Statistik

Statistik är ett viktigt medel för att skapa förståelse för utvecklingen av energieffektiva transporter. Nedan försöker vi samla och presentera publikt tillgänglig data i ämnet. Både grundkälla och den eventuellt bearbetade informationen länkas till om ni skulle vilja analysera informationen vidare.

Försäljning av elektrifierade personbilar, Sverige

Källa: http://www.trafa.se/sv/Statistik/Vagtrafik/Fordon/
Syntes: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aq5uJ69pXZvydE5CTi1lYVpETzV1SjNiUUZ6MnhQQmc&usp=sharing

 Försäljning av elektrifierade personbilar, USA

Källa: http://www.hybridcars.com/market-dashboard.html
Syntes: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aq5uJ69pXZvydE5CTi1lYVpETzV1SjNiUUZ6MnhQQmc&usp=sharing

Friflytande bilpooler

Bilpooler där fordonen inte behöver (eller kan) förbokas etableras i en stor mängd länder. Nedan karta ger en överblick över nuvarande status.

= Elektriska fordon = Fossildrivna fordon = Elektriska och fossildrivna fordon = Stängd =Planerad

Den klart största aktören, car2go, har expanderat kraftigt och publicerar med hyfsad regelbundenhet information vilka platser det etablerat sig på antal fordon och antal användare här. Följande grafer ger en översikt av utvecklingen.

Syntes: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aq5uJ69pXZvydDNHV3FOMkpGZldlWVIxbnhxeFpLcFE&usp=sharing