Kategoriarkiv: Personbil

Sammanfattning av stor amerikansk LCA och kostnadsstudie för personbilar (2015) samt (2025-2030)

Forskare från Argonne National Laboratory har tillsammans med den amerikanska bilindustrin, bränsleindustrin, elkraftsindustrin samt andra myndigheter i USA gjort en analys av utsläpp av växthusgaser från bränsleproduktion, fordonsanvändningen samt fordonstillverkningen från nuvarande och framtida (2025-2030) drivlinor och bränslen för medelstora personbilar i USA [1].

Studien innehåller också kostnadsuppskattningar till kund för de olika alternativen.

Det är en rejäl studie, som jag tänkte sammanfatta och analysera idag. Fortsätt läsa Sammanfattning av stor amerikansk LCA och kostnadsstudie för personbilar (2015) samt (2025-2030)

Beskrivning av JRC:s modell om försäljning av lätta fordon med olika drivlinor i EU fram till 2050

Joint Research Centre (JRC) har gjort en modell för att räkna ut marknadsandelar för olika drivlinor för lätta fordon i alla 28 EU-länder under perioden 1995-2050. JRC ska stödja Europeiska kommissionen med evidensbaserade studier för att undersöka förslag om EU policy.

Modellen heter Powertrain Technology Transition Market Agent Model (PTTMAM) och är en simuleringsmodell som använder en agentbaserad metod, som innebär ungefär att olika aktörsgrupper beslut modelleras och sedan finns det en återkoppling mellan olika beslut.

PTTMAM är en grov modell, men det är intressant för den försöker inkludera många samband samt att den antagligen kommer användas för att studera olika EU policy förslag. Fortsätt läsa Beskrivning av JRC:s modell om försäljning av lätta fordon med olika drivlinor i EU fram till 2050

Global EV Outlook 2016 samt syntesrapport om bränsleceller

IEA har släpp sin rapport om Global EV Outlook 2016. Ni får en sammanfattning av den längre ner, men först lite mer om bränsleceller.

Förra veckan fick ni tips om möjligheten att provköra bränslecellsbilen HyKangoo i Göteborg samt Stockholm.

Det är också möjligt provköra HyKangoo samt Hyundais bränslecellsbil den 16 juni i Malmö. För inbjudan till ”Bränslecellsfordon i ett fossilbränslefritt Skåne”klicka här (pdf).

Om ni vill läsa mer om utvecklingen om bränsleceller kan ni läsa en nyligen publicerad svensk syntesrapport om forskning och marknadsutveckling inom bränslecellsområdet 2015.

Rapporten är framtagen inom projektet ”Teknikbevakning av bränslecellsområdet”. Projektet genomförs under åren 2014-2016 inom ramen för Svensk Hybridfordonscentrum, SHC, med Energiforsk som koordinator och projektledare. Fortsätt läsa Global EV Outlook 2016 samt syntesrapport om bränsleceller

Roland Berger om framtiden för CO2 policy vägtransporter i EU 2030

Ett antal bilföretag och oljeföretag har låtit konsultfirman Roland Berger göra en studie om att hitta kostnadseffektiva sätt att minska växthusgasutsläppen från vägtransportsystemet i EU fram till 2030.

Slutsatserna är värda att lyssna på. Kanske inte för att de är sanna utan för vilka som säger det.

Dagens nyhetsbrev är en beskrivning, samt lite analys av studien.

Studien är intressant för vilka som står bakom, men också för att den visar att debatten har börjat ordentligt om vad EU ska göra med transportsektorn efter 2020. Fortsätt läsa Roland Berger om framtiden för CO2 policy vägtransporter i EU 2030

Kinesiska biltillverkarnas planer för fordon med eldrivlina

Kina är världens största marknad för fordon. Från och med 2015 kommer de med god sannolikhet vara världens största marknad för laddfordon.

Hela Kina håller på att förberedda sig för nästa femårsplan. Det gör även deras fordonsindustri. De har planer för  ”New Energy Vehicles” (NEV), som är samlingsnamnet för laddfordon och bränslecellsfordon. Staten har också släppt nya försäljningsmål för NEV för 2020, 2025 och 2030.

Stödet för satsningen på NEV, som strategi att stärka den imhemska bilindustrin,  finns från högsta ledningen i kommunistpartiet och neråt.

”Some time ago, Xi Jinping explained it very well, saying that developing new energy vehicles is the Chinese auto industry’s only road to grow from being big to being strong,” [1].

[1] ‘From big to strong’: China sees competitive edge in green cars. Reuters. 11 sep 2015.länk Fortsätt läsa Kinesiska biltillverkarnas planer för fordon med eldrivlina

Utvecklingen av Nissan LEAF i siffror

Idag får ni en sammanfattning av Nissan LEAF i siffror.

LEAF började säljas 2010 i Japan och USA, men egentligen började försäljningen ordentligt 2011.

Den är den vanligaste laddbilen i världen (ca 20% av alla laddbilar är en LEAF) och det är fortfarande den modell som säljer bäst (ca 10% av all laddbilsförsäljning i världen 2015).

Nissan har presenterat uppdateringen för modellår 2016. De har ökat batteristorleken, utökat batterigarantin samt förbättrat infotainmentssystemet  för de två dyrare utrustningsnivåerna. Den nya LEAF ska börja säljas i Europa januari 2016. I USA säljs den redan. Fortsätt läsa Utvecklingen av Nissan LEAF i siffror

Sammanställning nyregistrering laddbilar alla EU-länder 2010-2014

Idag får ni en sammanställning av alla nyregistrerade laddbilar i EU-länder under perioden 2010-2014.

Datan är så detaljerad, så den är per fordonsmodell per land och per år.

Jag har lagt över alla data i en excel fil som ni kan ladda hem.

Datan kommer från en rapport som Joint Research Centre (JRC) har skrivit för EU-kommissionen.  JRC är kommissionens expertmyndighet för forskning och utveckling. Fortsätt läsa Sammanställning nyregistrering laddbilar alla EU-länder 2010-2014

Laddbilar i svenska offentliga organisationer – disputation

Idag får ni Stefan Petterssons sammanfattning och kommentarer på Martina Wikströms disputation. Martinas avhandlingen heter Electric vehicles in action [1].

Martina har huvudsakligen kartlagt praktiska och politiska förutsättningar för laddbilar i svenska offentliga organisationer.

Ni kan också läsa en intervju med Martina [2].

[1] Electric vehicles in action. Martina Wikström. KTH. Royal Institute of Technology School of Chemical Science and Technology. Department of Chemical Engineering and Technology. länk fulltext (pdf).

[2] Hon kartlägger kommunernas introduktion av laddfordon. Svenskt Hybridfordoncentrum. Intervju med Martina. 28 sep 2015. länk Fortsätt läsa Laddbilar i svenska offentliga organisationer – disputation