Alla inlägg av Magnus Karlström

Dokumentation från konferensen Applied Research on Charging Infrastructure symposium

Nederländerna har en årlig konferens om framtiden för laddinfrastruktur. De kallar konferensen ARCHI Symposium.

De har på ett mycket elegant sätt dokumenterat konferensens presentationer, slutsatser och annat i en webbaserad lösning för dokumentation. Ni kan hitta det mesta från konferensen här.

Jag har gjort ett urval av resultat från konferensen. Det var mer än tjugo presentationer och jag skriver bara om fyra. Fortsätt läsa Dokumentation från konferensen Applied Research on Charging Infrastructure symposium

Rapport om Kalifornien som förgångstat

skrivet av Jens Hagman (KTH)

Kalifornien ses ofta som en av de mest progressiva regionerna i världen; förutom en blomstrande tekniksektor har delstaten en lång historia av progressiva politiska beslut med syfte att minska miljöpåverkan från bland annat transportsektorn. I en intressant rapport skriven av 2030 Sekretariatet har man undersökt Kalifornien närmare, med fokus på vad Sverige kan lära av delstatens transportpolicy [1]. Rapporten är omfattande, jag har därför valt att göra ett axplock av intressanta aspekter i detta nyhetsbrev. Rapporten i sin helhet är väl värd att läsa. Fortsätt läsa Rapport om Kalifornien som förgångstat

The Masdar Report on Technologies for Future Smart City Transit

Transportsystemet i världens städer har utmaningar, som t ex trängsel, luftföroreningar och olyckor. 

Det sker dock en snabb utveckling av teknologier, som kan mildra utmaningar. De är t ex eldrift, autonoma fordon, men också t ex maskinlärande och bättre sensorer. Det utvecklas samtidigt nya affärsmodeller och styrmedel.

Skiftena som pågår är sammanfattade och analyserade i en ny rapport, som heter The Masdar Report on Technologies for Future Smart City Transit, som går att ladda hem här (pdf).

Målgruppen för rapporten är beslutsfattare i städer. Rapporten är skriven av Masdar med hjälp av Bloomberg New Energy Finance. Masdar är ett statsägt bolag i Abu Dhabi, som sysslar med förnyelsebar energi. Masdar är kanske mest känt för att de utvecklar staden/stadsdelen Masdar City. Fortsätt läsa The Masdar Report on Technologies for Future Smart City Transit

Biltillverkare och stater är på väg mot elektrifiering, men vart är konsumenterna?

skrivet av Jens Hagman (KTH)

Bilindustrin har tillsammans annonserar 90 miljarder USD i investeringar inom elektrifiering [1] och nästan dagligen ser vi nya internationella och lokala lagförslag om miljözoner, totalförbud och höjda skatter för fossildrivna drivlinor. Är (el)vägen till stora marknadsandelar då spikrak för laddbara personbilar (elbilar och laddhybrider)? En nulägesanalys ger andra signaler. Med undantag för Norge har laddbara personbilar fortfarande låga marknadsandelar på de flesta marknader runt om i världen. Bilköparna har ännu inte tagit steget till laddbara personbilar, globalt utgör de mindre än 1% av nybilsförsäljningen [1]. Fortsätt läsa Biltillverkare och stater är på väg mot elektrifiering, men vart är konsumenterna?

AB Volvo säljer ellastbilar, Scania och Northvolt samarbete, GREAT enkät samt kort om Davos

skrivet av Magnus Karlström

Det händer mycket.

Jag hade egentligen tänkt skriva om World Economic Forum, som har varit Davos. De har sänt live i några dagar.

Ni får kortversionen om Davos. Världen ser ut att få stor tillväxt och handel 2018 och 2019. Men på sikt ser det sämre ut. T ex IMF ber världens regeringar att göra reformer nu. Det finns problem som låg produktivitet, för många äldre i många ekonomier, stora tekniska förändringar som kräver stora utbildningsinsatser, samt risker för handelskrig. Det finns också problem med att tillväxten inte sprids tillräckligt utan det främst är några få grupper som gynnas.

Många VD:ar i de stora företagen håller med om att världsekonomin ser stark ut, men de är också oroliga på sikt.

När det gäller vilka risker världen står inför är det numera miljörisker och cyberrisker, som dominerar på medellång sikt. 1000 internationell experter har fått tycka till i The Global Risk Rapport. Geopolitiska problem kommer troligtvis öka.

Ni kan se en graf över vilka risker som finns och hur de rankar i kategorierna trolighet och storlek på problem här. De har gjort den här studien flera år. Miljöriskerna har ökat i betydelse.

Nu åter till nyheter inom elfordon.

AB Volvo börjar sälja ellastbilar 2019.

Scania och Northvolt inleder samarbete för fordonselektrifiering

Samt EU-projektet GREAT ber er fylla i en enkät om ert mobilitetsbehov.

Mer om dessa nyheter och önskemål längre ner. Fortsätt läsa AB Volvo säljer ellastbilar, Scania och Northvolt samarbete, GREAT enkät samt kort om Davos

Laddinfra Västra Götaland samt Stockholm samt Regeringsuppdrag om laddinfra längs större vägar

Laddinfrastruktur för elfordon – Strategisk studie för utbyggnad av publik laddning i Västra Götalands län

En strategisk studie för utbyggnad av publik laddning i Västra Götalands län är publicerad.

Den innehåller en sammanställning av befintlig publik laddinfrastruktur och rekommendationer för fortsatt utbyggnad i Västra Götalands län.

Rapporten finns att läsa här (pdf, 48 sidor).

Presentation av studiens resultat finns här.

Rapporten har producerats inom Länsstyrelsens projekt ”E-WEST”.
Projektet är finansierat av Energimyndigheten. Fortsätt läsa Laddinfra Västra Götaland samt Stockholm samt Regeringsuppdrag om laddinfra längs större vägar

Styrmedel för laddbara personbilar och effektiva åtgärder för laddinfrastruktur

skrivet av Magnus Karlström

Internationellt erkända forskare har sammanställt rekommendationer för beslutsfattare om laddinfrastruktur och styrmedel för laddbara personbilar. Forskarna kallar sig The International Electric Vehicle Policy Council. 

Rekommendationerna är baserade på sammanställningar av den vetenskapliga litteraturen.

De tjugofem forskarna är från många länder och från Sverige medverkar Frances SpreiSten KarlssonLars-Henrik Björnsson och Niklas Jakobsson. Fortsätt läsa Styrmedel för laddbara personbilar och effektiva åtgärder för laddinfrastruktur