Lediga tjänster: Föreståndare/Director för Swedish Electromobility Centre

Swedish Electromobility Centre (SEC) bildades 2007 med uppdraget att bli en strategisk kunskaps- och kompetensbas för utbildning, forskning och utveckling inom området elektrifiering av vägfordon. AB Volvo, CEVT, Scania, Volvo Cars, Vattenfall samt övriga industriparter i centret, pekar tydligt på att elektrifiering av fordonsflottan är viktig och att det behövs gemensamt uppbyggd kompetens och kunskap för att vara internationellt konkurrenskraftig. Centret samlar Sveriges forskare inom området och fungerar som en nationell nod i Sverige för forskning inom elektrifierade fordon, laddningsinfrastruktur och deras växelverkan med elnätet. Fortsätt läsa Lediga tjänster: Föreståndare/Director för Swedish Electromobility Centre

Medlemsländerna i EU röstade för -35% g CO2/km till 2030 för personbilar

skrivet av Magnus Karlström

Det var en sen kväll för miljörådet igår. De skulle försöka hitta en kompromiss mellan dels grupperingen med Tyskland och många östeuropeiska länder samt den andra grupperingen som bestod av de flesta andra medlemsländerna.

Till slut kom de fram till ett gemensamt förslag. Det blev:

Personbilar

  • 35% reduktion av g CO2/km 2030 i jämförelse med 2021.
  • 15% reduktion av g CO2/km 2025 i jämförelse med 2021.

Lätta lastbilar

  • 30% reduktion av g CO2/km 2030 i jämförelse med 2021.
  • 15% reduktion av g CO2/km 2025 i jämförelse med 2021.

Fortsätt läsa Medlemsländerna i EU röstade för -35% g CO2/km till 2030 för personbilar

Circular Economy of Batteries – Production and Recycling

skrivet av Helena Berg

Sista veckan i september gick konferensen Circular Economy of Batteries av stapeln i Göteborg. Trots regn, kyla och kraftiga vindar var närmare 200 personer djupt engagerade i att lära, lyssna, diskutera, argumentera och berika sig kring batterier. Tre dagar fyllda med allt från gruvbrytning, material, celldesign och applikation, till andrahandsanvändning, insamling och återvinning. Stort fokus på Li-jonbatterier och NiMH-batterier, men även en del utblickar om nyare teknologier som än inte kommit på marknaden.

Hela programmet går att ta del av här. Vi har valt ut några presentationer kring resurstillgångar. Fortsätt läsa Circular Economy of Batteries – Production and Recycling

Rapportering från EVS31 dag 2 – användarperspektiv, användarperspektiv, användarperspektiv…

skrivet av Stefan Pettersson (RISE)

Det finns flera starka skäl och drivkrafter till att sluta använda fossildrivna fordonstransporter, t.ex. minska oljeberoendet och framtidssäkra lokal energitillgång, bygga upp ny industri och nät av underleverantörer t.ex. elfordonstillverkning i ett land som saknar traditionell fordonsindustri, lokala emissioner, koldioxidutsläpp, stabilisera fluktuerande (sol, vind och vatten) förnybar energiproduktion och andra egenskapskrav som tyst drift, bra prestanda etc. Beroende på land har dessa skäl olika prioritet. I Indien och Kina väger oftast de förstnämnda skälet tungt eftersom ökad tillväxt medför mer transporter och ökad oljeimport vilket vill undvikas pga. känsligheten att vara beroende av oljeimport som kan leda till höga kostnader eller till och med politisk instabilitet i icke-demokratiska länder. Lokala utsläpp är också ett stort problem i Asien. I Europa är fokus oftast koldioxidutsläpp, även om lokala utsläpp även här är ett stort problem i flera städer. Fortsätt läsa Rapportering från EVS31 dag 2 – användarperspektiv, användarperspektiv, användarperspektiv…

EVS31 i Kobe – rapportering från invigningen för att sätta ramarna

skrivet av Stefan Pettersson (RISE ICT/Viktoria)

Tyfonen Trami, nr. 24 i ordningen i år, passerar i skrivande stund Japan och svepte under natten över Kobe där EVS31 (Elecric Vehicle Symposium) äger rum, www.evs31.org/, med start söndagen den 30 september och slut 3 oktober 2018. EVS är världens största elfordons- och utställningskonferens som kommer återkommande med 1–2 års mellanrum. Tyfonen sätter förstås sin prägel på årets konferens i form av inställda Ride & Drive provturer av nya elektrifierade fordon under söndagen och talare som inte kommit hit på måndagssessionerna eftersom tåg och flyg ställts in. Fortsätt läsa EVS31 i Kobe – rapportering från invigningen för att sätta ramarna

Tyskland vill ladda: celltillverkning är målet

Skrivet av Helena Berg

Batteriproducenterna verkar mer eller mindre tävlar om en ledande position i Europa. Mycket verkar kretsa kring Tyskland, som i dagsläget inte har någon betydande celltillverkning och beroendet av några fåtal leverantörer kan snart bli ett problem. Idag tittar vi närmare på vad som händer i Tyskland. Fortsätt läsa Tyskland vill ladda: celltillverkning är målet

OmEV Avsnitt 24: Batteries 2030+


Intervju med Kristina Edström om Batteries 2030+
skrivet av Helena Berg

En del av EU-kommissionens satsningar på batteriområdet kan vara att ett Flagship skapas. Idag finns det tre Flagship: Graphene Falgship (koordineras av Chalmers), Human Brain och Quantum.

Tidigare i år blev ett batterikonsortium utvalt att försöka skapa ett Flagship efter att konsortiet hade rankats högst i en FET-OPEN-utlysning. Batteries 2030+ heter initiativet och leds av Kristina Edström, professor vid Uppsala Universitet. Fortsätt läsa OmEV Avsnitt 24: Batteries 2030+