Första teknikuppköpet i Haldor Topsoes historia: Natrium-jonbatterier

skrivet av Helena Berg

Att ta steget från katalysatorer till batterier kan nog för många tyckas underligt, men det tycker inte Haldor Topsoe, som nyligen köpte upp 18 % av det brittiska företaget Faradion [1]. Detta är den allra första ’externa’ investeringen i Haldor Topsoes 74-åriga historia och görs för att bredda teknikportföljen, och ses som ett delsteg mot målet ’30 in 25’; intäkter på 30 miljarder DKK år 2025.

Fortsätt läsa Första teknikuppköpet i Haldor Topsoes historia: Natrium-jonbatterier

User Experience och elbilspenetration

skrivet av Göran Smith (Viktoria Swedish ICT)

User Experience och elbilspenetration

Chalmers forskarskola inom Human-Technology-Design höll förra veckan i seminariet An evening on mobility experience. Under kvällen pratade fyra forskare om tolkning, utvärdering och utformning av användarupplevelser inom transportsektorn. I det här nyhetsbrevet används material från seminariet för att introducera begreppet
user experience, beskriva hur fordonsindustrin jobbar med det och utreda vilken potential experience design har att påverka batterielbilspenetration.

Fortsätt läsa User Experience och elbilspenetration

Kina: subventioner efter 2015 samt 18 000 laddelfordon 2013

Idag får ni nyheten att kinesiska myndigheter förväntas förlänga subventionerna till laddelfordon efter 2015.

Samt en analys av de ca 18 000 laddelfordon som blev sålda i Kina 2013.

Förlängning av subventioner till new energy vehicles efter 2015

Kinesiska finansdepartementet har sagt att de ska förlänga subventionerna till fordon med eldrivlinor efter det att det befintliga subventionssystemet tar slut 2015 [1].

Exakt hur subventionerna kommer vara efter 2015 är inte klart.

Enligt departementet är det viktigt att det är tydligt att subventionerna kommer fortsätta.

Fortsätt läsa Kina: subventioner efter 2015 samt 18 000 laddelfordon 2013

Indiens elfordonsplan är försenad

Indiens elfordonsplan på en övergripande nivå blev antagen januari  2012 samt mer detaljer blev tydliga januari 2013.

Målet med deras National Electric Mobility Mission Plan NEMMP 2020 är att ha 6-7 miljoner elektrifierade fordon 2020 i Indien. Fyra till fem miljoner av de elektrifierade fordonen förväntas vara tvåhjulingar.

Dagens nyhetsbrev är en uppdatering vad som händer i Indien.

Fortsätt läsa Indiens elfordonsplan är försenad

Trendspaning: Elektrifiering av flygplan

skrivet av Göran Smith (Viktoria Swedish ICT AB)

Luftburen trafik står för ungefär 2% av de globala koldioxidutsläppen [1][2] vilket kan jämföras med transportsektorns totala bidrag på runt 13% [3]. Efterfrågan förväntas dessutom stiga rejält framöver till följd av bland annat ekonomisk tillväxt och en växande medelklass [4]. I sitt program för horizon 2020 poängterar EU därför vikten av att ta vara på möjligheterna förknippade med tillväxten och samtidigt mildra de negativa miljöeffekterna [5]. I deras vision för flygtrafiken 2050 utmålas ökad elektrifiering som ett av flera nyckelområden för att nå utsläppsmålen [6]. Nedan följer en överblick av vad som händer inom elektrifiering av flygplan.

Fortsätt läsa Trendspaning: Elektrifiering av flygplan

Priser på solceller samt varför investeringarna i förnybart minskar

skrivet av Magnus Karlström

Joint Research Centre gör en årlig rapport om statusen för solceller [15].

Priset för solceller sjunker.

Från 2008 till och med kvartal 2 2013 har priset för solcellsystem sjunkit med 60% på de flesta marknaderna.

Solcellsmodulerna har sjunkit ännu mer. JRC uppskattar att priset för modulerna har sjunkit med 80% under samma period.

Fortsätt läsa Priser på solceller samt varför investeringarna i förnybart minskar

Future of Urban Mobility 2.0

skrivet av Göran Smith

Konsultfirman Arthur D. Little släppte här om dagen rapporten ”Future of Urban mobility 2.0”. På uppdrag av UITP har de för andra gången indexerat 84 städers mobilitet efter mognadsgrad och prestanda. Bakgrunden till studien är
att urbaniseringen beräknas öka från nuvarande 53% till 67% 2050 och att det samtidigt förväntas en tredubbling av transportbehovet i städer. Målet är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar urban mobilitet och utöver indexeringen ges i rapporten även förslag på strategier och imperativ för att nå dit.

Fortsätt läsa Future of Urban Mobility 2.0

EMOBILITY OUTLOOK 2014

EMOBILITY OUTLOOK 2014 var den 28 jan. Det var en websänd konferens om utvecklingen av fordon med eldrivlinor.

Hela konferensen finns att höra på i efterhand samt alla presentationerna finns att ladda hem.

Idag fokuserar jag på att sammanfatta presentationerna från Navigant samt Frost&Sullivan.

Andra presentationer som var intressanta var Dr Sven Beikers och Michael Wynn-Williams. Beiker argumenterade för laddhybrider samt Wynn-Williams hade gjort ett försök på att bedöma utvecklingen av andrahandsvärdet av batterielbilar.

Fortsätt läsa EMOBILITY OUTLOOK 2014