Automotive Strategy seminar

skrivet av Jens Hagman (KTH)

Igår gick Automotive Strategy Seminar av stapeln i Nacka utanför Stockholm, seminariet arrangeras av Fordonskomponentgruppen (FKG) som är branschorganisationen för de skandinaviska leverantörerna till fordonsindustrin. Fokus på seminariet var som namnet antyder strategiska frågor som fordonsindustrin står inför på kort och lång sikt. Seminariet är riktat mot leverantörer men innehöll även många delar av allmänintresse för alla oss som är intresserade av fordonssektorn.

I följande nyhetsbrev har jag i sann OmEV anda valt ett axplock från några av de presentationerna som berörde elektrifierade fordon, även om många andra intressanta ämnen togs upp under seminariet. En del av presentationerna kommer att läggas upp på FKG hemsida om ni vill veta mer [1].

Peter Carlsson – NorthVolt

Peter inledde men en uppdatering av Northvolts framsteg under 2017. Bland annat om hur de har skapat ett affärsområde inom batterisystem. Första kunden är ett företag inom gruvsektorn som vill elektrifiera maskiner med batteripack på upp till 350kWh. Northvolt har numera närmare 100 personer anställda men har svårt att hitta rätt teknisk kompentens i Sverige. Peter berättade vidare att miljöansökan nu är inlämnad för både fabrikerna i Västerås (+500 sidor) och Skellefteå (+900 sidor), eventuella överklagan på miljötillståndet är en av de största riskerna med hela projektet.

Northvolt har gjort en omfattande strategisk analys av utvecklingen inom fordonssektorn framöver. Bland annat tryckte Peter på ett allt starkare momentum för elektrifiering där bland annat större elektrisk modellflora, hårdare lagkrav och fallande andrahandsvärde för främst dieselbilar samverkar för att ställa om konsumenternas köpbeteende mot elektriska drivlinor. Efterfrågan kommer därmed inte att vara den stora flaskhalsen, problemen ligger i utbudet av batterier och dess byggstenar. Redan idag har det skett enskilda prishöjningar av batterier (första gången någonsin). Framförallt små spelare kommer att drabbas då de stora batteriföretagen prioriterar stora kunder. Även om batterier blir allt mer strategiskt viktigt för biltillverkarna kommer de allra flesta att använda sig av underleverantörer (t ex Northvolt) för själva produktionen av batterier, de kommer dock att bedriva egen batteriforskning. Detta då biltillverkarna kommer behöva göra andra stora investeringar i den stundande omställningen mot elektrifiering (drivlinor etc.), samt inom autonoma-och delade fordon.

Benny Guttman – Roland Berger

Konsultfirman Roland Berger presenterade resultatet av två rapporter; Global Automotive Supplier Study [2] och Automotive Disruption Radar [3]. Det bra för underleverantörerna inom fordonsindustrin globalt. En intressant datapunkt är att marginaler faller för leverantörer av drivlinor, vilket delvis kan förklaras av ökade andelar elbilar. Högst marginaler har däckleverantörerna. Det finns fyra megatrender i fordonsindustrin att hålla koll på ”MADE”: Mobilitet, Autonomt, Digitalisering och Elektrifiering. I [3] har Roland Berger gjort en ranking av 13 länder beroende på hur redo ett land är för framtidens mobilitet. I denna ranking placerar sig Sverige som nr 5. Efter Kina, Singapore, Sydkorea och Nederländerna.

Nils-Gunnar Vågstedt – Scania

Det finns fyra stora utmaningar relaterat till fordonssektorn: trängsel, utsläpp, energisäkerhet och klimatförändringarna. Elektrifiering löser inte allt, t ex inte trängsel. En intressant datapunkt från VW familjen är att Scania och MAN står för 2% av fordonen men hela 50% av CO2 utsläppen inom familjen. Nils-Gunnar poängterade vikten av totalkostnad (TCO), som redan idag kan vara lägre för elektrifierade tunga fordon i vissa applikationer. I en lågmarginalbransch som Scanias kunder opererar i är kostnadsbesparingar en kritisk konkurrensfaktor. Elektrifiering innebär utmaningar för Scania och andra då helelektriska drivlinor minskar servicebehovet med cirka 80%, därmed risk för minskad intäkt på eftermarknaden. Tips: Magnus gjorde en podcast med Nils-Gunnar för några månader sedan [4].

Egen kommentar

Ett väldigt intressant seminarium, uppskattade vikten på de stora strategiska frågorna. De flesta verkade eniga om att vi befinner oss i början av en stor våg av förändring för fordonsindustrin. Där elektrifiering är en del. Digitaliseringen, delning och autonoma system har dock potential att vara lika disruptiva för fordonsindustrin. Sverige verkar vara hyfsat rustat för denna transformation, även om vi kan lära av flera asiatiska länder. Kul att få höra en uppdatering från Northvolt. Intressant men också delvis skrämmande att få en inblick i ”kriget” som pågår bakom kulisserna i batteribranschen. Den mest chockerande nyheten för mig var att batteripriser nu i vissa enskilda fall har börjat gå upp. Fallande batteripriser har närmast känts som en naturlag de senaste åren. Skulle denna trend vända innebär det enorma konsekvenser, inte minst för försäljningsprognoser av elbilar, vilket hittills har byggt på konstant fallande batteripriser. 

Referenser

[1]  www.fkg.se

[2] GLOBAL AUTOMOTIVE SUPPLIER STUDY 2018. Roland Berger. länk

[3] AUTOMOTIVE DISRUPTION RADAR 3. Roland Berger. länk

[4] FORSKNINGSBEHOV E-MOBILITY. Intervju med Nils-Gunnar Vågstedt (Scania). OmEV avsnitt nr 21. länk

Advanced Battery Power i Münster

skrivet av Helena Berg

Bara några dagar efter lastbilsolyckan i Münster var det dags att diskutera batteriforskning vid konferensen Advanced Battery Power. Det var ungefär 500 deltagare (10 svenskar!) som hade letat sig till Münster för att lyssna på ett antal föredrag, diskutera kring posters och ha möjlighet att prata med ett 20-tal leverantörer (många tillverkare av testutrustning). Fortsätt läsa Advanced Battery Power i Münster

Kunskapssammanställning om fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan i Sverige

skrivet av Magnus Karlström

En kunskapssammanställning om hur Sverige kan öka andelen av icke-fossila drivmedel, för att nå klimatmålet för inrikes transporter, har nyligen blivit publicerad [1].

Klimatmålet för inrikestransporter, utom inrikes flyg, är en minskning med 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Det har riksdagen beslutat [2]. Fortsätt läsa Kunskapssammanställning om fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan i Sverige

IEA:s analys av energi och koldioxidutsläpp 2017 i världen

skrivet av Magnus Karlström

Globala energirelaterade koldioxidutsläpp ökade med 1,4 procent 2017.

En trend är bruten. De tre åren innan ökade inte utsläppen enligt IEA (International Energy Agency) [1].

Global tillväxt på 3,7%, lägre priser för fossila bränslen och minskad förbättring av energieffektivitet är orsakerna [1].

De gav en ökad global energianvändning på 2,1 procent. 70 procent av ökningen kom från fossila bränslen. 25% av ökningen var från förnyelsebara energikällor [1].

Indien och Kina stod för mer än 40% av ökningen av energianvändningen. Asien stod också för 70% av ökningen koldioxidutsläpp. Fortsätt läsa IEA:s analys av energi och koldioxidutsläpp 2017 i världen

OmEV: Rapport – Nordic EV Outlook 2018

skrivet av Jens Hagman (KTH)

Gräset är alltid grönare på andra sidan brukar man säga. Gräset är sannerligen frodigt i Norge för oss som är intresserade av laddbara fordon; världens högsta marknadsandel kommer med många intressanta lärdomar. Men hur ser det ut i de andra nordiska länderna? Min kunskap är pinsamt dålig (det är ändå våra grannar vi pratar om). För några veckor sedan hade jag dock nöjet att träffa en av författarna till en ny rapport från International Energy Agency (IEA): Nordic EV Outlook 2018 [1], en rapport som på detaljnivå redogör den nordiska marknaden för laddbara personbilar. Flera tongivande nordiska organisationer har bidragit till rapporten bland annat flera nordiska energimyndigheter. Rapporten omfattar allt från nuvarande marknad, laddutrustning, påverkan på elnätet och marknadsprognoser för de olika nordiska länderna. I detta nyhetsbrev har jag valt att göra en syntes som främst fokuserar på marknadsrelaterade aspekter i nutid, skulle ni vilja veta mer om t ex laddning eller påverkan på elnätet så kan jag rekommendera en djupdykning i rapporten. Fortsätt läsa OmEV: Rapport – Nordic EV Outlook 2018

Konferensbevakning FCExpo 2018 del 1

skrivet av Martin Andersson, Lunds Universitet Energivetenskaper, martin.andersson@energy.lth.se

Detta var tredje gången som författaren besökte denna konferens och mässa som arrangeras en gång per år i Tokyo (på våren) och ytterligare en gång per år i Osaka (på hösten). Konferensen/mässan är samlokaliserad med ”World Smart Energy Week”. Det händer mycket inom bränslecellsområdet i Japan och Toyotas och Hondas bränslecellsbilar ses numera på gatorna, dock i mycket liten skala. Det har pratats om bränslecellsbilar under många år, men de faktiskt här. Den största skillnaden mot senast jag var på FC Expo (för två år sedan) är att utbyggnaden av tankstationer accelererat. Hans Pohl rapporterade till detta nyhetbrev från FCExpo för ett år sedan.  Svenskt deltagande på mässan bestod i år av Sandvik, Impact Coatings och Powercell. Min bevaking kommer att presenteras i 2 delar, del 1 (idag) och fokuserar på Toyota och deras utveckling av personbilar (Mirai), bussar (Sora) och truckar och i morgon tittar vi på Honda, Nissan, Daimler, Hyundai och Audi. Fortsätt läsa Konferensbevakning FCExpo 2018 del 1

Steg i Kalifornien

skrivet av Per Gyllenspetz

Några fotbollskillar väntar på bussen i Berkeley, en av dem håller skickligt bollen igång med foten. Bollen är fortfarande i luften när elbussen kommer. Jag åker med och det är bara ståplatser kvar. Jag skall träffa en trafikforskare på Transportation Sustainability Research Center/TSRC.

Kalifornien är ett vattenhål för mitt arbete med hållbara lösningar för nomadsläktet människan. Hur kommer det sig att Kalifornien ofta har varit längst fram i miljösammanhang? Innan koloniseringen av Bay Area levde Ohlone stammen här. De vandrade barfota och samlade mat, på våren över färgglada blomsterängar och levde på frön, ekollon och lax. Fortsätt läsa Steg i Kalifornien

CERV – 5th Annual Conference on Electric Roads and Vehicles

skrivet av Tommy Fransson och Conny Börjesson (RISE Viktoria)

Det här året var det femte gången som elvägskonferensen CERV[1] gick av stapeln. Med det här nyhetsbrevet hoppas vi främst försöka sammanfatta våra egna tankar kring innehållet i konferensen. Det här året drog konferensen ca 150 deltagare där den stora majoriteten av deltagare kom från USA. Andra länder med många deltagare var Nya Zeeland med 9 deltagare samt Sverige med 8. Kina hade ett antal deltagare som skulle medverkat men fick problem med deras visum och tvingades avböja. Fortsätt läsa CERV – 5th Annual Conference on Electric Roads and Vehicles