#Rapidgate – Nissan Leaf och snabbladdning

Nissan Leaf 2018 lanserades i början av året och hade innan lanseringen fått en hel del beröm: ett prisvärt helelektriskt erbjudande utrustat med ett 40 kWh batteri och med 378 km körsträcka. Med DC-laddaren kan man ladda upp batteriet från 0 till 80 procent på drygt en halvtimme. Men det verkar som att antalet gånger ett Nissan Leaf batteri kan snabbladdas begränsas av Nissan: det tar längre tid att ladda än vad föraren/användaren trott. Nyheter om de snabbladdningsproblemen med Nissan Leaf spred sig snabbt över internet under #rapidgate.

Vad var det frågan om? Vi försöker titta lite närmare på detta som kom snabbt och försvann.

#Rapidgate – Nissan Leaf och snabbladdning

Skrivet av Helena Berg

Om en Nissan Leaf 2018 laddas ofta varje dag (fler än 2 ggr med DC-laddning) laddas batteriet inte alltid fullt och laddningen tar längre tid. Detta är inte ett problem för många användare, i synnerhet om man inte kör mer än typ 50 km per dag och inte behöver snabbladda varje gång. Men det kan ställa till det för längre resor (räckvidden är 378 km (körcykel NEDC)). Orsaken till den långsammare laddningen och de lägre laddningskapaciteterna är en inbyggd funktion som enligt Nissan finns för att spara på batterilivslängden.

Den första generationen Nissan Leaf fick rykte om sig att batterierna försämrades snabbare än vad Nissan förutsagt. För att säkerställa att nästa generation Leaf inte skulle ha samma problem har Nissan lagt till dessa skyddsåtgärder, vilket i sin tur resulterat i det som nu kallas Rapidgate. Förutom att laddningen inte är optimal har den nya Nissan Leaf också ett annat problem. Batteripacket verkar bli varmare fortare än förväntat, i synnerhet vid längre användningstider. Detta beror på troligtvis på att Nissan fortfarande använder ett luftkylt system, jämfört med andra tillverkare som vanligtvis använder vätskekylda batteripack.

Nissan begränsar laddeffekten

Problemen associerade med Rapidgate uppstår dock endast vid extrem användning och kommer inte att påverka de allra flesta som använder bilen i stadsmiljö eller på landsväg med begränsad körsträcka per dag. Inledningsvis annonseras att man kunde snabbladda från 0 till 80% på bara 40 minuter. Senare började Nissan annonsera laddningstider mellan 40 och 60 minuter. Funktionen som implementerats begränsar laddeffekten kraftigt, i vissa fall ner till ca. 25 kW. Nissan uppgav att laddeffekten begränsare på grund av en inbyggd säkerhetsfunktion som är till för att skydda batteriet mot överhettning, samt att detta förlänger batteriets livslängd. Huvudskälet torde vara en bristande temperaturstyrning: en kompromiss mellan batterikapacitet och fysisk storlek på batteriet (vätskekylning tar oftast större plats).

Ny batterikemi en av orsakerna till begränsningarna

Det nya batteriet har i samma fysiska storlek som förra generationen och är fortfarande monterat i golvet. Lika många celler (192 stycken) har installerats, men med en uppdaterad cellkemi. Nissan har bytt batterikemi till en nickelrik NMC-variant: NMC622. Siffrorna avser procent av respektive metall: 60% Ni, 20% Mn och 20% Co. Grovt räknat – ju större andel nickel desto högre energitäthet. Dock har nickelrika NMC-varianter en nackdel: de är mindre termiskt stabila. En eventuell termisk rusning sker vid lägre temperatur och det blir viktigare att ha ett kylsystem med god styrning för att skydda batteriet och försäkra sig om att det arbetar vid en optimal temperatur.

Ifjol sålde Nissan sitt batteriföretag AESC till kinesiska GSR för en miljard USD [1], men än finns AESC-celler i Leaf. Batterierna till nästa årsmodell (2019) kommer med största sannolikhet vara NMC811-celler från LG Chem och har på så sätt ett annat läge när det gäller t.ex. garantifrågor.

Har försäljningen påverkats? Vad gör Nissan åt #rapidgate?

Bara genom att följa Twitter inser nog många att något måste göras. Och tittar man på försäljningsstatistiken i Japan och Norge blir man klart övertygad, eller? I Japan såldes 2997 Leaf under mars månad, och bara 874 under april [2]. I Norge var det nästan lika dåligt: under mars månad såldes 2340 Nissan Leaf, i april 1211 och i maj 716 [3]. Om minskningen beror på #rapidgate eller på generella leveransproblem går i dagsläget inte att få någon klarhet i.

För att förbättra bilens prestanda och erbjuda Nissan Leaf till elbilköpare som är i behov av längre räckvidd per dag, kommer Nissan erbjuda ett ännu kraftfullare 60 kWh batteri och betydligt längre räckvidd jämfört med det 40 kWh-batteri som nu finns tillgängligt [4]. Denna nya variant kommer också att få vätskekylning, som torde leda till minskat slitage och längre livslängd.

Egna kommentarer

Nissan har helt enkelt gjort en avvägning mellan att ändra det ’fysiska’ och det ’digitala’ batteriet, och samtidigt infört en ny battericell. Det är klokt att begränsa snabbladdning och säkerställa att temperaturen inte höjs i packet. Ett luftbaserat kylsystem torde vara billigare än ett vätskebaserat, samt borde ta mindre plats.

Tror vi får se ett helt nytt upplägg med nästa Leaf – kemi, temperaturstyrning och fysisk storlek (ett måste om de ska ha 60 kWh?).

Har du egna erfarenheter med begränsad laddning av din Nissan Leaf 2018 får du gärna uppdatera oss i redaktionen.

[1] Nissan Selling Battery Business to GSR for $1 Billion. 2017 8 augusti. Bloomberg. länk

[2] Nissan Leaf sales declined last month. PushEVS. 8 maj 2018.
länk

[3] Stats for Nissan Leaf. Registreringer av nye elbiler. länk

[4] Nissan officially lists 60 kWh version of its Leaf. Electrive. 5 januari 2018. länk