Alla inlägg av Magnus Karlström

Assessment of PHEV potential to reduce fuel use in Sweden using GPS data for car movements

En licentiatavhandling blev presenterad förra veckan på ett seminarium. Det övergripande syftet var att bedöma potentialen att minska bränsleförbrukningen av den svenska personbilstrafiken genom en introduktion av laddhybridbilar. Licentiatavhandlingen är skriven av Lars-Henrik Björnsson (Chalmers). Fortsätt läsa Assessment of PHEV potential to reduce fuel use in Sweden using GPS data for car movements

Muskiga framtidsplaner

skrivet av Helena Berg

Förra veckan var det aktieägarmöte hos Tesla. Elon Musk omvaldes givetvis för en kommande treårsperiod som ledare och frontfigur för bolaget. Efter de formella punkterna på dagordningen berättade Elon Musk om företagets framtidsplaner. Huvudfrågorna i presentationen kretsade kring laddinfrastruktur, uppgraderingar, Model X, och Gigafactory. Fortsätt läsa Muskiga framtidsplaner

Route Optimized Energy Management of Plug-in Hybrid Electric Vehicles

En laddhybridbil kan reducera sin rörliga bränslekostnad genom att optimera hur den ska använda sitt fullladdade batteri längs med en känd rutt, detta enligt en avhandling skriven av Viktor Larsson på Chalmers [1]. Viktor försvarade sin avhandling den 12 maj.

En laddhybrid är ofta inställd på att först köra elektriskt så långt som det är möjligt.  På detta sätt garanteras att all den billiga el-energin används innan fordonet börjar använda det dyrare flytande bränslet. När batteriet är netto-urladdat används det sedan som ett mer traditionellt fullhybridbatteri tillsammans med förbränningsmotorn.

Fortsätt läsa Route Optimized Energy Management of Plug-in Hybrid Electric Vehicles

Erfarenheter från batteribytesverksamhet i Kina

Skrivet av Stefan Pettersson och Johan Wedlin

Omställningen från fossilbränsledrift till hållbara alternativ som eldrift kräver någon form av laddinfrastruktur. Debatten pågår i Sverige och det diskuteras exempelvis allt från normalladdning till snabbladdning, olika kontaktdon, laddning stillastående eller under körning, konduktiv eller induktiva tekniker etc. Men en teknik och möjlighet det är ganska tyst om sedan konkursen av Better Place [1] är batteribyten, dvs. i stället för att ladda upp sitt batteri när det sitter fast monterat i fordonet så byts detta i stället ut mot ett annat fulladdat sådant. Ni som har missat filmen där Tesla hinner genomföra batteribyten på två av sina elbilar på samma tid som en bensinslukande Audi tankas kan ägna några minuter åt att se deras film [2]. Fortsätt läsa Erfarenheter från batteribytesverksamhet i Kina

Seminarium om hållbara transporter i Shanghai

Skrivet av Johan Wedlin och Stefan Pettersson, Viktoria Swedish ICT.

I Kina finns det svenska transportklustret [1], ett nätverk av svenska företag med verksamhet inom transportindustrin och etablerade i Kina, bland andra Autoliv, Ericsson,  Luftfartsverket, Scania,  SKF, Volvo Cars och Volvo Group. Klustret leds av Svenska Ambassaden i Peking, Svenska Konsulaten i Shanghai och Hongkong, Tillväxtanalys och Business Sweden i Peking.

Fortsätt läsa Seminarium om hållbara transporter i Shanghai