Batterier: strategiskt för Europas konkurrenskraft

Skrivet av Helena Berg

Marknaden för elfordon växer snabbt. För närvarande produceras nästan alla Li-jonceller till dessa fordon av kinesiska, japanska och koreanska tillverkare. Samtidigt som den europeiska bilindustrin genererar 4 % av EUs BNP och sysselsätter omkring 12 miljoner människor [1]. Europa producerar mindre än 1 % av den globala produktionskapaciteten av Li-jonceller, främst för olika nischmarknader. Fortsätt läsa Batterier: strategiskt för Europas konkurrenskraft

EU-parlamentet vill ha mer infrastruktur för alternativa bränslen?

skrivet av Magnus Karlström

Europaparlamentets utskott för transport och turism (TRAN) röstade igår för mer mål och stöd för alternativ bränsleinfrastruktur i EU [1,2,3]. 

Det kanske inte låter så viktigt, men min gissning är att vi kommer höra mer om detta. Fortsätt läsa EU-parlamentet vill ha mer infrastruktur för alternativa bränslen?

IAA – trender och nyheter

skrivet av Magnus Karlström

Mässan för kommersiella fordon, IAA i Hannover, pågår.

Några trender:

 • Marknaden för kommersiella fordon växer.
 • Mycket diskussion om de nya CO2-kraven för tunga fordon.
 • Många nyheter om eldrivna lätta lastbilar ihop med “last mile” lösningar.
 • Även nyheter om eldrivna större lastbilar.
 • Inte så mycket bussnyheter. Det verkar som många av busstillverkarna väljer andra mässor, men Daimler investerar i Proterra.
 • MoU på 1 000 bränslecellslastbilar från Hyundai till Schweiz.

Fortsätt läsa IAA – trender och nyheter

Hur investerade världen i Energi 2017

skrivet av Magnus Karlström

Pengar berättar mycket. IEA (International Energy Agency) har sammanställt hur världen investerar i energi [1-5]. Trenderna bestämmer hur vår värld kommer se ut framåt. 

Huvudtrender – för lite investeringar för att nå samhällsmål

 • Investeringen är troligtvis otillräckliga för att nå miljömål och tillräckligt bra energitillgänglighet.
 • Andelen av investeringar som kommer från stater har ökat i relation till privata investeringar.
 • Styrmedel har ökat i betydelse som förklarande faktor var investeringar går.
 • Olje- och gassektorn satsar mer på projekt som är kortvariga.
 • Elsektorn är den sektorn som står för störst investeringar. De gick om olje – och gassektorn för några år sedan.
 • Inom elsektorn går större delen till förnyelsebart och investeringar i nät.
 • Satsningar på statlig forskning och utveckling inom energiforskning har ökat.

Fortsätt läsa Hur investerade världen i Energi 2017

Electromobility – Back to the future

skrivet av Jens Hagman (KTH)

Igår gick seminariet ”Electromobility – Back to the future” av stapeln. Heldagsseminariet arrangerades av Chalmers och ett bra intro till seminariet är denna korta film (ca 3,5 min). Seminariets talare var nästan genomgående forskare, lite extra kul var att flera internationella gästforskare även presenterade sin forskning.

Seminariet var uppdelat på fyra teman: Visions for the Future, Liveable Cities, Technology Aspects on Electromobility, samt Policies, Regulations and Driving Forces. Nedan är en kort sammanfattning från varje tema med fokus på vägfordon (elflygplan är tyvärr exkluderade). Alla presentationer kommer dock att släppas i sin helhet på seminariets hemsida inom några dagar [1].    Fortsätt läsa Electromobility – Back to the future

Bevakning av 13th European Solid Oxide Fuel Cell & Solid Oxide Electrolyzer Forum och World Hydrogen Energy Conference

13th European Solid Oxide Fuel Cell & Solid Oxide Electrolyzer Forum (13th EFCF), Lucerne, Switzerland

Attended by Jan Froitzheim (Chalmers)

The 13th European Fuel Cell Forum (EFCF) was held during the first week of July this year in Lucerne. This conference series is held every year in Lucerne, while in odd years the focus is on PEMFC, in even years the focus is on SOFC. Since 2014 also Solid Oxide Electrolysis (SOE) is included in the scope of the conference. The 2020 EFCF will be held from the 30th of June until the 3rd of July and will be chaired by Anke Hagen and Peter Vang Hendriksen (both DTU). One of the characteristics of the Lucerne meetings is a rather high share of presentations and representatives from industry. Fortsätt läsa Bevakning av 13th European Solid Oxide Fuel Cell & Solid Oxide Electrolyzer Forum och World Hydrogen Energy Conference

Konsekvenser av många eldrivna lastbilar i EU

av Magnus Karlström

Växthusgasutsläppen från lastbilar ser ut att öka i EU med befintliga trender. Batteridrift, bränsleceller och elvägar är alla möjligheter för att minska utsläppen av växthusgaser från lastbilar.

Frågan är dock hur snabbt kan dessa nya teknologier komma in i lastbilar och vad får det för konsekvenser för ekonomi, jobben och växthusgasutsläpp i EU.

Organisationen European Climate Foundation har sammankallat en grupp, som gjort en analys av frågorna. Rapporten blev publicerad igår [1-3]. Fortsätt läsa Konsekvenser av många eldrivna lastbilar i EU

Status for elektromobilitet i Norge – del 2

skrivet av Erik Figenbaum (TØI)

Elbilene er inne i en rivende teknologisk utvikling.

 • Rekkevidde fra 300 km og oppover er i ferd med å bli standard. Teknisk kan det bli mulig å nå 1000 km rekkevidde i henhold til offisiell rekkeviddetest.
 • Marginalkostnadene ved å installere større batteri når biler først er utstyrt med batteri er lave. Fremtidens biler vil derfor få forholdsvis store batteripakker. Bilprodusentene ser ut til å kostnadsoptimalisere rekkevidden til 400-600 km.
 • Lading blir raskere, både hjemme der 7 kW lader i bilen er i ferd med å bli standard, og hurtiglading som øker fra dagens 50 kW til 150 kW-350 kW.
 • Utvalget av modeller øker raskt. Flere bilmerker kommer med elbiler, og det kommer mellomstore biler og SUVer på markedet i løpet av 2018-2020. Dette er viktig for videre ekspansjon av markedet.
 • Kjøpspris per km rekkevidde går raskt nedover.

Fortsätt läsa Status for elektromobilitet i Norge – del 2

Status for elektromobilitet i Norge – del 1

skrivet av Erik Figenbaum (TØI)

Stortinget har vedtatt en målsetning om at det bare skal selges nullutslippsbiler fra 2025 i Norge. Med nullutslippsbiler menes i denne sammenheng biler uten avgassutslipp, det vil i praksis si elbiler og hydrogen brenselcellebiler. Ladbare hybridbiler vil ikke passe inn da de kan gå delvis på bensin/diesel og delvis på strøm. Fortsätt läsa Status for elektromobilitet i Norge – del 1

”Solid-state”: mycket snack…

skrivet av Helena Berg

Det snackas mycket nu om ”solid-state batteries” – fastfasbatterier. Vi ser pressreleaser från start-ups, uttalanden från höga chefer inom fordonsindustrin och diverse forskningsgenombrott rapporteras från universitet runt om i världen. Teknologin som ska rädda elbilen: lång körsträcka i kombination med supersnabb laddning. Samt att batterierna ska vara oerhört mycket säkrare än dagens Li-jonbatterier. Är det så att Toyota har batterierna i produktion 2020?

Sant eller hype? Idag tittar vi lite närmare på teknologin, företagen och förväntningarna. Fortsätt läsa ”Solid-state”: mycket snack…