IEA: Endast 4 av 38 teknologier utvecklas tillräckligt snabbt för att nå klimatmål

skrivet av Magnus Karlström

International Energy Agency (IEA) har betygsatt 38 energiteknologier [1].

Betyget handlar om teknologierna är på rätt spår för att ta sin del för att nå klimatmål.

Endast 4 av 38 är på rätt spår. Det går helt enkelt för långsamt för de flesta.

IEA har publicerat sin utvärdering på en hemsida, som heter Tracking Clean Energy Progress.

Solceller, datacenter, belysning och elfordon är de som är på rätt spår

Solceller (länk till IEA:s analys) fortsätter att öka globalt. IEA tror att 2700 TWh kommer produceras 2030 från solceller. 2017 var det 416 TWh.

Elfordon är också en teknologi som har rätt utveckingskurva. IEA bedömer att den globala bilflottan kan bestå av 14% av eldrivna personbilar 2030. Då behövs en tillväxttakt på ca 40% varje år. 2016 till 2017 var tillväxttakten 54%.

Belysning och datacenter utvecklas också på rätt spår.

Kraftsektorn har fel trend

Kraftsektorn har fel trend. 2017 ökade växthusgasutsläppen med 2,6%. För att nå klimatmål bör utsläppen i medel minska med 4% per år till 2030.

Utsläppen globalt var 491 g CO2/kWh 2017. 2030 bör de vara 220 g CO2/kWh.

Några energiteknologier som inte utvecklas tillräckligt snabbt åt rått håll är kolkraftvågkraft, Concentrating solar power, geotermisk samt koldioxidavskiljningen.

Byggsektorn har fel trend

Energieffektivivitet sjunker för långsamt samt det byggs väldigt många mer bostäder globalt.

Energianvändningen för byggnader var 2835 Mtoe (Million Tonnes of Oil Equivalent) 2010. 2017 var den 3000 Mtoe.

Transportsektorn behöver vi arbeta mer med, problemområden är flyget och biodrivmedel

IEA bedömer att de finns några positiva trender med transportsektorn t ex den snabba utvecklingen med elfordon.

IEA bedömer att de finns två områden som inte utvecklas tillräckligt snabbt. Det är flygtrafiken och biodrivmedel.

Användningen av biodrivmedel växer globalt för långsamt enligt IEA. Ökningen av användningen av biodrivmedel var endast 2% mellan 2016 och 2017, samt IEA bedömer att tillväxten endast kommer vara 3% de närmsta fem åren.

Det är för långsamt i relation vad IEA bedömer nödvändigt. Tillväxttakten måste minst vara 10% per år. Samt de är också viktigt enligt IEA att biodrivmedel uppnår hållbarhetskriterier.

Flygtrafiken har också verkligen fel trender.

Vätgas har en någorlunda utvecklingen enligt IEA.

Egna kommentarer

IEA jämför trenderna med sin eget scenario Sustainable Development Scenario (SDS). Det är ett scenario. Det finns fler.

Att nästan allt går för långsamt känns inte som något nytt. Jag tycker det är extra jobbigt att kraftsektorns utsläpp inte sjunker tillräckligt snabbt.

Att solceller och elfordon har en snabb utvecklingskurva är inte något nytt. De är tydligen två av de fyra framgångsområdena.

Hemside-sammanställningen var ett bra sätt att få en överblick. Läsvärt. Jag gillar också att de gör en uppdatering varje år.

Referenser

[1] Only 4 out of 38 clean-energy technologies are on track to meet long-term climate goals: IEA. 23 maj 2018. länk

[2] Biofuels for transport Tracking Clean Energy Progress. IEA. 23 maj 2018. länk