Tyska facket och elfordonsutveckling

skrivet av Magnus Karlström

Tyska konsultfirman Roland Berger har i sin senaste analys av e-mobility marknaden kommit fram till att de tyska fordonsföretag som kollektiv leder utvecklingen [1]. Tyskland är viktig för utvecklingen av e-mobility.

Tidningen The Economist anser att utvecklingen av laddbara bilar kommer gå fortare än många tror [2]. I slutet av artikel skriver de att en fördel med eldrivna fordon är att de behöver mindre andel delar och färre människor för att bygga dem.

Alla kanske inte anser att det är en fördel utan en risk. Fortsätt läsa Tyska facket och elfordonsutveckling

Bränslecellsnotiser

EU-utlysning om bränsleceller och vätgas

FCH JU har publicerat sin nya EU-utlysning för för forskning och utveckling inom bränsleceller och vätgas. Budgeten är på ca 116 miljoner EUR.

Det finns medel att söka inom 24 olika frågeställningar varav 7 är inom transport. Om ni vill se vilka ämnena är se här.

Sista ansökningsdag är 20 april.

[1] FCH JU call for proposals 2017 published. 17 jan 2017. länk

Hydrogen Council startad i Davos

Under Davos-mötet startade ett nytt industrisamarbete om bränsleceller och vätgas. Fortsätt läsa Bränslecellsnotiser

Workshop om batterier och livscykelanalys (LCA)

Energimyndigheten och Trafikverket ser ett behov av att öka kunskapen om olika fordonstypers totala livscykelemissioner, som en del i det uppdrag de fått att samordna omställningen till en fossilfri transportsektor.

Som ett led i arbetet har IVL Svenska Miljöinstitutet fått i uppdrag av att sammanställa LCA-data om utsläpp av växthusgaser vid produktion, användning och skrotning/återvinning av batterier, i första hand till personbilar. Fortsätt läsa Workshop om batterier och livscykelanalys (LCA)

Batteriforskning i USA, Japan och Korea

skrivet av Helena Berg

Idag fortsätter vår omvärldsanalys av batteriforskningen i världen med en analys av USA, Japan och Sydkorea.

En kort sammanfattning är att i USA har USCAR har formulerat konkreta mål för olika typer av fordon och vad ett batteri måste/bör klara. I centrum för statliga forskningsanslag är Li-jon (nuvarande och nästa generation), Li-svavel, solid-state Li, och flödesbatterier, samt metodutveckling och forskning relaterad till BMS/BMU/Pack och säkerhet. Staten, akademin och industrin är delaktiga i forskningsnätverket JCESR där forskning har ett längre tidsperspektiv och kretsar kring multivalenta koncept och Li-syre. Fortsätt läsa Batteriforskning i USA, Japan och Korea

Batteriforskning i Europa

Ni läsare hör av er ibland om frågor som ni vill att vi gräver lite extra i. En av dessa frågor är vad sker runt om i världen när det kommer till batteriforskning. Vilka är de största forskningsfrågeställningarna? Hur mycket pengar satsas? Sverige är ett av de länder som traditionellt varit mycket starka inom batteriområdet, framför allt inom materialforskning för Li-jon- och NiMH-batterier. För att sätta svenska satsningar i ett större sammanhang har ett antal länder analyserats. Hur olika länder presenterar sin forskning skiljer sig åt och därför går det inte att på ett enhetligt sätt jämföra satsningarna, men det finns en del slutsatser som går att dra. Helena Berg har tagit sig an frågan och har sammanställt data som vi presenterar i två nyhetsbrev.

Sammanfattningsvis kan sägas att alla studerade länder satsar stort på batteriforskning. Uppläggen skiljer sig åt, men det som alla har gemensamt är att det är materialforskning som står i centrum, samt att det finns någon form av storskalig satsning i kluster, nätverk eller kompetenscentra. De genomgångna projekten är projekt som endast fokuserar på batterier (dvs. fordonsrelaterade projekt där ett batteri finns med är inte med). Fortsätt läsa Batteriforskning i Europa

Städer och dieselbegränsinga

Flera städer fundera och inför begränsingar/avgifter för dieselbilar, men även för alla sorters bilar [1]. Det pågår ett allmän debatt om att begränsa diesel [2-4].

Dagens nyhetsbrev är en beskrivning vad några städer gjort nyligen.

Dålig luft är ofta orsaken till att städer inför begränsingar. Imorgon kommer ett nyhetsbrev om luftföroreningar i Sverige och i världen. Fortsätt läsa Städer och dieselbegränsinga

Utvecklingen av globala investeringar i sol- och vindkraft

skrivet av Magnus Karlström

Hur stor andel andel är förnyelsebar kraft globalt 

Världens elgenerering är dominerat av fossila bränslen. 2015 hade 76,3% av den totala elgenerering (räknat i TWh) globalt icke-förnybart ursprung [14].

Vattenkraft stod för 16,6% av den globala elgenereringen 2015 [14].

Vindkraft stod för 3,7% samt solkraft för 1,2% av den globala elgeneringen 2015. [14]. Fortsätt läsa Utvecklingen av globala investeringar i sol- och vindkraft