Etikettarkiv: EU

Tysklands och Nederländernas handlingsprogram för infrastrukturen för alternativa drivmedel

Inom EU finns ett direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen [1].

I direktivet finns ett krav att senast den 18 november 2016 ska varje medlemsland underrätta kommissionen om sina nationella handlingsprogram för utvecklingen av marknaden för alternativa bränslen inom transportsektorn och utbyggnaden av den tillhörande infrastrukturen.

Sveriges regering antog Sveriges handlingsplan den 17 november [2,3].

Den 28 november var det endast Tjeckien, Slovakien, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Luxemburg och Sverige som hade lämnat in sina handlingsprogram [4]. Fler länder är dock på gång [4].

Idag får ni en sammanfattning av Nederländernas och Tysklands handlingsprogram. Fortsätt läsa Tysklands och Nederländernas handlingsprogram för infrastrukturen för alternativa drivmedel

Vilka bilföretag når 95 g?

skrivet av Magnus Karlström

Alla biltillverkare måste nå det obligatoriskt kravet inom EU på maxutsläpp av 95 g CO2/km 2021.

Kravet är ett medelvärde av alla sålda bilar från det bilföretaget inom EU. Om de inte uppnår kravet får de böta.

Kravet är viktigt och det är en utmaning att nå målet.

Konsultföretaget PA Consulting har gjort en analys vilka bilföretag som når fram. Fortsätt läsa Vilka bilföretag når 95 g?

Kommissionens nya strategi för utsläppssnål rörlighet

skrivet av Magnus Karlström

Strategin innehåller kanske inga skarpa förslag, men den pekar på vad kommissionen kommer att lägga förslag om [1-3].

Ett urval av förslag som kommer:

– Nya CO2 utsläppsnormer för personbilar och lätta lastbilar.

– Normer för koldioxidutsläpp för tunga fordon.

– Stöd till EU-produktion av batterier till fordon.

– De har redan en samrådsprocess för de nya normerna för personbilar [7] och hur de ska arbeta vidare med tunga fordon [8]. Fortsätt läsa Kommissionens nya strategi för utsläppssnål rörlighet

Beskrivning av JRC:s modell om försäljning av lätta fordon med olika drivlinor i EU fram till 2050

Joint Research Centre (JRC) har gjort en modell för att räkna ut marknadsandelar för olika drivlinor för lätta fordon i alla 28 EU-länder under perioden 1995-2050. JRC ska stödja Europeiska kommissionen med evidensbaserade studier för att undersöka förslag om EU policy.

Modellen heter Powertrain Technology Transition Market Agent Model (PTTMAM) och är en simuleringsmodell som använder en agentbaserad metod, som innebär ungefär att olika aktörsgrupper beslut modelleras och sedan finns det en återkoppling mellan olika beslut.

PTTMAM är en grov modell, men det är intressant för den försöker inkludera många samband samt att den antagligen kommer användas för att studera olika EU policy förslag. Fortsätt läsa Beskrivning av JRC:s modell om försäljning av lätta fordon med olika drivlinor i EU fram till 2050

Två EU-rapporter om alternativ bränsleinfrastruktur

I slutet av 2016 ska alla medlemsländer i EU lämna in handlingsprogram om hur de ska arbeta med infrastruktur för alternativa bränslen. Laddinfrastruktur ingår också.

Europeiska kommissionen har finansierat två studier som ska hjälpa medlemsländer med bakgrundsmaterial.

Ni får korta sammanfattningar av de två rapporterna idag. Fortsätt läsa Två EU-rapporter om alternativ bränsleinfrastruktur

EU-sammanställning offentligt finansierade projekt inom elfordon

EU är en stor finansiär av forskning, utveckling och demonstration, b la inom elfordon, laddinfrastruktur och tillhörande ämnen.

Joint Research Centre (JRC) har gjort en sammanställning av alla projekt större än 500 000 EUR (ca 4,7 miljoner SEK) inom elfordon, laddinfrastruktur och tillhörande ämnen [1].

Det skriver att det är för projekt som fått medel från EU eller medlemsstaterna, men de har även med projekt som fått pengar från städer eller regioner.

De har delat upp projekten i demonstrationsprojekt eller FoU-projekt.

Samt i kategorien FoU-projektet har de delat upp projekten i olika kategorier som t ex energilagring eller elmaskiner.

Projekten finns att hitta i deras öppna databas EV RADAR. Varje projekt finns beskriven, det finns en länk till projekt-hemsida samt alla partners finns namngivna. T ex i kategorien Energy Storage finns projekt för sammanlagt 387 miljoner EUR med. Fortsätt läsa EU-sammanställning offentligt finansierade projekt inom elfordon

Sammanställning nyregistrering laddbilar alla EU-länder 2010-2014

Idag får ni en sammanställning av alla nyregistrerade laddbilar i EU-länder under perioden 2010-2014.

Datan är så detaljerad, så den är per fordonsmodell per land och per år.

Jag har lagt över alla data i en excel fil som ni kan ladda hem.

Datan kommer från en rapport som Joint Research Centre (JRC) har skrivit för EU-kommissionen.  JRC är kommissionens expertmyndighet för forskning och utveckling. Fortsätt läsa Sammanställning nyregistrering laddbilar alla EU-länder 2010-2014

Rapport om statusen för alternativa bränslen i EU

Idag får ni en sammanfattning av en rapport om statusen för alternativa bränslen i EU. Rapporten innehåller också rekommendationer för industrin, EU och medlemsstaterna vad de bör göra inom området alternativa bränslen. När EU pratar alternativa bränslen inkluderar de el, vätgas, biodrivmedel, naturgas och gasol. Fortsätt läsa Rapport om statusen för alternativa bränslen i EU