Kategoriarkiv: Lastbil

TCO-studier, prognoser och kunders preferenser del 1

Trots att HEV kan vara en god ekonomisk affär för en del kunder i Tyskland idag, så har HEV endast 0,9% av marknaden [1].

Det finns också länder/regioner/städer där laddfordon med subventioner är ekonomiska i jämförelse. Ni kan t ex använda amerikanska Alternative Fuels Data Center beräkningsmodell Vehicle Cost Calculator, samt inkludera subventioner för upp till 10 000 USD vid inköp, så finns det några BEV och PHEV modeller som har bättre TCO (total-cost-of-ownership) än jämförbara bilmodeller. Trots att de har bättre TCO i många delstater så har BEV/PHEV i USA inte en dominerande marknadsställning.

Min tolkning är att enbart använda TCO okritiskt som förklaringsvariabel för försäljning går att diskutera.

Därför kommer ni få tips på artiklar och rapporter som diskuterar TCO, kunders preferenser för inköp samt modeller för att göra prognoser för försäljning. Ni får första delen idag.

Ska dock varna er. Jag har läst vetenskaplig litteratur några dagar inom området. Det är inte mycket. Läs extra kritiskt. Fortsätt läsa TCO-studier, prognoser och kunders preferenser del 1

Lätta lastbilar – fokus eldrift samt Sverige

Den här veckan ska jag fokusera på fordon som flyttar gods och inte personer.

Dagens sak är den lätta lastbilen, som är ett fordon som inte får ha en totalvikt på mer än 3,5 ton, samt främst är till för att flytta gods.

Antalet lätta lastbilar växer snabbare i Europa än båda tunga fordon och personbilar.

Lätta lastbilar skulle kunna vara en bra tillämpning för elektrifiering av fordon eftersom de ofta kör i städer.

Så hur går det för elektrifierade lätta lastbilar och hur används egentligen lätta lastbilar i Sverige? Fortsätt läsa Lätta lastbilar – fokus eldrift samt Sverige

Energirelaterad Fordonsforskning

8-9 oktober var Energimyndighetens konferens Energirelaterad fordonsforskning 2014.

Många projekt inom området energirelaterad fordonsforskning var där och presenterade. Ämnena var b la energilager, förbränningsmotorer, elmaskiner, elhybridteknik, elvägar, aerodynamik och bränsleceller.

Det finns nästan 100 presentationer att ladda hem. Energimyndigheten lägger under veckan ut fler presentationer för publik visning. Saknar du någon så finns den troligen snart på webben. 

Presentationerna är uppdelade i de från den 8 okt och de från den 9 okt. Om ni vill få en överblick så ladda hem programmet här (1,3 MB, pdf).

Det är mycket kunskap, projekt och kunskap om vem som gör vad i Sverige.

Har sammanfattat plenumpresentationerna. Fortsätt läsa Energirelaterad Fordonsforskning