Laddinfra Västra Götaland samt Stockholm samt Regeringsuppdrag om laddinfra längs större vägar

Laddinfrastruktur för elfordon – Strategisk studie för utbyggnad av publik laddning i Västra Götalands län

En strategisk studie för utbyggnad av publik laddning i Västra Götalands län är publicerad.

Den innehåller en sammanställning av befintlig publik laddinfrastruktur och rekommendationer för fortsatt utbyggnad i Västra Götalands län.

Rapporten finns att läsa här (pdf, 48 sidor).

Presentation av studiens resultat finns här.

Rapporten har producerats inom Länsstyrelsens projekt ”E-WEST”.
Projektet är finansierat av Energimyndigheten.

Rekommenderad utbyggnad

”Studien visar att det endast krävs snabbladdare på 14 strategiska platser för att komplettera redan befintliga snabbladdare och möjliggöra längre elbilsresor genom i stort sätt hela Västra Götalands län.

Ytterligare 3 platser rekommenderas för uppförande av större snabbladdningsstationer som kan ladda upp till tre elbilar samtidigt.

På 18 av länets lite större orter rekommenderas dessutom uppförande av snabbladdare för att även tillgodose laddbehovet för elbilister som dagligen kör längre sträckor inom den egna kommunen.

För att möta behovet av ökad laddeffekt och minska laddtiderna rekommenderas att de snabbladdare som ska komplettera korridorstrukturen har en minsta laddeffekt på 150 kW. För att öka tillgängligheten bör dessa snabbladdare endast utrustas med DC-laddning med CHAdeMO och CCS.

Även befintliga laddplatser utefter de större vägarna i länet behöver uppgraderas för att leverera 150 kW laddeffekt så att mer än en elbil ska kunna ladda åt gången.”

”Generellt rekommenderas även att laddplatser förses med tydlig skyltning om parkeringsförbud och max laddtid. Det krävs även tydligt ansvar för drift och underhåll samt att samtliga laddplatser rapporteras in i Sveriges två nationella databaser.

Även realtidsdata bör lämnas ut för att informera elbilister om laddplatsen är tillgänglig eller ej (ledig, upptagen eller trasig).”

Uppdrag om laddinfrastruktur längs större vägar

”Regeringen uppdrar åt Trafikverket att göra en översyn av hur bristen på laddinfrastruktur längs större vägar kan avhjälpas.

I uppdraget ingår att bedöma hur behovet av laddinfrastruktur längs större vägar förväntas utvecklas, analysera vilka nyttor, kostnader och andra konsekvenser som en utbyggnad av snabbladdare längs större vägar är förknippad med samt möjliga affärsmodeller som kan främja en tillräcklig utbyggnad.”

”Statens energimyndighet ska bistå Trafikverket i genomförandet av uppdraget.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2018”

Läs mer här.

Film från seminariet ”200 000 elbilar i Stockholm 2030 – vilka krav ställs på infrastrukturen?”

Den 16 januari hade Ellevio ett seminarium om publik laddning i Stockholm.

Det går att se seminariet här (youtube, ca 90 minuter).

MEDVERKANDE TALARE:

Per Kågeson, professor emeritus i miljösystemanalys och författare till rapporten ”Speeding up European Electro Mobility”

Katarina Luhr, miljöborgarråd i Stockholms stad

Patrik Lindergren, VD på ChargeStorm, ett företag som utvecklar smart infrastruktur inom e-mobilitet

Markus Hökfelt, Unimi Solutions (Almi Invest GreenTech)

Eva Sunnerstedt, enhetschef på Stockholms stads miljöförvaltning

Eva Kvist Östgren, Head of Domestic Sales Sweden, ABB AB

Johan Lindehag, VD på Ellevio

Mattias Goldman, 2030-sekretariatet och VD för tankesmedjan FORES

[1] Stort intresse för seminarium om elbilsladdning. Ellevio. 18 januari. länk