EVS29 – vad sa mässan?

skrivet av Håkan Burden (Viktoria Swedish ICT AB)

Jag hade förmånen att få åka till EVS29 i Montreal [1] (se OMEV nyhetsbrev 21/06/2016) där vår erfarenhetsrapport från Electricity Innovation Challenge 2015 presenterades [2,3]. Då jag själv har en bakgrund i mjukvaruutveckling och saknar spetskompetens inom elektronik fann jag de akademiska presentationerna svåra att följa. Jag valde därför att lägga min tid på att undersöka vad mässdelen av symposiet hade att erbjuda. Fortsätt läsa EVS29 – vad sa mässan?

Invigning av elväg E16

skrivet av Håkan Sundelin (Viktoria Swedish ICT)

Den 22 juni invigdes världens första elväg för tunga fordon på E16 utanför Sandviken. Projektet leds av Region Gävleborg med Siemens och Scania som främsta samarbetsparter och är ett av de två projekt som Trafikverket valde efter den förkommersiella upphandling som avslutades i juni förra året. Det är 101 år sedan Sveriges första järnväg blev elektrifierade och fyra år sedan en grön lastbil med en tillfälligt monterad strömavtagare och texten ”Sverige först med elvägar?” ställdes ut på Almedalen 2012 och nu kan frågetecknet bytas ut mot ett utropstecken. Nästan 300 personer hade tagit sig till Sandviken och både generaldirektören för Trafikverket och Energimyndigheten deltog tillsammans med infrastrukturminister Anna Johansson och samordning- och energiminister Ibrahim Baylan. Fortsätt läsa Invigning av elväg E16

EVS29

29th World Electric Vehicle Symposium and Exhibition (EVS29) började igår i Montréal, Québec. Idag får ni en bevakning från första dagen från konferensen.

Men först ett önskemål. Det är nu möjligt att fylla i en web-enkät om du är en förare av en laddbar bil i Sverige. Det är Sveriges första nationella enkät som riktar sig till den gruppen.

Ni kan läsa om och fylla i webbenkäten här. Sprid gärna länken till alla ni känner som är förare av en laddbar bil i Sverige. Det är viktigt att vi tillsammans får upp svarsfrekvensen. Fortsätt läsa EVS29

Batterisäkerhet

skrivet av Helena Berg

När vi pratar om batterier till elbilar pratar vi allt som oftast om räckvidd, kostnad och livslängd. Räckvidden diskuteras i termer av batterikapacitet och energiinnehåll; kWh och kWh/kg är parametrar som är lätta att jämföra, och generellt gäller att ju högre siffror desto dyrare batteri. Men det finns fler parametrar som påverkar både räckvidd, kostnad och livslängd. Den ena är effekt, vilket man inte ‘får på köpet’ om man har mycket energi, utan beror helt på hur cellen är konstruerad. Den andra parametern är säkerhet.

Vi kommer att belysa säkerhet och det arbete som görs och bör göras. Imorgon kan ni lyssna på en podd där jag pratar med en av de som är mest insyltade i det globala arbetet som bedrivs. Fortsätt läsa Batterisäkerhet

Sammanfattning av stor amerikansk LCA och kostnadsstudie för personbilar (2015) samt (2025-2030)

Forskare från Argonne National Laboratory har tillsammans med den amerikanska bilindustrin, bränsleindustrin, elkraftsindustrin samt andra myndigheter i USA gjort en analys av utsläpp av växthusgaser från bränsleproduktion, fordonsanvändningen samt fordonstillverkningen från nuvarande och framtida (2025-2030) drivlinor och bränslen för medelstora personbilar i USA [1].

Studien innehåller också kostnadsuppskattningar till kund för de olika alternativen.

Det är en rejäl studie, som jag tänkte sammanfatta och analysera idag. Fortsätt läsa Sammanfattning av stor amerikansk LCA och kostnadsstudie för personbilar (2015) samt (2025-2030)

Beskrivning av JRC:s modell om försäljning av lätta fordon med olika drivlinor i EU fram till 2050

Joint Research Centre (JRC) har gjort en modell för att räkna ut marknadsandelar för olika drivlinor för lätta fordon i alla 28 EU-länder under perioden 1995-2050. JRC ska stödja Europeiska kommissionen med evidensbaserade studier för att undersöka förslag om EU policy.

Modellen heter Powertrain Technology Transition Market Agent Model (PTTMAM) och är en simuleringsmodell som använder en agentbaserad metod, som innebär ungefär att olika aktörsgrupper beslut modelleras och sedan finns det en återkoppling mellan olika beslut.

PTTMAM är en grov modell, men det är intressant för den försöker inkludera många samband samt att den antagligen kommer användas för att studera olika EU policy förslag. Fortsätt läsa Beskrivning av JRC:s modell om försäljning av lätta fordon med olika drivlinor i EU fram till 2050