Uppföljningsartikel om reklamfilmer för laddelbilar

Reklamfilmer är intressanta. De säger mycket om vår tid och hur produkter ska bli önskvärda.

Har skrivit om reklam för laddelbilar innan.

Den 7 juni 2011 gjorde jag en lång lista på reklamfilmer om elbilar. Artikeln innehåller också en sammanställning om hur mycket pengar bilindustrin satsar på all sorts bilreklam allmänt samt hur de satsar. 2012 satsade den amerikanska bilindustrin antagligen ca 31 miljarder USD på reklam varav 40% gick via digital media [1].

Den 16 augusti 2012 skrev jag om laddelbilsreklam från tidigt 1900-talet och att det fortfarande låter likadant.

Fortsätt läsa Uppföljningsartikel om reklamfilmer för laddelbilar

IPCC rapport om åtgärder för att minska växtusgasutsläppen

Utsläppen av de globala växthusgaser ökar fortfarande, men det är möjligt att nå målet max 2 graders ökning enligt IPCC:s nya rapport. Det krävs stora institutionella och tekniska förändringar, men det behöver inte bli så dyrt [1-3].

Men vi har inte tid att vänta. Förändringarna måste börja snart.

Fortsätt läsa IPCC rapport om åtgärder för att minska växtusgasutsläppen

50 vätgasstationer i Tyskland 2015 samt större bränslecellsbilprojekt

Tyskland kommer ha 50 vätgasstationer 2015 [1]. Partners har nu bestämt var stationerna ska ligga [1].

Bakgrunden är att 2012 skrev tyska staten, Air Liquide, Air Products, Daimler, Linde och Total Germany på ett Letter of Intent om att öka antal vätgasstationer från 15 till 50 fram till och med 2015.

Nu har de förhandlat klart och lokaliseringen av alla stationerna är bestämda. En karta över stationerna finns i [1].

Fortsätt läsa 50 vätgasstationer i Tyskland 2015 samt större bränslecellsbilprojekt

Nordiskt seminarium om utmaningar för elbilssamhället

Idag en sammanfattning av ett seminarium som var i Oslo förra veckan. Martin G.H. Gustavsson har sammanfattat.

Nordiskt seminarium om utmaningar för elbilssamhället

skrivet av skrivet av Martin G. H. Gustavsson (Viktoria Swedish ICT)

Vilka utmaningar möter ett elbilssamhälle där en stor andel av bilparken är elfordon? Det var den sammanfattande frågeställningen vid ett nordiskt seminarium måndag 1 april i Oslo. Mötet arrangerades av norska ZERO och svenska Lindholmen Science Park inom ramen för ett samarbete i Nordsjöregionen på området elektromobilitet som heter North Sea Region Electric Mobility Network (E-Mobility NSR) http://e-mobility-nsr.eu/. Det var tre anföranden på programmet:

Fortsätt läsa Nordiskt seminarium om utmaningar för elbilssamhället

Presentationer och filmer från SHC:s konferens samt tips om två disputationer

Idag får ni länkar till presentationer och filmer från Svenskt hybridfordoncentrums konferens ”Roads to the future”samt tips om två disputationer.

Det här nyhetsbrevet ”Omvärldsanalys av energieffektiva vägfordon” ska komma ut 150 ggr/år samt bevakar huvudsakligen omvärlden. Svenskt hybridfordoncentrum har också ett nyhetsbrev.

Svenskt hybridfordonscentrum (SHC) ger ut ett nyhetsbrev som huvudsakligen handlar om SHCs aktiviter, men också om svenska händelser med koppling till SHC. Nyhetsbrevet innehåller b la intervjuer med SHCs forskare och industrideltagare, och kommer som regel ut en gång i månaden. Alla nyheter finns också att läsa på hemsidan http://hybridfordonscentrum.se/. Om ni vill prenumerera så klicka på länken http://hybridfordonscentrum.se/nyhetsbrev/.

Filmer och presentationer från Roads to the future

Alla presentationer från SHC konferensen Roads to the future finns att ladda hem här.

Fokus var omställningen till en elektrisk/hybridiserad fordonsflotta. Under dagen fick deltagarna ta del av olika europeiska perspektiv, resultat från industrin och forskningsrön.

Det är också möjligt att se filmer från förmiddagens presentationer.

De filmer som finns att se är:

1) Dr. Gereon Meyer som presenterar Tysklands satsningar. Dr Meyers presentation börjar ca 10 min i film.

2) Erik Figenbaum om Norges erfarenheter av laddelbilar.

3) Eva Schelin om FFI, Johan Konnberg om Roadmap Sweden.

4) Paneldiskussion.

En sammanfattning av dagen finns på Svenskt hybridfordoncentrums hemsida här.

Det var en lärorik dag. Mitt urval är.

Dr Meyers presentation gav en bild att Tysklands satsning på elektromobilitet är industripolitik huvudsakligen. Det är miljöpolitik också, men inte lika mycket. En annan intressant slutsats från Dr Meyer var att tyskarna tror på kombinationen bättre batterier, mer energieffektiva eldrivlinor tillsammans med lättvikt kan ge kostnadseffektiva elfordon på sikt. Tyskarna har i princip inga subventioner för inköp av laddelfordon i dagsläget.

Erik Figenbaum presenterade erfarenheter från Norge genom att sammanfatta den utmärkta rapporten ”Electromobility in Norway -experiences and opportunities with Electric vehicles”. Några intressanta slutsatser är att Norge har haft ett antal avgiftsfriheter för batterielbilar under ca tio år, men försäljningen tog fart först när de stora bilföretagen kom med batterielbilsmodeller. En hel del av subventionerna kom till när Norge ville stödja sin elbilsindustri. En bra bild om vilka subventioner som finns i Norge och när de blev implementerade finns på bild 9 i Figenbaums presentation.

Laddhybrider säljer relativt dåligt i Norge, men laddhybrider har mycket sämre styrmedel än batterielbilar i Norge. T ex om du köper en laddhybridbil måste du betala moms i Norge, men det behöver du inte för batterielbilar.

Erik presenterade också preliminära resultat från en stor studie om elbilsanvändare i Norge. Studien är gjord inom projektet Competitive Electric Town Transport.

Studien är stor. De har svar från 1850 batterielbilsanvändare.

Medelåldern för gruppen är 46,5 år samt består huvudsakligen av män med god utbildningsnivå och goda inkomstnivåer. De flesta hushållen har flera bilar.

Ett intressant resultat var att medelkörsträcka för batterielbilarna var 13-14000 km/år.

De har också undersökt vilken typ av transportmedel elbilsförare åkte för sina pendlingsresor innan de köpte elbil.

Av de som nu åkte batterielbil mer är 3 gånger per vecka som pendlingsbil så åkte 80% förbränningsmotorbil innan. 11% åkte kollektivtrafik.

Erik berättade också att de har sett några tendenser att elbilsägare byter beteende. Ett exempel var att de började låna grannens förbränningsmotorbil när de skulle åka långt.

Om jag förstod Erik rätt så kommer rapporten om elbilsanvändning i Norge senare under våren. Det blir intressant. Det är inte så många länder som har resultat från nästan 2000 elbilsanvändare.

På eftermiddagen fanns också många spännande presentationer. En var från Volvo Cars. De presenterade data för 2400 V60 plug-in. Laddhybriderna hade ungefär 45% elmil i medel och den typiska körsträckan var 20 min.

Den sista presentationen var från Dr Björn Hasselgren från KTH. Han gav en historisk betraktelse över infrastruktur i Sverige, men också en beskrivning hur vi har finansierat infrastruktur i Sverige historiskt. En viktig del är att statens roll har förändrats under årens lopp. Slutligen gav han förslag på en reformagenda för finansiering och organisation av infrastruktur i Sverige. Björns förslag för en reformagenda finns beskriven i en debattartikel i Dagens Industri. Ni som vill läsa en mer utförlig beskrivning av Björns tankar kan läsa en rapport som han skrivit för Stockholms handelskammare.

Alla ni som vill att offentliga medel ska användas för laddinfrastruktur, tankstationer för alternativa bränslen eller elvägar ska nog fundera och förstå Hasselgrens argumentation. Det är möjligt att hans åsikter kan bli en framtida inriktning hur vi finansierar infrastruktur i Sverige.

Disputation om batterier i Uppsala

Disputation: Katarzyna Ciosek Högström

The complex nature of the electrode/electrolyte interfaces in Li-ion batteries. Towards understanding the role of electrolytes and additives using photoelectron spectroscopy.

Opponent: Professor John R. Owen University of Southampton

Plats: Häggsalen, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala

Tid: Fredag, April 11, 2014 10:15

Disputation om hybridfordon i Linköping

Disputation: Christofer Sundström

Model Based Vehicle Level Diagnosis for Hybrid Electric Vehicles

Opponent: Prof. Mogens Blanke, DTU

Plats: Linköpings Universitet, Campus Valla, B-huset, sal Visionen

Tid: 25 april kl. 10.15

Abstract finns här.

Power MEET i Münster

skrivit av Helena Berg

Som vi skrivit om tidigare händer det en hel del i Tyskland på batteriområdet. Förra veckan var det verkligen batteriveckan. Under tre dagar diskuterades batterier i Münster på konferenserna ’Batterietag’ (på tyska) och ’Advanced Battery Power’ (på engelska). Samtidigt pågick två andra batterirelaterade arrangemang i Tyskland; ett om stationära tillämpningar och ett mera grundforskningsrelaterat. Så det händer en hel del… Fortsätt läsa Power MEET i Münster

JEC:s uppdaterade LCA studie för fordon och bränslen

JRC (Joint Research Centre) har, tillsammans med partners i JEC samarbetet, släppt den nya versionen av referensverket Well-to-Wheels Analysis of Future Automotive Fuels and Powertrains in the European Context [1].

I JEC samarbetet ingår EUCAR (the European Council for Automotive R&D) och CONCAWE (the oil companies European association for environment, health and safety in refining and distribution).

Mål med studien
Skapa en konsensus om en studie som beräknar energianvändning och växthusgaser för personbilar i EU.

Fortsätt läsa JEC:s uppdaterade LCA studie för fordon och bränslen