EVS14 till EVS30 – har det hänt något?

skrivet av Hans Pohl (RISE Viktoria)

Elektrifiering av fordon är ett område som under ganska lång tid, fast i olika grad, varit i fasen ”nu händer det!”. Problematiskt blir att om man inte förtränger historien effektivt uppstår efterhand en viss trötthet, vargen kommer nog inte denna gången heller. Helt klart händer det dock saker inom elektrifiering och i denna artikel görs ett försök att jämföra likheter och skillnader mellan två konferenser i samma serie med tjugo års mellanrum. Electric Vehicle Symposium (EVS) är förmodligen huvudkonferensen och -utställningen för elektrifieringsområdet och den har hållits regelbundet under lång tid. Den 9-11 oktober 2017 hölls konferensen i Stuttgart, Tyskland. Tjugo år tidigare hölls den i Orlando, USA. Då var det EVS14. Fortsätt läsa EVS14 till EVS30 – har det hänt något?

EVS30 – Vad sa EU Kommissionen samt Daimler

skrivet av Magnus Karlström

Daimler och EU kommissionen berättade intressanta detaljer på EVS30 (The electric Vehicle Symposium & Exhibition), som precis varit.

Kommissionär Maroš Šefčovič sa att kommissionen planerar [1]:

 • ett speciellt mandat/kredit system för noll-/lågemissionsfordon,
 • medel för mer utbyggnad av laddinfrastruktur,
 • satsning på att skapa europeisk produktion av batterier,
 • Samt CO2 standarder för tunga fordon i början av nästa år.

Daimlers Ola Källenius berättade att:

 • de kommer ha en laddhybrid med en elräckvidd på minst 100 km inom några år,
 • de satsar på både batterier och bränsleceller, men de gör massmarknad av batteribilar nu,
 • de kommer vara aktiv att bygga ut laddinfrastruktur,
 • förbränningsmotorer kommer behövas under lång tid,
 • batterier är nyckelfrågan för laddbilar,
 • 48V kommer finnas i hela deras portfölj av modeller.

Fortsätt läsa EVS30 – Vad sa EU Kommissionen samt Daimler

Near Term EV Deployment Might Happen Faster Than Lithium Can be Mined

Skrivet av Ella Rebalski – RISE Viktoria

EV Stock Will Increase Very Quickly, Very Soon

The demand for Electric Vehicles could grow to as much as 20 million worldwide by 2020, according to the International Energy Agency (IEA) [1]. The scenario is based primarily on estimates related to the cumulative announcements of new vehicle releases from OEMs, but it also lines up with the commitments that UNFCCC member countries made to support the deployment of EVs as part of the 2015 Paris Agreement. This is the highest possible scenario that the IEA accounts for based on cumulative OEM announcements, the lowest possible scenario of that type that they predict is 9 million EVs in stock by 2020.

In a graph on page 6 of their Global EV Outlook 2017, the IEA considers country targets, OEM announcements, as well as decreasing battery costs and increasing energy density to draw deployment scenarios for EVs, which in this case includes both Battery Electric Vehicles (BEVs) and Plug in Hybrid Electric Vehicles (PHEVs) [1]. Currently, the global EV stock has just passed 2 million in 2016 [1], so an increase to 20 million would represent a 10 fold increase. Fortsätt läsa Near Term EV Deployment Might Happen Faster Than Lithium Can be Mined

”Trafikverket ska ta elvägen framåt”

”Regeringen ger nu Trafikverket i uppdrag att utreda och redovisa förutsättningarna om elvägar på sikt kan bli en del i det statliga vägnätet i Sverige. Trafikverket ska också hantera den del som rör elvägar inom ramen för det svensk-tyska innovationspartnerskapet.

Syftet med uppdraget är att stödja framtagandet av olika alternativ för tekniska lösningar för elvägar. Det arbetet som sker i Sverige kommer att löpa parallellt med det svensk-tyska innovationspartnerskapet och samarbetet mellan länderna förväntas bidra till förbättrade resultat.

– Nu knyter vi ihop Sverige och Tyskland med senaste tekniken. Tillsammans blir vi ledande i Europa på klimatsmarta och innovativa lösningar, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Bedömningar indikerar att elvägar skulle kunna bidra till lägre koldioxidutsläpp, högre energieffektivitet i transportsystemet och minskade transportkostnader. På kort sikt skulle anläggandet av elvägar kunna bidra till att skapa arbetstillfällen och på längre sikt till ökad samhällsekonomisk effektivitet.”

Pressrelease Regeringen

GM:s och Fords strategier

skrivet av Magnus Karlström 

De två stora i USA har berättat.

General Motors vision och planer för hur många BEV modeller

GM har visionen “Zero Crashes, Zero Emissions, Zero Congestion” [5]. 

Den 2 oktober blev tydligare vad de ska göra inom eldrift.

 • Inom 18 månader ska de introducera två helelektriska fordonsmodeller.
 • Innan 2023 ska de totalt introducerat 20 helelektriska modeller.
 • Introducera en konceptbränslecellsfordon som heter SURUS — the Silent Utility Rover Universal Superstructure, som har fyrhjulsdrift och två elmaskiner. Fordonet kan användas som t ex ambulans eller leveransfordon.

Fortsätt läsa GM:s och Fords strategier

Introduktion av Annual Merit Review

skrivet av Magnus Karlström 

Imorgon börjar Energimyndighetens stora fordonskonferens. Där blir bl a ett 80-tal projekt blir presenterade från Energimyndighetens forskningsprogram inom transportområdet.

USA har en liknande konferens. Varje sommar har Department of Energy en konferens där projekt inom deras transport- och bränslecellsforskning presenterar.

Konferensen heterAnnual Merit Review and Peer Evaluation Meeting (AMR) for the Hydrogen and Fuel Cells Program and the Vehicle Technologies Office.

Efter några månader lägger du ut alla presentationer. Det är julafton att läsa igenom vad de kommit fram till. Fortsätt läsa Introduktion av Annual Merit Review

Världens viktigaste elfordonsstyrmedel?

Kina har ett nytt styrmedel för personbilar med eldrivlina [1-15]. 

Alla som vill producera eller importera personbilar till Kina måste först sälja ett antal “New Energy Vehicles”, som är batterielbilar, laddhybrider eller bränslecellsbilar.

Biltillverkarna ska uppnå ett visst antal “New Energy Vehicle” krediter för ett år. Jag tolkar som att det är möjligt att sälja krediter mellan biltillverkare. Fortsätt läsa Världens viktigaste elfordonsstyrmedel?

OmEV Podd 17: Batteriåtervinning

Råvarutillgångar och batteriproduktion blir mer och mer strategiska frågor för fordonstillverkarna. Priset på kobolt, som ständigt ökar, är en drivkraft för olika strategiska beslut. Ett exempel är VWs senaste drag att försöka säkra kobolttillgången. Reuters rapporterade nyligen att VW kontaktat koboltproducenter om materialleveranser till 2029 och att VW tänker investera minst 50 miljarder Euro [1].

Ett annat drag är batteriåtervinning. Både Honda och Toyota köper tillbaka uttjänta NiMH-batterier för att få tillgång till sällsynta jordartsmetaller. För Li-jonbatterier är det kobolt som är drivkraften idag för återvinning.

Batteriåtervinning bör fungera för att elfordon ska bli stort på ett hållbart sätt. Vi behöver ta tillvara råvaror och metaller, och helst även batteriernas funktioner.

Helena pratar i dagens avsnitt med ett antal experter inom batteriåtervinning. De är Lisbeth Dahllöf (IVL), Kristina Eriksson (El-Kretsen) och Lars Eklund (Naturvårdsverket), Christer Forsgren (Stena Metall), och Hans Eric Melin. Fortsätt läsa OmEV Podd 17: Batteriåtervinning

Samarbete för fossilfria godstransporter i Tyskland och Sverige

”En överenskommelse om ett samarbete mellan Sverige och Tyskland är undertecknad av generaldirektören för Trafikverket, Lena Erixon och Dr Norbert Salomon för Tyskland. Samarbetet ska pågå till minst år 2020.

Ett gemensamt samarbete ska stimulera till vidare utveckling av olika tekniker och även lägga grunden för en konkurrenskraftig framtida marknad. Samtidigt säkerställa förmågan att leverera ERS-teknik, (Electric Road Systems) i en kommande kommersiell miljö. I avtalet står bland annat att det för närvarande finns tre alternativ i forsknings- och demonstrationsfasen:

 • Luftledning med demonstration på allmänna vägar i Sverige och (planerad till drift i slutet av 2018) i Tyskland.
 • Teknik med el-skena i vägbanan är planerad att demonstreras på allmän väg i Sverige hösten 2017.
 • Induktiva system är fortfarande i forskningssteget.

Fortsätt läsa Samarbete för fossilfria godstransporter i Tyskland och Sverige

ABB och Northvolt, NiMH seminarium samt Daimler investerar i batterier och elbilar i USA

skrivet av Magnus Karlström

“ABB och Northvolt i samarbete om Europas största batterifabrik”

“ABB och Northvolt har undertecknat ett Memorandum of Understanding (MOU), ett partnerskap, om ett brett samarbete kring produkter och teknik, inklusive produkter och tjänster för Northvolts toppmoderna fabrik för litiumjonbatterier samt ett nära samarbete kring utveckling av batterilösningar och FoU-aktiviteter. ABB Technology Ventures (ATV) kommer att stödja den initiala projektfasen genom tidig investering.Northvolt ska bygga Europas största och mest avancerade fabrik för litiumjonbatterier i Sverige. Med stöd av ABB:s expertis inom industriell automatisering, integrering av robot-, maskin- och fabriksautomatisering, elektrifiering samt ABB:s samlade digitala erbjudande ABB AbilityTM, kommer fabriken att förse europeiska kunder inom bilindustrin och andra centrala industrier med högkvalitativa och anpassningsbara batterilösningar. Fabriken förväntas inleda produktionen under 2020. En demonstrationslinje kommer att stå klar 2019 där Northvolt kontinuerligt kan optimera produkter och processer” [1]. Fortsätt läsa ABB och Northvolt, NiMH seminarium samt Daimler investerar i batterier och elbilar i USA