Sammanfattning av JRC report on Critical Metals in the Energy Sector

Mitt favoritspel och sysselsättning är Civilization. Dataspelet har trollbundit världen sen 1991.

I spelet spelar du en civilisation från 4000 f.Kr. till ca 2000 e.kr.. Med hjälp av forskning, handel, diplomati och krig är målet att få din civilisation att överleva och blomstra.

Forskning ger nödvändig teknisk utveckling, men för att kunna använda potentialen i ny teknik behövs resurser som järn, olja eller annat. Om din civilisation inte får tillgång till nödvändiga resurser genom handel, krig eller diplomati så stannar utvecklingen och all din forskning blir aldrig implementerad.

I den riktiga världen vill många att ny teknik ska användas i stor skala för att trygga energiförsörjning och minska utsläpp. Men materialbegränsningar kanske krånglar till det. I USA och EU-systemet ökar intresset för att få tillgång till kritiska material.

Sammanfattning av JRC report on Critical Metals in the Energy Sector
skrivet av Magnus Karlström

Det är en stor risk att begränsad tillgång till åtta grundämnen kan begränsa tillverkningen av kolsnåla energitekniker i EU enligt en ny rapport av JRC, som är en organisation inom EU-kommissionen med uppdraget att förse resten av kommissionen med vetenskapligt underlag till lagstiftning. JRC har 3000 anställda .

Fortsätt läsa Sammanfattning av JRC report on Critical Metals in the Energy Sector