Kategoriarkiv: Marknad

Uppgörelsen mellan VW och amerikanska myndigheter, delstater och konsumenter samt gripandet av chefer hos VW

Uppgörelsen mellan VW och Kaliforniens/USA:s myndigheter/konsumenter om lagbrott om dieselutsläpp är numera huvudsakligen klar. Några VW-anställda i USA är också under utredning. Ni får en genomgång av läget i USA idag.

En av de intressanta delarna i uppgörelsen är att VW måste investera 2,4 miljarder USD i ZEV (Zero Emission Vehicle) åtgärder.

Fortsätt läsa Uppgörelsen mellan VW och amerikanska myndigheter, delstater och konsumenter samt gripandet av chefer hos VW

EU-studie om utsläpp med många laddbara personbilar i EU

skrivet av Magnus Karlström

Europeiska miljöbyrån (EEA) är en byrå inom Europeiska unionen.

De har finansierat en studie om hur laddbara personbilar kan påverka elnätet samt utsläpp fram till 2050 i EU [1-3]. I samband med att de släppte den studien publicerade de också en populärvetenskaplig studie om miljöfrågor och elfordon [5]. Fortsätt läsa EU-studie om utsläpp med många laddbara personbilar i EU

Nulägesrapport inom samordningsuppdraget fossilfri transportsektor

”Varför är vi inte fossilfria idag? Hinder och utmaningar beskrivs i en nulägesrapport som lämnas in till Regeringskansliet idag.

Att ställa om transportsektorn till fossilfrihet är komplext och det finns många olika förslag till lösningar. Som en del i uppdraget att ta fram en nationell strategi för omställningen till fossilfrihet har Energimyndigheten tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen gemensamt tagit fram en nulägesbeskrivning av dagens transportsystem.

Nulägesbeskrivningen beskriver exempel på hinder och utmaningar till varför transportsystemet inte är fossilfritt idag men också pågående strategiskt arbete inom transportområdet.”

Läs rapporten här (82 sidor, pdf).

[1] En fossilfri transportsektor kräver samordning och engagemang. Energimyndigheten. 28 okt 2016. länk

Biltillverkare och mobilitetsföretag

OMEV ska huvudsakligen syssla med att granska nyheter om fordon med eldrivlinor.

Men fordonsföretagen som gör fordon med eldrivlinor står inför möjligheten att transportsystemet kommer förändras mycket.

En möjlighet är nya mobilitetstjänster som t ex Uber sysslar med. Det finns en koppling mellan fordonsföretagen, nya mobilitetstjänster och fordon med eldrivlinor.

Martin Borgqvist gör analys om det i dagens nyhetsbrev. Fortsätt läsa Biltillverkare och mobilitetsföretag

Tysk överenskommelse om inköpsstöd för laddbilar klar samt uppdaterat program för SHC konferens 24 maj

Idag får ni ett uppdaterat program för SHC:s konferens den 24 maj.

En överenskommelse mellan tysk bilindustri och tyska staten om stöd för inköp av laddbilar i Tyskland blev offentlig igår. Fortsätt läsa Tysk överenskommelse om inköpsstöd för laddbilar klar samt uppdaterat program för SHC konferens 24 maj

Tyskland beslutar om stöd för laddbilar?

Tyskland verkar ha tagit det första steget för ett inköpsstöd för laddbilar.

Det är inte helt klart. Ett första steg är att klockan 11 idag kommer ansvariga ministrar ha en presskonferens om en möjlig överenskommelse med bilindustrin.

Igår kväll hade Merkel, en hel del ministrar och chefer från den tyska bilindustrin ett möte för att diskutera stödet. En del information har kommit ut, men kl 11:00 får vi veta mer.

Sen måste beslutet gå igenom tyska Bundestag. Fortsätt läsa Tyskland beslutar om stöd för laddbilar?

33rd International Battery Seminar and Exhibit – del 1 prognoser om elfordon- och batteripris

Idag får ni Johan Scheers bevakning av en batterikonferens.

Han skriver om batteripris- och elfordonsprognoser.

33rd International Battery Seminar and Exhibit (ISBE), Fort Lauderdale, 21-24 mars – Rapport 1(2): Ytterligare en prognos för elfordon- och batteripris

Fortsätt läsa 33rd International Battery Seminar and Exhibit – del 1 prognoser om elfordon- och batteripris

Jmfr om laddbilsbestånd i Europa

Förra veckan tipsade jag om två rapporter som ska stödja medlemsländer att ta fram handlingsprogram för alternativ infrastruktur. Alla medlemsländer måste i november skicka mål och förslag på åtgärder om alternativ infrastruktur till kommissionen.

Bil Sweden skrev förra veckan en pressrelease om att Sverige har den tredje största marknadsandelen för laddbara personbilar i världen [1]. Slutsaten gäller för året 2015.

Idag jämför jag Sveriges bestånd av laddbara personbilar med andra länder i EU samt Norge och Schweiz. Jämförelsen är baserad på siffror från EU-rapporterna som b la använder statistik från AVERE (The European Association for Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicles). AVERE hade samlat in statistik fram till november 2015. Fortsätt läsa Jmfr om laddbilsbestånd i Europa