läsa här.

Om du vill läsa mer om Batteridirektivet och dess nuvarande utformning kan du läsa det här .

Jöran Fagerlund var producent och musiken är från bandet Wintergatan.

[1] Exclusive: VW moves to secure cobalt supplies in shift to electric cars. Reuters. 22 sep 2017. länk