Kategoriarkiv: Personbil

Clean Mobility Package – EU-kommissionens förslag för bl a nya CO2 krav för personbilar och lätta lastbilar

skrivet av Magnus Karlström

Både för personbilar och lätta lastbilar ska medel CO2-utsläppen vara 30% lägre 2030 i jämförelse med 2021. Kravet är per tillverkare och utsläppen blir räknade från avgasröret.

Det är EU-kommissionens förslag, men det måste accepteras av medlemsländerna och EU-parlamentet för att gälla. En gissning är att det kan vara klart i början av 2019 [5].

Förslaget är en del av ett större styrmedelspaket, som heter Clean Mobility Package. Fortsätt läsa Clean Mobility Package – EU-kommissionens förslag för bl a nya CO2 krav för personbilar och lätta lastbilar

Trender nyregistrering laddbara bilar första halvåret 2017 globalt

skrivet av Magnus Karlström 

En miljon laddbara bilar fanns i slutet av 2015. Två miljoner blev det januari 2017 [1,2].

Nyregistrering globalt 2016 var 770 000 [1].

Den procentuella ökningen 2014, 2015 och 2016 var ca 60%, 70% och 40% [2].

Ett halvår av 2017 har varit. Dagens utskick är summering av trender för nyregistrering än så länge. Fortsätt läsa Trender nyregistrering laddbara bilar första halvåret 2017 globalt

Rapport från EU:s Expertgrupp för eldrift av transportsektorn

skrivet av Magnus Karlström

Några experter har sammanställt läget och behov av forskning för eldrift. De har med drift av väg-, vatten-, luft- och järnvägstrafik [1].

EU:s direktorat för forskning och innovation beställde rapporten. Den blev använd i Europe on the Move Package, som är kommissionens paket av policy för ren, konkurrenskraftig och uppkopplad mobilitet. Paketet kom den 31 maj.

Paketet har bl a förslag på vad EU bör fokusera på inom forskning och innovation om transporter. Direktorat för forskning och innovation har valt sju område att prioritera. Eldrift är ett [2].

Direktoratet har också valt ut sex aktiviteter inom eldrift för vägfordon. De vill väl finansiera de sex fram till 2020. Jag återkommer till vilka de är, men de kommer delvis från analysen som experterna gjort.

Så vad är nuläget och behoven? Fortsätt läsa Rapport från EU:s Expertgrupp för eldrift av transportsektorn

2 miljoner elbilar samt IEA:s sammanfattning av elbilsläget

skrivet av Magnus Karlström

Två miljoner elbilar fanns i slutet av 2016 enligt en ny rapport från IEA [1,2]. I begreppet elbilar inkluderar IEA batterielbilar, laddhybrider och bränslecellsbilar.

Rapporten är bl a baserat på information från EVI (The Electric Vehicles Initiative) länderna, som är tio länder som tillsammans står för ca 95% av all försäljning av elbilar. Sverige är med i EVI. Fortsätt läsa 2 miljoner elbilar samt IEA:s sammanfattning av elbilsläget

Three Revolutions in Urban Transportation

skrivet av Magnus Karlström

Tre transportförändringar sker som alla kan bli stora på sikt beroende på teknikutveckling och styrmedel.

De tre förändringarna är elektrifiering av fordon (ihop med minskade utsläpp av växthusgaser från elgenereringen), mer eller mindre självkörande fordon samt delningsekonomin.

I en nyligen publicerad rapport finns en scenarioanalys som försöker beräkna konsekvenser för världen till 2050 angående växthusgasutsläpp, kostnader samt konsekvenser för bilparken beroende på hur förändringarna kombineras [1-4]. Analysen har ej med godstransporter. Fortsätt läsa Three Revolutions in Urban Transportation

Miljöbilar som försvinner från den svenska marknaden

skrivet av Martin Borgqvist (SP)

En relativt stor andel miljöbilar i Sverige avregistreras och lämnar landet varje år visar en Trafa-rapport [1]. Det är framförallt vanligt att avregistrerade bilar som drivs med diesel eller med alternativa drivmedel, som t.ex. gas eller el, lämnar landet. Dessa bilar har ofta gynnats av ekonomiska styrmedel, men lämnar alltså landet efter några få års användning i Sverige. Effekten är inte så stor för laddbara fordon men kan bli betydande för t.ex. gasbilar. Fortsätt läsa Miljöbilar som försvinner från den svenska marknaden

Rapport om nästa generations laddbara personbilar

skrivet av Magnus Karlström

Den internationella organisationen International Council on Clean Transportation (ICCT) har gjort en rapport om trenderna för nästa generations laddbara personbilar fram till 2023 [1].

De har gjort en bedömning om deras elräckvidd, antal modeller samt batterikapacitet.

De har även gjort en analys av troliga produktionsvolymer både av fordon och batterier. Fortsätt läsa Rapport om nästa generations laddbara personbilar

EU-studie om utsläpp med många laddbara personbilar i EU

skrivet av Magnus Karlström

Europeiska miljöbyrån (EEA) är en byrå inom Europeiska unionen.

De har finansierat en studie om hur laddbara personbilar kan påverka elnätet samt utsläpp fram till 2050 i EU [1-3]. I samband med att de släppte den studien publicerade de också en populärvetenskaplig studie om miljöfrågor och elfordon [5]. Fortsätt läsa EU-studie om utsläpp med många laddbara personbilar i EU

100 miljoner laddbara personbilar globalt 2030?

Det finns ungefär 23 351 laddbara bilar i Sverige efter augusti månad, fördelat på 7 969 batterielbilar och 15 382 laddhybridbilar [1].

Det finns ungefär 1,25 miljoner laddbara personbilar globalt nu [2].

I samband med klimatmötet i Paris antogs ”Declaration on Electro-mobility” som bl a har målet 100 miljoner laddbara personbilar globalt på vägarna 2030 [3]. Forskare från UC Davis har i en rapport undersökt om det är möjligt [4]. Dagens nyhetsbrev är en sammanfattning av deras rapport.

Ett annat tips för er är ett nytt forskningsprogram, som heter ”Innovationer för hållbara städer– stöd för spetstekniker och systemlösningar”.  Stödet utlyses av Naturvårdsverket, i samverkan med Boverket och Energimyndigheten. Det öppnar 15 september och är på 17 miljoner kronor.

Ha en fin helg!

[1] 23 351 laddbara bilar i Sverige. Power Circle. 5 sep 2016. länk

[2] IEA 2016, Energy Technology Perspectives 2016: Towards Sustainable Urban Energy Systems, International Energy Agency, OECD, Paris. länk

[3] UNFCCC (2015), Paris Declaration on Electro-Mobility and Climate Change and Call to Action, released during COP 2015, Paris, länk

Är det möjligt med 100 miljoner laddbara personbilar globalt?

skrivet av Magnus Karlström

Analysen för att svara på frågan är sammanfattad i rapporten ”CAN WE ACHIEVE 100 MILLION PLUG-IN CARS BY 2030?” (pdf).

Författarna är från University of California, Davis, Institute of Transportation Studies och uppdraget är gjord på uppdrag av organisationen Global Fuel Economy Initative.

Analysen starta med en sammanfattning hur försäljningen ser ut globalt än så länge samt de har gjort några mer detaljerade analyser av några viktiga länder som USA, Japan och Frankrike.

De har också skapat vad de tror skulle kunna vara en trolig utveckling av försäljningen globalt. Författarna har översiktligt beskrivet hur policy bör utvecklas i rapporten, men de kommer göra en mer detaljerad rapport om policy senare under 2016.

Några viktiga slutsatser från rapporten:

* Om vi ska nå målet 100 miljoner så gör de bedömningen att försäljningen av laddbara personbilar bör öka med 35% i medel per år globalt samt nå ca 30 miljoner/år 2030 som är en global marknadsandel på ca 22%.

* Det behövs många fler bilmodeller som är laddbara. Deras huvudscenario är att det bör finnas ca 200 modeller som säljer i medel ca 150 000 per år 2030.

* Det finns positiva signaler nu. I de åtta länderna med störst antal laddbara personbilar har i medel antalet ökat med ca 50% under perioden 2011-2015.

* Antal bilmodeller växer hela tiden. Det finns laddbara bilmodeller i de flesta bilklasser. Den bilklass som har minst laddbara modeller är pickups.

* Även om det finns nästan 100 laddbara bilmodeller, så är det många av dem som endast säljs i några få länder.

* I deras analys av Japan, USA och Frankrike så finner de att de laddbara bilmodellerna som finns i varje land inte är så anpassade till vilka bilklasser som varje land köper mest av.

* I deras ännu mer detaljerad analys av USA så finner de att de laddbara bilar i klasserna compact och mellanstora bilar är för dyra även med subventioner för att nå den prisnivån så att det blir de riktigt stora volymerna. Den gruppen som köper de bilarna är också mycket priskänsliga.

Egen kommentar

Är lite osäker på om författarna svarade på sin fråga, men rapporten var intressant ändå.

200 storsäljande (150 000/år) bilmodeller är många.

Försäljningen av de laddbara bilmodeller som säljs i flest exemplar under 2016 kommer nog vara ca 50 000-70 000/år [5].

Det finns ungefär 100 vanliga bilmodeller som under 2016 kommer säljas i mer än 200 000 examplar [6].

Toyota Corolla är världens mest sålda bil under första halvåret 2016. 634 000 Corolla blev sålda globalt [6].

Det kommer många nya laddbara bilmodeller i premiumsegmentet. Det är bra, men det kommer antagligen behövas många laddbara bilmodeller i de storsäljande segmenten under 2020-talet för att nå 30 miljoner/år.

Nyregistreringen av laddbara bilar i de åtta största marknaderna har ökat med ca 50%/år under 2011-2015.

Under 2016 har det dock varit en mindre ökning än så länge på en del marknader.

Europas försäljning av laddbara personbilar under perioden januari till juii 2016 har ökat med ca 19% i jämförelse med samma period 2015 [7].

Nyregistreringen i USA av laddbara personbilar har ökat med ca 30% under perioden jan-aug i jämförelse med samma period 2015.

Det är i Kina som försäljningen ökar mest.

En delförklaring är nog att det kommer många nya modeller med förbättrad prestanda snart och många kunder väntar nog på dem. 

Källor

[4] CAN WE ACHIEVE 100 MILLION PLUG-IN CARS BY 2030?. UC Davis. 2016. länk

[5] World Top 10 July 2016 (Updated). EV sales spot. länk

[6] World Best Selling Car Ranking in first half 2016. länk

[7] EAFO NEWSLETTER – SEPTEMBER 2016. länk

[8] August 2016 Dashboard. Hybrid Cars. länk

Fortsätt läsa 100 miljoner laddbara personbilar globalt 2030?

Sammanfattning av stor amerikansk LCA och kostnadsstudie för personbilar (2015) samt (2025-2030)

Forskare från Argonne National Laboratory har tillsammans med den amerikanska bilindustrin, bränsleindustrin, elkraftsindustrin samt andra myndigheter i USA gjort en analys av utsläpp av växthusgaser från bränsleproduktion, fordonsanvändningen samt fordonstillverkningen från nuvarande och framtida (2025-2030) drivlinor och bränslen för medelstora personbilar i USA [1].

Studien innehåller också kostnadsuppskattningar till kund för de olika alternativen.

Det är en rejäl studie, som jag tänkte sammanfatta och analysera idag. Fortsätt läsa Sammanfattning av stor amerikansk LCA och kostnadsstudie för personbilar (2015) samt (2025-2030)