World Energy Outlook 2016

Igår presenterade IEA sin nya World Energy Outlook, som är en rapport som analyserar energitrender fram till 2040.

International Energy Agency presenterade sin nya World Energy Outlook igår. Rapporten finns att köpa för ca 1000 SEK, men det finns andra sätt att få deras huvudbudskap.

Här finns en video på ca 1 minut.

Här (pdf) finns Executive Summary på ca 13 sidor.

Här finns de 13 powerpointbilder som IEA kommer åka runt och visa världen.

Här finns presskonferensen inspelad på ca en timme.

De viktigaste slutsatserna

Innan vi går in på slutsatserna är de bra att förstå att IEA räknar på olika scenarios. Det blir olika resultat beroende på antagande om vad världen väljer.

Deras huvudscenario är att Parisavtalet uppfylls, men inte så mycket mer.

Det 450 Scenario innebär att policy införs så att världen har 50% chans att inte värmas upp mer än 2 grader.

De räknar också på ett scenario när Parisavtalet inte uppfylls.

Låga oljeinvesteringar kan göra att det blir brist på olja i slutet av 2010-talet

Enligt IEA gör låga oljepriser att investeringarna är för låga för ny olja.

Under perioden 2000-2014 var oljeinvesteringarna ca 15 miljarder USD per år.

Förra året var de endast 6,5 miljarder USD, så lågt har de inte varit sen 6o-talet.

Det kan göra oljepriset kan bli väldigt varierande inom de närmsta åren.

Subventionerna för fossila bränslen minskade förra året

Subventioner till fossila bränslen minskade förra året. 2014 var de 500 miljarder USD och förra året var de 325 miljarder USD.

Det kan jämföras med subventionerna till förnyelsebart som är ca 150 miljarder USD.

Det blir ingen minskning av oljeanvändning fram till 2040 i deras huvudscenario

I IEA:s huvudscenario räknar de med att det finns 150 miljoner elbilar, mer effektiva fordon samt mer biobränsle 2040.

Antal bilar fördubblas till 2040.

Det tillsammans gör att oljeanvändningen från personbilar minskar med ca 1 miljoner fat/olja per dag till 2040.

Den minskning äts upp av att fartyg, flyg och tunga fordon kommer använda mer olja fram till 2040. Petrokemiska företag kommer också använda mer olja fram till 2040.

Tunga fordon står för ca 1/3 av ökningen av oljeanvändning fram till 2040.

De räknar också på en scenario med mycket mer elbilar i deras 450 Scenario. De räknar med 715 miljoner elbilar 2040 och andra trender som gör att oljeanvändningen minskar för personbilar.

Då minskar oljeanvändning för personbilar 2040 från 24 miljoner fat/dag till 15 varav de 715 miljoner elbilar minskar efterfrågan med 6 miljon fat olja/dag.

Den total användning av olja i 450 scenariot är 71 miljoner fat olja per dag 2040.

Förnyelsebart är en vinnare

I deras huvudscenario kommer ca 60% av all nyinstallerad kraftproduktion vara förnyelsebar kraft fram till 2040. Det innebär att 2040 kommer ca 37% av världens kraftproduktion vara förnyelsebar 2040.

Solceller kommer minska ca 40-70% i pris till 2040 enligt IEA.

Ungefär 80% av alla subventioner till förnyelsebart går till ny kraftproduktion idag.

IEA gör bedömningen i deras huvudscenario att total mängd subventioner till förnyelsebart kommer vara som högst omkring 2030. Efter det kommer subventionerna minska globalt p.g.a. så låga priser för ny förnyelsebar kraft.

I deras 450 scenario är ca 60% av all kraftproduktion förnyelsebar 2040.

En central del för att lyckas hålla ner kostnader och få in så mycket förnyelsebart är mer fokus på ny design och struktur på hela elsystemet enligt IEA.

Flytande naturgas är en vinnare

I huvudscenariot kommer naturgas öka sin andel av energimixen globalt.

Naturgas kommer stå för ca 24% av primärenergin globalt 2040 i deras huvudscenario.

Handeln med flytande naturgas blir tre gånger så mycket räknat i mängd fram till 2040.

Kol är en förlorare

Användningen av kol kommer minska globalt enligt IEA:s prognoser.

Att nå 2 graders målet är tufft att nå 1,5 grader är riktigt svårt

Investeringarna måste öka för att vi ska ha någon chans att nå 2 graders målet enligt IEA.

För att nå 1,5 grader måste vi ha nollemission från energisektorn någon gång mellan 2040 till 2060 enligt IEA.

Referenser

[1] Oil demand won’t peak before 2040, despite Paris deal: IEA. Reuters. 16 nov. länk

[2] Paris climate deal at risk unless countries step up plans, says watchdog. Guardian. 16 Nov. Länk

[3] Clues About Trump Effect on Global Energy Lurk in IEA Data. Bloomberg. 16 Nov. länk

[4] IEA Sees Oil Price Shock Ahead As Conventional Supply Falls. Oilprice. länk

[5] IEA Sees Peak Oil Demand After 2040. Wall Street Journal. länk

[6] Oil demand will grow for decades, says IEA
Paris accord and electric cars will not stop consumption rising until 2040. Financial Times. länk

[7] Natural gas demand will outpace other fossil fuels, IEA says. länk

[8] World could face oil shortage by end of decade, says IEA. Guardian. länk